Medarbejdere: Emeritus

Oversigt over emeriti på DTU Miljø
Navn Titel Tlf. E-mail Profil
Erik Arvin Erik ArvinProfessor Emeritus45 25 14 49erar@env.dtu.dk Professor Emeritus i vandforsyning. Civilingeniør i kemi fra DTU 1969. Tidligere ansat hos Haldor Topsøe A/S (proceskemi) og NOVO A/S (enzymfremstilling). Var forskningslektor ved Dept. of  C...
Mogens Henze Mogens HenzeProfessor Emeritus45 25 14 49mhen@env.dtu.dkMogens Henze er professor emeritus i spildevand. Fagområde er spildevand, kloakker, spildevandsrensning, regnvand. Udvikling af biologiske og kemiske rensningsprocesser samt matematiske modeller...
Rikke Bagger Jørgensen Rikke Bagger JørgensenSeniorforsker Emeritus21 33 11 09rijq@env.dtu.dk
Kresten Ole Kusk Kresten Ole KuskProfessor Emeritus45 25 22 87koku@env.dtu.dkKresten Ole Kusk, Lic. Scient. i biologi. Lektor i økotoksikologi på Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU-Miljø), DTU. Specialist i forurenet overfladevands, spildevands og miljøfremmede ...
Jens Jørgen Linde Jens Jørgen LindeProfessor Emeritus45 25 15 76jjli@env.dtu.dk
Niels Nyholm Niels NyholmLektor Emeritus45 25 14 49niny@env.dtu.dk
Dan Rosbjerg Dan RosbjergProfessor Emeritus45 25 14 49daro@env.dtu.dkProfessor emeritus i hydrologi og vandressourcer ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU. Blev civilingeniør (B) i 1969, ph.d. i hydrologi i 1973 og tildeltes i 1993 den tekniske doktorgra...
Poul Therkild Sørensen Poul Therkild SørensenTekniker Emeritusptsq@env.dtu.dk
Jens Christian Tjell Jens Christian TjellProfessor Emeritusjctj@env.dtu.dkJens Chr. Tjell er docent ved Institut for Miljø & Ressourcer. Er kemiingeniør og phd i uorganisk kemi.
http://www.env.dtu.dk/medarbejdere1/medarbejdere-emeritus
19 JANUAR 2018