Nyheder

Vælg nyhedstype

Filtrer på emne

VÆLG INTERVAL
RSS
2017
06 OKT

Drone giver nye muligheder for klimasikring af vandløb

Målinger af vandløb skal i fremtiden foretages med droner. Dronerne vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring. Innovationsfonden...

Geovidenskab Kortlægning og opmåling
05 OKT

Grundfos prisen til verdens førende forsker i at omdanne affald til bioenergi

Professor Irini Angelidaki modtager årets prestigefyldte Grundfospris på baggrund af hendes mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter...

Bioteknologi og biokemi Energi Miljø og forurening
03 OKT

Ny lovgivning om regnvand er nødvendig

Stadig flere skybrud og øgede mængder af nedbør betyder, at regnvand mange steder bliver ledt urenset ud i søer og åer. For at beskytte vores vandmiljø er det nødvendigt...

Miljø og forurening Bioteknologi og biokemi
26 SEP

Skær 15 % af dit vandforbrug med en smartere livsstil

Virksomheden Aqubiq har sammen med forskere på DTU udviklet en metode, der gør det muligt at se, hvor meget vand din husholdning bruger på fx bad, vaskemaskine og toiletter...

14 SEP

Vindere af Colding Award 2017 og Årets bedste kursus

DTU Miljø afholder hvert år Colding Award, hvor der gives priser til Årets Bedste Bachelorprojekt og Årets Bedste Kandidatspeciale og hvor de studerende kårer årets bedste...

25 AUG

Enighed om at støtte energilagring og -konvertering

Energilagring og -konvertering skal bidrage til at skabe større balance og mere sammenhæng i det danske energisystem.

Energi Elteknik
24 AUG

Hvad sker der med grundvandet, når klimaet ændrer sig?

Udvekslingen af CO2 og ilt mellem atmosfæren og grundvandet er en vigtig del af vandets kredsløb. Men ingen ved, hvordan ændringerne i klimaet påvirker grundvandets kvalitet...

20 JUN

Kan spredning af antibiotikaresistens forhindres med spildevandsrensning?

Ny viden skal skabe klarhed over, om og hvordan vi gennem rensning af spildevand kan forhindre, at antibiotikaresistente gener spredes mellem mikrober og dermed ender...

19 JUN

DTU’s undervisning får international anerkendelse

Det førende videnskabelige tidsskrift Nature Nanotechnology har netop bragt en sjælden artikel om undervisning i nanosikkerhed på DTU. Det tætte samspil mellem forskning...

16 JUN

Universitetsforskning øger life science-sektorens konkurrenceevne

Danske life science-virksomheder oplever, at deres samarbejde med danske universiteter øger konkurrenceevnen, viser en ny analyse.

Bioteknologi og biokemi Fødevarer, fisk og landbrug Kemi Medicin og medicoteknik
10 JUN

Nødvendighed bør være nyt princip ved miljøvurdering

En af verdens førende forskere i miljøregulering af nanomaterialer råber vagt i gevær og anbefaler, at godkendelse af nye materialer ikke kun skal ske ud fra et forsigtighedsprincip...

01 JUN

DTU Miljø er stærkt repræsenteret i ny EU-guide om nanomaterialer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har netop publiceret nye retningslinjer for testning af nanomaterialer. De væsentligste retningslinjer er baseret på arbejde udført...

10 MAJ

Nyt teknologi-topmøde fokuserer på digitalisering

Til september holder DTU Danmarks første universitetsdrevne teknologi-topmøde med fokus på digitalisering af Danmarks industri. Med digitalisering som tema debatteres...

02 MAJ

Ny metode til vandrensning vil revolutionere markedet

Forskere på DTU Miljø har udviklet en ny metode til rensning af vand, der vil betyde en kraftig reduktion af udgifterne for eksempelvis medicinalvirksomheder, svømmehaller...

01 MAJ

Advanced Course: Modelling of Integrated Urban Drainage-Wastewater Systems

PhD Course organized by DTU Environment, modelEAU, Université Laval, Canada, and Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering Course: "12918 Modelling of...

24 MAR

General Engineering er DTU's mest populære studieretning

Den engelsksprogede bachelorretning General Engineering er for andet år i træk den mest søgte studieretning på DTU.  

