Nanoteknologi kan bl.a. skabe vandafvisende effekt. Foto: Jesper Scheel.

DTU’s undervisning får international anerkendelse

mandag 19 jun 17

Kontakt

Steffen Foss Hansen
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 93

Kontakt

Anders Baun
Professor
DTU Miljø
45 25 15 67

Det førende videnskabelige tidsskrift Nature Nanotechnology har netop bragt en sjælden artikel om undervisning i nanosikkerhed på DTU. Det tætte samspil mellem forskning og engagerende undervisning bliver særligt fremhævet – også af studerende på kurset.

Lektor Steffen Foss Hansen og professor Anders Baun, DTU Miljø har gennem de sidste knap 10 år udviklet et kursus om risikovurdering af nanomaterialer og nanoteknologi. Kursets opbygning og pædagogiske grundlag er beskrevet i en netop offentliggjort artikel i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature Nanotechnology.

”Da vi startede med at holde kurset, betrådte vi fuldstændig nyt land. Vi kalder det derfor et eksperimenterende kursus, også fordi det ikke er traditionel undervisning med gennemgang af litteratur og tilhørende øvelser. Kursets vigtigste formål er derimod at gøre de studerende i stand til selv at kunne fremsøge relevante forskningspublikationer, der kan anvendes til at vurdere nanomaterialers risiko for sundhed og miljø. Derefter skal de studerende kritisk kunne afgøre, om materialet er relevant at anvende i en risikovurdering”, forklarer lektor Steffen Foss Hansen, DTU Miljø.

Tilsammen gør de to egenskaber det muligt for de studerende senere at kunne arbejde med sikkerhedsvurderinger af alle typer nanomaterialer og –teknologier.


Afvekslende og engagerende undervisning
Kurset er tilrettelagt, så undervisningen bliver både engagerende og afvekslende. Det sker med en blanding af forelæsninger, afbrudt af små øvelser undervejs, hvor de studerende sammen med sidemakkeren skal løse en opgave. Det kan være at udføre et lille regnestykke, diskutere et spørgsmål eller måske udpege de vigtigste nøglebudskaber fra en udleveret tekstbid. Derudover har Anders Baun og Steffen Foss Hansen prioriteret at indlægge mange pauser.

”I pauserne er der tid til at fordøje input fra forelæseren, ligesom det giver mulighed for at vende svære ting eller refleksioner med os undervisere. Den feedback bruger vi løbende til at forbedre undervisningen, fx ved at gentage svære elementer, som vi kan høre, at flere studerende har svært ved at forstå”, siger Anders Baun.


Tilgængelige undervisere og input til ny forskning
Ikke kun det videnskabelige tidsskrift Nature Nanotechnology er begejstret over undervisningen på kurset Nanotechnology and the Environment – det er mange af de studerende også.

”Det er et både spændende og meget relevant kursus, der supplerer den øvrige undervisning om alle de fantastiske ting, som nanoteknologi kan berige verden med. Det bliver vi som ingeniører nemt grebet af, men i mit fremtidige arbejde vil det også være væsentligt at kende risikoen ved at anvende nanomaterialer”, siger Jonathan Regev, der er udviklingsstudent fra Schweiz.

Undervisningsformen bliver også rost. ”Vi lærer ved selv at prøve tingene og bagefter kunne argumentere for, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi gør. Selvom det også kan være utrolig frustrerende, fordi der sjældent er et klokkeklart facit, så man ved, om noget er rigtig eller forkert,” siger Mathias Hjorth.

”Men det er hele tiden sket i en tæt dialog med underviserne. De har fx gået rundt, mens vi arbejdede i grupper og spurgt, hvordan det gik og løbende vejledt os. Undervejs i kurset er vi også blevet bedt om at aflevere udkast til synopsis og afsnit af den rapport, vi skal have gjort færdig i slutningen af kurset. Underviserne læser udkastene og giver os meget konstruktiv feedback. Det kender jeg ikke fra andre kurser – men det er utrolig givende”, tilføjer Kerstin von Borries.

Både de studerende og de to undervisere er enige om, at kurset meget tydeligt afslører, at der er mange huller og ukendte områder indenfor risikovurdering af nanomaterialer og –teknologi.

”Kurserne giver os mange gode input til, hvor det er oplagt at koncentrere vores fremtidige forskning”, siger Steffen Foss Hansen.

I første omgang er de to undervisere dog optaget af at opfylde deres næste ambition, nemlig at kunne tilbyde kurset i nano-sikkerhed online, så det bliver tilgængeligt for såvel universitetsstuderende som andre professionelle inden for området.


Link til artikel i Nature Nanotechnology


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.env.dtu.dk/Om-os/Nyheder/Nyhed?id=6a593aa9-c4e3-47f0-9a3d-6104b7234c2c
23 JUNI 2018