Uddannelse

Bachelorstudieleder

Peter Kjeldsen
Docent, Bachelorstudieleder
DTU Miljø
45 25 15 61

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Masterstudieleder
DTU Miljø
45 25 16 22
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Studieadministration

Helene Hviid
Studiekoordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Greenhouse gas fluxes between ecosystems...

The ALW group is measuring fluxes of several greenhouse gasses and CO in the atmospheric boundary layer above ecosystems and entire landscapes. We use the eddy...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 20 feb
31 dec
20 feb
Område: København og omegn
Measurement of CO2 fluxes through the fo...

The eddy covariance method is being applied at more than 600 ecosystem study sites across the globe (http://fluxnet.fluxdata.org/data/) to measure the CO2 water...

Område: København og omegn

Frist: 01 jul
Opslået: 20 feb
01 jul
20 feb
Område: København og omegn
Modelling of micropollutant fluxes acros...

Micropollutants (MP) represent a challenge to ensure a good ecological status in natural waters and they may also represent a threat to human health when e.g...

Område: København og omegn

Frist: 01 jul
Opslået: 16 feb
01 jul
16 feb
Område: København og omegn
Development of an improved automated soi...

Soils are considerable sources for gases emitted to the atmosphere. Continuous measurement of gas emissions from soils is by far not trivial. In a recent PhD...

Område: København og omegn

Frist: 10 jan
Opslået: 31 jan
10 jan
31 jan
Område: København og omegn
Comparison of two fast response CO2 and ...

Fluxes of greenhouse gases (GHG) between land surfaces and the atmosphere are the most important drivers for climate change. The most accurate method to determine...

Område: København og omegn

Frist: 10 jan
Opslået: 24 jan
10 jan
24 jan
Område: København og omegn
Enrichment and isolation of microbes fro...

Rapid sand filters, used as the sole method of drinking water purification from groundwater in Denmark, harbour a large diversity of microorganisms that are involved...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 21 jan
31 jan
21 jan
Område: København og omegn
Management of CFC containing waste in Eu...

Chlorofluorocarbons (CFCs) are strong ozone depleting substances and also severe greenhouse gases. CFCs and other halocarbons have been used as blowing agent...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 11 jan
31 dec
11 jan
Område: København og omegn
Landfill gas mitigation by the biocover ...

Methane is a strong greenhouse gas. Landfills are a significant contributor to methane in the atmosphere. We are a small research group who have developed systems...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 11 jan
31 dec
11 jan
Område: København og omegn
Blødgøring og betydning af vandets hårdh...

I store dele af Danmark er drikkevandet hårdt, hvilket resulterer i oplevede gener hos forbrugerne såsom kalkudfældninger, øget brug af vaskepulver og sæbe, hyppige...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 02 jan
31 jan
02 jan
Område: København og omegn
Characterization of waste at recycling c...

Recycling stations could significantly contribute to resource recovery towards the achievement of the recycling targets. However, data on amounts and composition...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 22 dec
30 jun
22 dec
Se alle opslag
http://www.env.dtu.dk/uddannelse
18 MARTS 2018