Bioteknologi og biokemi Elektroteknologi Energi Fysik Kemi Materialer
20 MAR

Efteruddannelseskursus: Urban afstrømning - metoder og værktøj

Efteruddannelseskursus: Urban afstrømning - metoder og værktøj, herunder Skrift 31 Fra tirsdag den 6. juni til torsdag den 8. juni 2017

17 MAR

BIOCOVER - Reducing greenhouse gas emission from old landfills

Professor Peter Kjeldsen forklarer BIOCOVER teknologien, der bliver brugt for at reducere udledningen af drivhusgasser fra gamle lossepladser.

10 MAR

Land-air exchanges - an important aspect of climate change

Senior researcher Andreas Ibrom forklarer forholdet mellem landjorden og atmosphærens betydning for klimaforandringerne.

03 MAR

Drinking water - Biological treatment in rapid sandfilters

Professor Charlotte Scheutz explains how to measure greenhouse gas emissions from environmental facilities.

03 MAR

Measuring greenhouse gas emissions from environmental facilities

Professor Charlotte Scheutz forklarer her i videoen, hvordan man kan måle drivhusgas-emissioner fra lossepladser, spildevandsanlæg mv.

28 FEB

2017 JAPAN–DENMARK: WORKSHOP ON BIOMASS RESEARCH

Japan-Denmark Workshop on Biomass research March the 8th – 9th 2017 At Technical University of Denmark, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark

27 FEB

Rejsestipendiat til forskning i ozonbehandling i fiskeopdræt

Aikaterini Spiliotopoulou har modtaget et EliteForsk-rejsestipendium til sin forskning i vandbehandling med ozon, et samarbejde mellem DTU Miljø og virksomheden OxyGuard...

24 FEB

Targeted membrane technologies

I denne video præsenterer associate professor Claus Hélix-Nielsen hvordan membraner kan bruges i forhold til vandbehandling og specielt rensning af vand.

H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses og forskningsminister Søren Pind sammen med modtagerne af EilteForsk-priserne. Thomas Lars Andresen er nr. to fra venstre. Foto: Ditte Valente
23 FEB

Institutdirektør modtager Eliteforsk-pris

Institutdirektør og professor Thomas Lars Andresen fra DTU Nanotech modtager en ud af fem EliteForsk priser. Samtidig modtager fire ph.d.-studerende fra DTU EliteForsk...

Nanomedicin Sundhed og sygdomme
17 FEB

Plants and greenhouse gasses

I denne video præsenterer senior researcher Teis Nørregaard Mikkelsen ny forskning, der bliver udført på DTU Miljø, om planter og deres udledning af drivhusgasser. ...

08 FEB

Environmental electrochemistry in next generation

I denne video præsenterer postdoc Yifeng Zhang ny forskning på emnet mikrobiel elektro-kemi, der bliver udført på DTU Miljø.

02 FEB

Ny viden om blødgøring af vand i Danmark

For første gang vil danske vandværker fjerne kalk fra drikkevandet i større skala. Nyt forskningsprojekt mellem DTU, NIRAS og HOFOR skal skabe større viden om de forskellige...

Vandforsyning
18 JAN

Data om regnvand skal danne grundlag for arkitekters første skitser

Arkitektfirmaet Vandkunsten og forskere fra DTU undersøger sammen nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal...

10 JAN

Små virksomheder får mulighed for stor udvikling

Nyt projekt for små og mellemstore virksomheder sikrer udvikling og dermed mulighed for nye arbejdspladser. Det skyldes et samarbejde med DTU, som bidrager med den nyeste...

05 JAN

Smådyr i vandværksfiltre kan fjernes uden kemikalier

Nyt studie påviser, at forekomster af orme i vandværkers sandfiltre kan fjernes med en bæredygtig metode, der ikke påvirker den ønskede bakterieforekomst. Orme forekommer...

Vandforsyning
2016
16 DEC

Uddannelse med jobgaranti

De gode jobmuligheder får unge til i højere grad at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

14 DEC

Fordelagtigt samarbejde mellem forskning og forsyning

DanskVAND bringer i månedens nummer en artikel med Camilla Tang, der beskriver sin oplevelse med at skrive speciale i samarbejde med HOFOR.

