Samarbejde

SamarbejdeDTU Miljø har en lang tradition for at samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner (styrelser, regioner, kommuner mm.). Instituttet arbejder anvendelsesorienteret og bestræber sig på at integrere innovation i alle sine aktiviteter.

DTU Miljø indgår i følgende samarbejdstyper med eksterne partnere:

  • Forskningsprojekter
  • Samarbejdsprojekter
  • Konsulentassistance
  • Forskningsbaseret rådgivning
  • Studenterprojekter

 

Chef for industriel innovation og patenter

Claus Hélix-Nielsen
Professor MSO
DTU Miljø
45 25 22 28

Chef for sektorinnovation og partnerskaber

Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor
DTU Miljø
45 25 14 50

Chef for forskningsbaseret rådgivning

Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Miljø
45 25 15 58

Forskningsprojekter

DTU Miljø har løbende et omfattende samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner om forskningsprojekter finansieret af EU, Innovationsfonden, styrelser, regioner, forskningsfonde, industri, internationale organisationer mm.

Samarbejdsprojekter

DTU Miljø indgår i forsknings- og udviklingsprojekter inden for instituttets kerneområder med eksterne partnere, hvor projektet finansieres i fællesskab mellem den eksterne partner og instituttet. Den eksterne partner og DTU Miljø oppebærer rettighederne til deres respektive bidrag til ny viden og har efterfølgende ret til at publicere resultaterne.

Konsulentassistance

Hvis en virksomhed ønsker at få udført et forsknings- og udviklingsarbejde, hvor rettighederne til resultaterne overdrages til virksomheden, skal projektet udføres som konsulentarbejde. DTU Miljø indgår kun aftaler af forskningsmæssig interesse inden for instituttets kerneområder og under forudsætning af, at opgaven ikke bedre kan løses af en rådgivende virksomhed.

Forskningsbaseret rådgivning

Forskningsbaseret rådgivning betegner alle de typer af opgaver, som DTU Miljø varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner samt internationale institutioner og organisationer. Opgaverne omfatter blandt andet risikovurderinger, overvågning, kortlægning, bidrag til besvarelse af §20-spørgsmål.

Studenterprojekter

Mange BSc- og MSc-studerende udfører projekter som specialkurser over et selvvalgt emne - ofte i samarbejde med en virksomhed. Ordningen gælder både for danske og udenlandske studerende, ligesom projektarbejdet kan foregå i Danmark eller i udlandet. Virksomheder og institutioner er velkomne til at henvende sig til DTU Miljø med ideer til kommende fælles studenterprojekter.

http://www.env.dtu.dk/samarbejde
21 NOVEMBER 2018