Peter Kjeldsen

Peter Kjeldsen

Docent, Bachelorstudieleder

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 264

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 28 50
E-mail pekj@env.dtu.dk
ORCID 0000-0003-2738-9960

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Affaldskarakterisering | Affaldsdeponering | Forurenede grunde | Jordforurening

Min forskning omhandler primært affaldskarakterisering, miljøeffekter ved affaldsbehandling og –deponering. Speciel fokus er på imødegåelse af drivhusgasudslip fra affaldsdepoter, hvor den mikrobielle metanoxidationsproces har dannet basis for udvikling af innovative teknologier til reduktion af metanudslip fra affaldsdepoter. Igennem årene har jeg indgået i mere end 25 samarbejdsprojekter omfattende flere internationale universiteter, industripartnere samt rådgivende virksomheder og offentlige myndigheder. Er aktiv medlem i flere netværk: Dansk Kompetencecenter for affald (DAKOFA) of International Waste Working  Group (IWWG), mfl. Har publiceret mere end 90 ISI tidsskriftsartikler (heraf mange med eksterne medforfattere), har modtaget mere end 2700 citationer og har et H-index på 24. Har været vejleder for 10 PhD-studerende og mere end 40 kandidatspecialestuderende.

http://www.env.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=1270&tab=1
18 JANUAR 2018