13 DEC

DTU ansætter to uddannelsesdekaner

I 2017 fortsætter Martin Vigild i stillingen som dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, mens direktionen tager imod et helt nyt medlem, når professor Philip Binning...

07 DEC

Sådan sikrer vi energi, vand og mad nok til alle

Der skal tænkes nyt, og der skal samarbejdes på tværs af sektorer, hvis den globale energi-, vand- og fødevareproduktion skal følge med den stigende efterspørgsel. Sådan...

Energi Fødevarer, fisk og landbrug Vandforsyning Spildevand og vandafledning Miljø og forurening Produktion og ledelse
05 DEC

Møde om forurening af kalkmagasiner: Konceptuelle modeller, transport, spredningsprocesser...

Region H og DTU har de sidste 3 år arbejdet på et projekt, som skal forbedre vores forståelse af grundvandsforurening i kalkmagasiner, og afdække hvilke værktøjer der...

01 DEC

Bedre energiforsyning i verdens mindst udviklede områder

Udviklingslande kan øge energiforsyningen i deres landområder ved at udnytte restprodukter fra landbrugets afgrøder og spildevand. DTU Miljø har bidraget til at udvikle...

28 NOV

Dobbelt ph.d.-grad åbner døre i Kina

En dansk/kinesisk ph.d.-grad har gjort Claus Davidsen til en af Danmarks førende eksperter i den kinesiske vandsektor.

Vandforsyning Spildevand og vandafledning Miljø og forurening
11 NOV

Peter Bauer-Gottwein er udnævnt til professor i hydrologi og vandressourcehåndtering

I anledning af Peter Bauer-Gottweins udnævnelse til professor inden for  hydrologi og vandressourceforvaltning inviterer DTU Miljø onsdag den 14. december til tiltrædelsesforelæsning...

11 NOV

Første miljøingeniør med dansk-schweizisk kandidatgrad.

Den første kandidat er færdiguddannet efter at have fuldført en masteruddannelse i vandmiljø med et år på DTU og et år på EPFL i Lausanne. Han afsluttede sin kandidat med...

Miljø og forurening
31 OKT

DTU nr. 125 på Best Global Universities Ranking

Best Global Universities Ranking er netop blevet offentliggjort, og de har nu for tredje gang udarbejdet en international ranking, hvor DTU placerer sig som nr. 125 - en...

31 OKT

Ph.d.-reception med bobler og blomster

Champagnepropperne sprang, da DTU holdt ph.d.-reception for de tidligere studerende, der har afleveret deres afhandlinger i 2016.

28 OKT

Spot på kunsten i det teknologiske rum

Med et symbolsk klip åbnede kultur- og kirkeminister Bertel Haarder en ny kunstrute på DTU Lyngby Campus og en gratis app, der beskriver de 14 udvalgte kunstværker på ruten...

24 OKT

Stort strukturfondsprojekt vinder prestigefyldt EU-pris

Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt har vundet den prestigefyldte pris ”RegioStar Award 2016”. DTU har bidraget med forskning.

Vindenergi Solenergi Energi
14 OKT

Ultraviolet lys kan blive fremtidens antibiotika

Den del af sollyset, der ligger i det ultraviolette område, spiller en stor rolle for vores liv på Jorden. Med nye LED-lyskilder og mere viden om strålernes virkning er...

13 OKT

Bedre watermanagement skal gøre fremtidens olieindvinding mere effektiv

Nyt udviklingssamarbejde skal minimere menneskelige fejl i håndteringen af den stadig større mængde vand, der behandles på platforme i den danske Nordsø. Samarbejdet omfatter...

Robotteknik og automation Elektroteknologi Energieffektivisering Energiproduktion Skibe og off-shore-konstruktioner Fossile brændsler
13 OKT

Sources of peanut allergy revealed

Researchers from DTU Nanotech have examined patients’ immune reactions towards peanuts and discovered that the individual patient has allergic reactions towards very specific...

Mikro- og nanoteknologi
13 OKT

Canadisk topuniversitet og DTU skal arbejde tættere sammen

DTU har netop underskrevet en aftale med University of British Colombia i Canada om at udvide samarbejdet inden for forskning og uddannelse.

