Staff: Emeritus

Emeritus at DTU Environment
Name Title Ph. E-mail Profile
Erik Arvin Erik ArvinProfessor Emeritus+45 40 62 81 53erar@env.dtu.dk Professor Emeritus i vandforsyning. Civilingeniør i kemi fra DTU 1969. Tidligere ansat hos Haldor Topsøe A/S (proceskemi) og NOVO A/S (enzymfremstilling). Var forskningslektor ved Dept. of  C...
Mogens Henze Mogens HenzeProfessor Emeritusmhen@env.dtu.dkMogens Henze er professor emeritus i spildevand. Fagområde er spildevand, kloakker, spildevandsrensning, regnvand. Udvikling af biologiske og kemiske rensningsprocesser samt matematiske modeller...
Kresten Ole Kusk Kresten Ole KuskProfessor Emeritus+45 45 25 16 14koku@env.dtu.dkKresten Ole Kusk, Lic. Scient. i biologi. Lektor i økotoksikologi på Institut for Vand og Miljøteknologi (DTU-Miljø), DTU. Specialist i forurenet overfladevands, spildevands og miljøfremmede ...
Sven Poul Nielsen Sven Poul NielsenEmeritus+45 46 77 53 40spni@env.dtu.dk
Kim Pilegaard Kim PilegaardProfessor+45 45 25 21 58kipi@env.dtu.dkMy research has been centered around biosphere–atmosphere exchange in terrestrial ecosystems. The first 10 years mainly dealt with spread and deposition of heavy metals from industrial activitie...
Dan Rosbjerg Dan RosbjergProfessor Emeritus+45 61 50 60 19daro@env.dtu.dkProfessor emeritus i hydrologi og vandressourcer ved Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU. Blev civilingeniør (B) i 1969, ph.d. i hydrologi i 1973 og tildeltes i 1993 den tekniske doktorgra...
Jens Christian Tjell Jens Christian TjellProfessor Emeritusjctj@env.dtu.dkJens Chr. Tjell er docent ved Institut for Miljø & Ressourcer. Er kemiingeniør og phd i uorganisk kemi.
https://www.env.dtu.dk/english/staff/staff-emeritus
22 SEPTEMBER 2020