GIGA

Hvad sker der med grundvandet, når klimaet ændrer sig?

torsdag 24 aug 17

Kontakt

Massimo Rolle
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 66

Udvekslingen af CO2 og ilt mellem atmosfæren og grundvandet er en vigtig del af vandets kredsløb. Men ingen ved, hvordan ændringerne i klimaet påvirker grundvandets kvalitet. Det vil nyt forskningsprojekt råde bod på.

De fleste af os har lært om vandets kredsløb i skolen – sammenhængen mellem fordampning fra jorden, der stiger op i atmosfæren, danner skyer og returnerer som nedbør, der igen trænger gennem jorden eller fordampes. Som en del af kredsløbet udveksles luftarter, CO2 og ilt, mellem atmosfæren og grundvandet, hvilket har stor betydning for både mængden og kvaliteten af grundvand, ligesom det påvirker mange andre faktorer som eksempelvis spredning af forurening og næringsstoffer. I det kredsløb er faktorer som nedbørsmængden og størrelsen af fordampning fra jorden udslagsgivende – to faktorer, der påvirkes af de klimaændringer, der sker i disse år.

Vi ved dog meget lidt om, hvordan udvekslingen af luftarter påvirkes af de ændringer i temperaturer og vindhastigheder, som vi oplever i øjeblikket. Det vil et nyt forskningsprojekt skaffe større viden om ved at efterligne den nye virkelighed i et laboratorium.

”I laboratoriet genskaber vi i en stor boks et lukket system med hele kredsløbet med atmosfære, jord og grundvand. Derefter kan vi under kontrollerede forhold med sensorer måle, hvordan udvekslingen af luftarter påvirkes, når vi fx skruer op for temperaturen. Målingen sker ved hjælp af meget fine sensorer i laboratorieopstillingen, der kan registrere påvirkninger i løbet af processen. Tidligere har vi skullet udtage prøver undervejs, hvilket i sig selv både kan influere på kredsløbet, ligesom prøverne kan påvirkes af atmosfæren, når de kommer ud. Med den nye målemetode vil vi derfor få langt mere præcise og repræsentative data end hidtil”, fortæller Massimo Rolle, DTU Miljø, der står i spidsen for det nye forskningsprojekt GIGA, Gas Interchange between Groundwater and Air.

Ny viden til at nedbryde forurening i jorden
Ud over at få viden om, hvordan interaktionen mellem grundvand og atmosfære påvirkes af ændringer i klimaet, vil Massimo Rolles forskerhold også have fokus på at undersøge, hvilken rolle mikroorganismerne i jord og grundvand, der som mennesker forbruger ilt og producerer kuldioxid, har i hele processen.

”En større viden på dette felt kan på sigt betyde, at vi kan optimere processen med nedbrydning af organisk forurening på eksempelvis grunde, hvor der tidligere har ligget benzinstationer eller industri. Hvis det viser sig, at mikroorganismernes processer effektiviseres, når der er et større indhold af ilt i grundvandet, kan vi aktivt anvende den viden til at fremskynde bakteriers og andre mikroorganismers oprydningsarbejde i forurenet jord”, forklarer Massimo Rolle.

Forskningsprojektet har fået 2,6 millioner kr. fra Det Frie Forskningsråd og vil strække sig over de næste tre år.Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.