Fødevarer, fisk og landbrug
13 OKT

DANMAP seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

Kom til seminar om antibiotikaforbrug og –resistens i Danmark, som DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet holder den 15. november 2016...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
12 OKT

Singapore vil gå i danske smart city-fodspor

En delegation af forskere, myndighedsrepræsentanter og virksomhedsrepræsentanter fra Singapore lagde vejen forbi DTU i slutningen af september. Besøget gav blandt andet...

Energieffektivisering Energiproduktion Energisystemer Kortlægning og opmåling
12 OKT

Opfandt forstærker ved et rent tilfælde

En fejlslagen Google-søgning førte til, at bachelorstuderende Nicolai Dahl i sommer talte ved en international konference i Paris.

Elektroteknologi
11 OKT

Væk fra arternes "tyranni"

En serie netop publicerede kort over den globale fordeling af småliv i verdenshavene siger farvel til arter og beskriver i stedet naturen på en radikalt anderledes måde...

Havforskning CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning Økosystemer
11 OKT

DTU får del i 20 millioner til nye forskningsfaciliteter

Uddannelses- og forskningsministeren har uddelt 20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter inden for kvanteteknologi på henholdsvis KU og DTU. Bevillingen skal bl...

Fysik Kvanteteori og atomfysik
10 OKT

Supercomputer besvarer spørgsmål om life science

DTU-forskere bruger Danmarks største life science-supercomputer til at analysere komplekse datamængder og klæde lægerne på til at forbedre vores sundhed.

Bioteknologi og biokemi
DTU's hovedindgang i Lyngby. Foto: Vibeke Hempler.
07 OKT

DTU fortsat mest innovative universitet i Norden

DTU er blandt de mest innovative universiteter i verden. På ranglisten ’Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities’, er DTU placeret som nr. 53 i verden, nr...

07 OKT

Deep learning skal booste danske virksomheder

14. november åbner DTU Compute dørene for et fem dages hands-on-kursus for danske virksomheder i computer- og dataanalyseteknologien deep learning. Tilmelding for interesserede...

Dataanalyse It-systemer
07 OKT

Et skridt nærmere genopretning af kvælstofbalancen

Fundet af en ny, hidtil ukendt mikrobe åbner mange muligheder - både i forhold til at kunne rette op på naturens kvælstofbalance, der gennem de seneste 100 år er bragt...

Bakterier og mikroorganismer Bioteknologi og biokemi Vandforsyning Miljø og forurening
07 OKT

Hamsterceller producerer medicin

Hvad i alverden har kinesiske hamstre med lægemidler at gøre? Faktisk en hel del. Hamsterceller kan nemlig programmeres til at producere lægemidler mod f.eks. kræft på...

05 OKT

Ålen overrasker igen

Stort mærkningsforsøg udfordrer hæderkronet teori om, at ålen gyder i Sargassohavet i foråret umiddelbart efter, at de har forladt Europas kyster. Ålene vandrer for langsomt...

Fiskeri og fiskebestande Havforskning Økosystemer
Foto: Mikal Schlossser
05 OKT

Politisk enighed om frie og uafhængige universiteter

Øget politisk styring af universiteterne var ét af mange debatpunkter, da uddannelses- og forskningsministeren, en række politiske ordførere, samt erhvervsliv og studerende...

05 OKT

Verdens kraftigste røntgenlaser et skridt nærmere

I knap syv år har 11 europæiske lande bygget på den lineære røntgenlaser XFEL i Hamburg. I dag begynder man at lukke den 1,7 km lange acceleratortunnel, der en forudsætning...

Fysik Lasere Mikro- og nanoteknologi Billedanalyse
05 OKT

Nordamerika og Australien populære mål for udveksling

Nye aftaler med universiteter i USA, Canada og Australien gør, at flere DTU-studerende kan komme på udveksling end tidligere. 

04 OKT

Biosensor gør det lettere at finde nye antibiotika

En ny banebrydende biologisk sensor har ført til opdagelsen af 25 transport-proteiner i bakterier. Transport-proteiner styrer, hvordan bakterier kommunikerer og optager...

04 OKT

Røntgen bag bedre mælkekartoner

Emballagevirksomheden Tetra Pak bliver nabo til to af verdens mest avancerede anlæg til materialeforskning. Samarbejde over Øresund klæder den skånske virksomhed på til...

03 OKT

Potentialet for genanvendelse i byggeriet er stort

Der er et stort og hidtil uudnyttet potentiale for genanvendelse af affald i nye byggematerialer. Det potentiale vil DTU Byg være med til at udforske i samarbejde med industri...

