Uddannelse

Derfor er undervisningen unik

DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi har eksperter i Water Resource Engineering, Urban Water Engineering, Solid Waste og Environmental Chemistry. Vi tilbyder 45 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. Få mere information i denne video.

Bachelorstudieleder

Peter Kjeldsen
Docent, Bachelorstudieleder
DTU Miljø
45 25 15 61

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Masterstudieleder
DTU Miljø
45 25 16 22
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Studieadministration

Helene Hviid
Studiekoordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studie- og sektionssekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.

Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

 

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

 

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

 

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Spatio-temporal modelling of flood causi...

Climate change is of great importance for urban water management today as the infrastructure planning horizon is often very long. Significant parts of the urban...

Område: København og omegn

Frist: 01 okt
Opslået: 22 jun
01 okt
22 jun
Område: København og omegn
Direct environmental emission in floodin...

Global Decision Support Initiative (DTU GDSI) is an interdisciplinary knowledge center focusing on two axes: sustainability and risk assessment. GDSI aims at pr...

Område: København og omegn

Frist: 01 okt
Opslået: 22 jun
01 okt
22 jun
Område: København og omegn
A comparative study of hidden Markov mod...

Global Decision Support Initiative (DTU GDSI) is an interdisciplinary knowledge center focusing on two axes: sustainability and risk assessment. GDSI aims at pr...

Område: København og omegn

Frist: 01 okt
Opslået: 22 jun
01 okt
22 jun
Område: København og omegn
Generating synthetic rainfall time serie...

Global Decision Support Initiative (DTU GDSI) is an interdisciplinary knowledge center focusing on two axes: sustainability and risk assessment. GDSI aims at pr...

Område: København og omegn

Frist: 01 okt
Opslået: 22 jun
01 okt
22 jun
Område: København og omegn
Closing the material loop for food packa...

Plastic is a widely used material in our everyday and the global consumption of plastic is increasing. Plastic is produced from fossil resources and recycling o...

Område: København og omegn

Frist: 30 sep
Opslået: 19 jun
30 sep
19 jun
Område: København og omegn
Carbon recovery from wastewater - in col...

Wastewater is much more than waste. There is a strong interest in recovering materials and energy from wastewater streams. One valuable resource is the organic ...

Område: København og omegn

Frist: 01 sep
Opslået: 13 jun
01 sep
13 jun
Område: København og omegn
Enrichment and isolation of microbes fro...

Rapid sand filters, used as the sole method of drinking water purification from groundwater in Denmark, harbour a large diversity of microorganisms that are inv...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 22 maj
31 jan
22 maj
Område: København og omegn
Modelling of water chemistry in distribu...

The Greater Copenhagen utility HOFOR is currently implementing central drinking water softening using the pellet method at its 7 regional water treatment plants...

Område: København og omegn

Frist: 01 apr
Opslået: 19 apr
01 apr
19 apr
Område: København og omegn
Drinking water softening - consequences ...

The Danish water utilities are becoming increasingly interested in central drinking water softening. The Greater Copenhagen utility HOFOR is currently implement...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 19 apr
31 dec
19 apr
Område: København og omegn
Optimering af vandkvalitet beregning af...

I efteråret 2017 skal DTU Miljø sammen med HOFOR gennemføre en undersøgelse hos vandforbrugere vedrørende effekter af central blødgjort vand. I 2017 modtager Br...

Område: København og omegn

Frist: 01 sep
Opslået: 21 feb
01 sep
21 feb
Se alle opslag