Møde i ATV Jord og Grundvand om Mobilisering af naturligt forekommende arsen i forureningsfaner kan skabe problemer i forhold til vores vandressourcer og drikkevand

fredag 04 maj 18
|

Kontakt

Lisbeth Verner
Sekretariatsleder ATV J og G. DTU Miljø
DTU Miljø
45 25 21 77

Kontakt

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15

Møde i ATV Jord og Grundvand om
Mobilisering af naturligt forekommende arsen i forureningsfaner kan skabe problemer i forhold til vores vandressourcer og drikkevand

Nylig forskning og undersøgelser har dokumenteret, at naturlige nedbrydningsprocesser af olieforbindelser kan resultere i ændringer i geokemien, hvorved der kan ske en mobilisering af naturligt forekommende arsen. Mobiliseringen af arsen har en størrelsesorden, hvor der i foru-reningsfaner er påvist arsen i koncentrationer over drikkevandskvalitetskriterierne. Der er således eksempler på at mobiliseringen af arsen har medført en kraftig forureningspåvirkning af grundvandsressourcen og skabt problemer i forhold til drikkevandsforsyningen.
Mødet vil med baggrund i den nyeste forskning fra USGS Reston og DTU Miljø redegøre for processerne bag denne problematik, samt give et indblik i omfanget af denne problemstilling i forhold til en påvirkning af vores vandressourcer og drikkevand.

Velkomst
v/ seniorprojektleder Knud Erik Strøyberg Klint ATV øst
Natural Attenuation of Petroleum and Biofuel Spills Results in Arsenic Mobilization in Groundwater
v/ Dr. Isabelle Cozzarelli, USGS Reston
Does arsenic release in the contaminant plume from Grindstedværket impact Grindsted stream?
v/ Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
Arsenic contamination in groundwater: flow-through experiments and a case study
v/ Postdoc Maria Battistel, DTU Miljø

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg samt fælles debat til sidst.
OBS! Mødet holdes på engelsk.

Faglig tilrettelæggelse
Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S, msgm@orbicon.dk
og seniorprojektleder Knud Erik Strøyberg Klint, Geo, kek@geo.dk

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand

Tilmelding
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=B181C15E-5F86-4E5B-B235-4BB4A10C0048
18 JANUAR 2019