Byggematerialer Affaldshåndtering
03 OKT

DTU-samarbejde med Kina kan spare verden tonsvis af C02

DTU Elektro har søsat et storstilet samarbejde med Kina, der skal øge andelen af grøn vindenergi i elnettet og udnytte, at overskydende vindenergi kan omformes til gas...

Elektroteknologi Energi Energisystemer Energilagring Elforsyning
30 SEP

Vilde kaniner ramt af RHDV type 2

Indtil videre har det kun været gisninger, men nu er det endeligt bekræftet: Såvel de tamme som de vilde kaniner på Bornholm og de vilde kaniner på Endelave er ramt af...

Husdyrsygdomme Produktionsdyr
30 SEP

Internationale studerende er gladest for DTU

DTU er det danske universitet med højest tilfredshed blandt internationale studerende, viser undersøgelse.

30 SEP

Udbrud af afrikansk svinepest vil blive dyrt

Det kan komme til at koste cirka 2,5 mia. kr., hvis danske svin bliver smittet med afrikansk svinepest, viser simuleringer fra DTU Veterinærinstituttet.

Fødevarer, fisk og landbrug Husdyrsygdomme
28 SEP

Giv DTU Aqua et tip, hvis du ser tun i Danmark

Efter mange års fravær er den blåfinnede tun tilbage. DTU Aqua vil rigtig gerne høre om det, hvis man ser tun i dansk farvand

Fiskeri og fiskebestande Havforskning
28 SEP

Best Paper Award til forskning i robotteknologi

En gruppe forskere fra DTU Compute har sammen med arkitekter fra tegnestuen 3XN og virksomheden Odico netop modtaget prisen Best Paper Award til konferencen Architectual...

Geometri Matematisk analyse
27 SEP

DTU udvikler verdens mest præcise måling af vindhastighed

Nøjagtig viden om vindhastigheder har stor betydning for estimatet på vindressourcen i vindmølleparker, og man anslår således, at der kan spares adskillige millioner kr...

Vindenergi
27 SEP

Verdenssuccessen TrackMan blev opfundet på 48 timer

Fredrik Tuxen står bag et radarinstrument til måling af golfspilleres slag. Det blev udviklet i samarbejde med studerende på DTU.

Elektroteknologi Elektromagnetisme
26 SEP

Nyt Technologist om teknologi inspireret af naturen

Bygninger, der ventileres ligesom hud, der 'ånder' gennem porer; robotter, der bevæger sig som salamandre og plastikoverflader, der skinner som blå sommerfuglevinger. Læs...

23 SEP

Novozymes og DTU øger satsningen på fermenteringsteknologi

Novozymes og DTU har lang tradition for samarbejde og nu udvides samarbejdet omkring industriel fermenteringsteknologi frem til 2020. Denne satsning skal sikre flere talentfulde...

Bioteknologi og biokemi Kemi Fermentering
23 SEP

DTU hilser regeringens nye dronestrategi velkommen

Danmark har i dag fået sin første nationale strategi for droner. DTU har mange aktiviteter inden for drone-området og vil bidrage med vigtig viden, når strategien skal...

Jordobservation
23 SEP

Vindere af Colding Award 2016 og Årets bedste kursus

DTU Miljø afholder hvert år Colding Award, hvor der gives priser til Årets Bedste Bachelorprojekt og Årets Bedste Kandidatspeciale og hvor de studerende kårer årets bedste...

23 SEP

Nye biosensorer overvåger kemikalieproduktionen i levende celler

Forskere fra The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU har udviklet et biosensor-system, som kan måle koncentrationen af bio-kemikalier produceret...

Bioteknologi og biokemi
Zachariae Isbræ Northeast Greenland. Photo: Anders A Bjørk
21 SEP

Indlandsisen har øget havenes vandstand med over fire meter

Den smeltende indlandsis er skyld i langt højere global vandstandsstigning end hidtil antaget, viser et nyt studie i Science Advances.

Isforskning Geologi Klimaændringer Polarforskning Kortlægning og opmåling Jordobservation
21 SEP

Ny trend blandt forskere har EU’s bevågenhed

Open Science er et nyt fremadstormende fænomen i forskningsverden, hvor data, forskningsresultater og viden indsamles og deles med stadig hurtigere hastighed. Trenden var...

