Medarbejdere: Seniorforskere

Overblik over seniorforskerne på DTU Miljø
Navn Titel Tlf. E-mail Profil
Anders Damgaard Anders DamgaardSeniorforsker45 25 16 12adam@env.dtu.dkDTU Profil Anders Damgaard (ADAM) forsker i livscyklusvurderings (LCA) modeller til vurdering af komplekse miljøsystemer, især indenfor affaldsområdet. ADAM er specialist i miljøvurdering af ...
Arnaud Dechesne Arnaud DechesneSeniorforsker45 25 22 91arde@env.dtu.dkMicrobial Ecology; Biodegradation
Annika Sidelmann Fjordbøge Annika Sidelmann FjordbøgeSeniorforsker45 25 16 21asfj@env.dtu.dkJeg forsker indenfor karakterisering, risikovurdering og oprensning af forurenede grunde med hoved fokus på DNAPL kildeområder. Aktuelle projekter inkluderer oprensning af klorerede opløsningsmidle...
Adam Hambly Adam HamblySeniorforsker45 25 16 92adaha@dtu.dk
Nanna B. Hartmann Nanna B. HartmannSeniorforsker45 25 14 01nibh@env.dtu.dkNanna Hartmann er seniorforsker i økotoksikologiske effekter og risikovurdering af nanomaterialerr og mikroplastik. Hun er uddannet miljøingeniør (civil, 2007) og har en PhD grad i økotoksikolog...
Andreas Ibrom Andreas IbromSeniorforsker45 25 16 26anib@env.dtu.dk
Marlene Mark Jensen Marlene Mark JensenSeniorforsker45 25 15 51mmaj@env.dtu.dkMin forskning fokuserer på bestemmelse og kvantificering af mikrobielle processer samt mikroorganismer i naturlige samt menneskeskabte miljøer, med nuværende fokus på kvælstofkredsløbet samt lat...
Kamilla Marie Speht Kaarsholm Kamilla Marie Speht KaarsholmSeniorforsker45 25 16 80kmsh@env.dtu.dk
Teis Nørgaard Mikkelsen Teis Nørgaard MikkelsenSeniorforsker21 33 13 94temi@env.dtu.dkMy research background is plant ecophysiological processes (e.g. photosynthesis and water relations) in response to air pollution and climate change. The effects were studied from highly controll...
Wenjing (Angela) Zhang Wenjing (Angela) ZhangSeniorforsker20 35 23 56wenz@env.dtu.dk
https://www.env.dtu.dk/medarbejdere/medarbejdere-senior-researchers
17 AUGUST 2019