Myndighedsbetjening

              

Myndighedsbetjening

DTU Miljø har en lang tradition med at samarbejde med myndigheder, rådgivere, entreprenører m.v. inden for instituttets kerneområder.

DTU Miljø's medarbejdere har en stærk motivation for at overføre deres viden til brug i samfundet. Samtidigt tilføres DTU Miljø øget relevans i dets i forvejen anvendelsesorienterede forskning og undervisning.

Et vigtigt led i samarbejdet med myndigheder og virksomheder er de fælles studenterprojekter, som DTU Miljø også ønsker udvidet til at omfatte samarbejder om erhversforskeruddannelser.

Myndighedsbetjening generelt for DTU

Myndighedsbetjening betegner alle de typer af opgaver, som DTU varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer.

Myndighedsbetjeningsopgaverne er forskningsbaserede og omfatter blandt andet rådgivning, risikovurderinger, beredskab, overvågning, kortlægning, forskning og udvikling, bidrag til besvarelse af § 20-spørgsmål mv.

DTU skal være det danske samfunds foretrukne leverandør af myndighedsopgaver inden for det teknisk-naturvidenskabelige område. Danske myndigheder skal derfor have vished for, at myndighedsopgaverne er rettidige, fremsynede og af højeste kvalitet. Til det formål har vi udviklet et aftalekoncept, der udstikker ansvarsfordeling og forpligtelser og et kvalitetskoncept, der sikrer imødekommelse af rekvirentens behov samt dokumenterer opgavens omfang og løsningsniveau. 

DTU udvikler fortsat sine myndighedsopgaver over for internationale institutioner og organisationer samt kortlægger og forfølger nye muligheder for internationale myndighedsopgaver inden for de områder, hvor universitetets kompetencer i særlig grad er konkurrencedygtige.

Myndighedsbetjening indgår på lige fod med uddannelse og innovation som en af DTU’s forskningsbaserede kerneaktiviteter. I dag beskæftiger 1/4 af DTU's ca. 4500 ansatte sig med myndighedsbetjening. Myndighedsbetjeningen har en omsætning på ca. 1 mia. kr. via finansiering fra ministerier og fra forskning eller projekter finansieret af EU og andre internationale organisationer. 

I samspil med brancheorganisationer og fagministerier identificerer og forfølger DTU ideer til udvikling af erhvervssektorerne.

Myndighedsbetjeningschef

Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Miljø
45 25 15 58
https://www.env.dtu.dk/Myndighedsbetjening
20 SEPTEMBER 2019