Informationsteknologi
21 SEP

Forskere følger atomers bevægelser, mens de sker

For første gang er det lykkedes forskere fra DTU Fysik at følge atomers bevægelse i et lys-aktiveret molekyle i realtid. Den nye viden bidrager til forståelsen af de lysabsorberende...

Energi Solenergi Fysik Lasere
Forsøg med ny teknologi i Skydstrup Lufthavn. Foto: Lasse Baltzer
21 SEP

Test af ny scannerteknik til lufthavne

Fremover bliver det muligt at lade laptop og væsker blive i håndbagagen, når man skal igennem lufthavnens sikkerhedskontrol.

Fysik Matematik
Sine Reker Hadrup og (i baggrunden) ph.d.-studerende Amalie Kai Bentzen, som har stået for det meste af det eksperimentelle arbejde omkring afprøvningen af den nye teknologi. Foto: Mikal Schlosser
21 SEP

Ny metode finder kræftens angrebspunkter

En ny metode gør det muligt at finde langt flere angrebspunkter overfor kræftsygdomme end tidligere. Metoden udgør endnu et fremskridt for de immunterapibehandlinger...

Celler Gener og genomer Sundhed og sygdomme
20 SEP

DTU tester kommunikation via balloner 30 km over Jorden

DTU Space har udviklet et system til kommunikation fra jord til jord via en ballon 30 km over Jorden. Systemet kaldes Strato-link og er netop blevet testet med succes...

Rumteknologi og instrumenter
20 SEP

Øllen for glutenallergikere og folk, der hader øl

Den formentlig første glutenfri øl lavet udelukkende på umaltet havre er udviklet på DTU Bryghuset. På grund af dens ukarakteristiske smag, appellerer den også til folk...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevareproduktion
20 SEP

Syge ørreder under lup i DTU’s fiskestald

500 regnbueørreder i DTU Veterinærinstituttets fiskestald skal de næste år gøre forskerne klogere på rødpletsygen, som koster dambrugerne dyrt.

Fødevarer, fisk og landbrug Fiskeri og fiskebestande Hav- og dambrug Husdyrsygdomme
15 SEP

Netto: DTU har rekord i køb af pølsehorn

Når danskerne går i Netto, så køber de kød, kartofler, mælk og grøntsager. I Netto på DTU's campus i Lyngby er billedet noget anderledes.  

 Illustration of a method of DNA sequencing. Credit: Colourbox
15 SEP

DTU Biosustain får 90 mio. til beregningsbiologi

En bevilling på 90 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden giver et stort løft til DTU Biosustains beregningskapacitet af biologiske systemer. Målet er at udvikle hurtigere...

Biologiske systemer Celler Syntetisk biologi
14 SEP

Pris for at forudsige kemiske stoffers skadelige effekter uden forsøgsdyr

Computermodeller udviklet på DTU Fødevareinstituttet kan forudsige en lang række af de skadelige effekter, forskellige kemiske stoffer kan forårsage. Det har ført til...

Fødevarer, fisk og landbrug Matematisk modellering
13 SEP

e-konferencer sparer atmosfæren for mange tons CO2

I stedet for at forskere skal samles til en tredages konference et sted i verden, med alt hvad det kræver af rejser og forbrug af tid, penge og CO2, kan de nu deltage...

Solenergi
13 SEP

Vestas multi-rotor konceptmølle går ind i den afgørende testfase

DTU og Vestas markerer samarbejdet om Vestas multi-rotor konceptmølle, der går ind i testfase 2. Det sker ved at invitere medarbejdere, naboer, folk fra branchen og øvrige...

Vindenergi
Foto: Joachim Rode
13 SEP

Nedtælling til Danmarks største rumprojekt

Instrumenterne til det hidtil største dansk-ledede rumprojekt, ASIM, bliver nu sendt ud af Danmark, inden de om et år bliver monteret på den internationale rumstation ISS...

Rumforskning
12 SEP

Kom til universitetspolitisk topmøde på DTU

Ved et uddannelses- og forskningspolitisk topmøde på DTU den 5. oktober vil et panel af politikere sammen med repræsentanter fra erhvervslivet og universitetsverdenen...

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.