SJWP Inspirationsdag 2020

Inspirationsdagene for gymnasielærere vil fokusere på emnerne:

  • Mikroplast i miljøet – viden, metoder og perspektiver
  • Tilpasning til klimaforandringer – hvordan kan vi indrette vores byer til flere og kraftigere skybrud (og stigende havvandstand)
  • Nye tendenser inden for drikkevandsbehandling - herunder blødgøring
  • Nye tendenser inden for spildevandsbehandling – herunder ressourcegenanvendelse og sænkning af CO2-udledning

Kom og få nyt fagligt input med inspirerende forelæsninger og gennemgang af øvelser til brug i klassen af førende forskere inden for vandteknologi.

DTU Miljø har udviklet forskningsbaseret og tværfagligt undervisningsmateriale til brug på HTX og STX. Materialet omfatter forskellige elementer som regneopaver, quizzer, videoer, øvelser, slideshow og læsemateriale. Visionen er, at eleverne kan se hvordan teorier og metoder fra de naturvidenskabelige fag kan anvendes ”i praksis” til at regne på problemer og løsninger inden for vand og bæredygtighed. Læs mere her.

Vores materialer tager udgangspunkt i udfordringer, som samfundet står overfor i forhold til håndtering af vand, og som eleverne sandsynligvis kender til fra mediernes omtale, eller endda fra egne oplevelser (eksempelvis ift skybrud).

Program den 15. september 2020 på DTU Miljø, Lyngby (Øst):

10.00 Velkomst og introduktion v/ postdoc Sara Lerer og professor Hans-Jørgen Albrechtsen
10.15 Mikroplast v/ seniorforsker Nanna Hartmann
11.45 Frokost
12.30 Tilpasning til klimaforandringer v/ professor Karsten Arnbjerg-Nielsen
14.00 Samarbejde med virksomheder om undervisningen:

     - TekTanken v/ Karina Esmina Ibsen, Naturvidenskabernes Hus
     - Virksomhedscase: Blødgøring af vand, Vandets betydning for samfundet
        v/ Florian Wagner, processingeniør i Krüger

14.30 Opsamling og feedback

Program den 18. september 2020 på Vestjysk Gymnasium i Tarm (Vest):

11.00 Velkomst og introduktion v/ postdoc Sara Lerer og professor Hans-Jørgen Albrechtsen
11.15 Mikroplast v/ seniorforsker Nanna Hartmann
12.45 Frokost
13.30 Tilpasning til klimaforandringer v/ professor Karsten Arnbjerg-Nielsen
15.00 Samarbejde med virksomheder om undervisningen:

     - TekTanken v/ Karina Esmina Ibsen, Naturvidenskabernes Hus
     - Virksomhedscase: Spildevand som fremtidig ressource, fremtidens renseanlæg v/ Chitra Raju, Billund Biorefinery

15.30 Opsamling og feedback

 

 

Rettet mod fagene:

  • Geovidenskab
  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi
  • Biologi
  • Naturgeografi                                                                               
 


Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 4. september, kl. 12.00
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.