Close to Unnaryd in Sweden photo by Nanna B. Hartmann

Ny viden om mikroplast i ferskvand

mandag 27 nov 17

Kontakt

Nanna B. Hartmann
Seniorforsker
DTU Miljø
45 25 14 01

Kontakt

Steffen Foss Hansen
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 93

Forskere fra DTU har bidraget til ny bog, der samler global viden om mikroplast i ferskvand. Bogen er gratis for at sikre opmærksomhed på området.

Mikroplast i ferskvand har på ingen måde fået lige så meget omtale og synlighed som fund af mikroplastik i verdenshavene. Det råder en ny bog nu råd på, der samler bidrag fra forskere verden over. Området er komplekst, og bidragene indeholder derfor også både økonomiske og samfundsmæssige betragtninger. To af bogens kapitler er skrevet af forskere fra DTU Miljø.

”Jeg har en baggrund i økotoksikologiske effekter af nanomaterialer, det vil sige forskning i, hvordan disse materialer optages i levende organismer og påvirker dem. De seneste år har jeg arbejdet med mikroplast i ferskvand, så med min indsigt i begge verdener blev jeg bedt om at bidrage med et kapitel til den nye bog om, hvad forskere i mikroplast på godt og ondt kan lære fra forskningen i nanomaterialer og deres påvirkning af miljøet,” siger seniorforsker Nanna B. Hartmann, der sammen med kollegaen Sinja Rist har skrevet om lessons learned fra nano-forskningen.

Opmærksomhed på området
Et andet af kapitlerne er skrevet af hendes kollega, Steffen Foss Hansen. Kapitlet handler om hvordan vi som samfund opfatter risici forbundet med mikroplast, hvordan forskere bedre kan kommunikere deres viden og hvordan man bedst får involveret omverdenen i denne problemstilling.

Det sidste aspekt har været vigtigt for gruppen af forskere bag bogen. De har valgt at udgive den som open access, så både forskere og offentligheden kan få indblik i, at søer og floder er lige så påvirket af mikroplast som havene – og kræver lige så meget opmærksomhed.

”Jeg deltager i disse år i flere danske forskningsprojekter med fokus på forekomsten af mikroplastik i ferskvand og kilder til denne forurening. Så for mig er den nye bog et yderst relevant bidrag med en grundlæggende beskrivelse af området, som vi har manglet,” siger Nanna B. Hartmann.

Link til bogen: Freshwater Microplastics

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.