Foto: SLA

Her er fremtidens spildevandsanlæg

fredag 03 mar 17

Assens er på vej til at få verdens mest avancerede spildevandsanlæg, som skal demonstrere det ypperste, Danmark kan præstere inden for rensning af spildevand, og samtidig fremme eksporten af dansk miljøteknologi. Anlægget skal bl.a. udlede mindre lattergas og svovlbrinte og være bedre til at omdanne organisk stof til bioenergi, ligesom renseprocessen skal forbruge langt mindre energi end normalt. DTU Miljø bidrager til projektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems), som er støttet af Miljøministeriet, med sin viden om innovative processer til fjernelse af kvælstof, minimering af lattergas og fjernelse af miljøfremmede stoffer via nye mikrobiologiske og kemiske metoder

Læs mere: kortlink.dk/pg4m

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.