Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
Aarhus havn
20 APR

Klimatilpasning ved danske kyster - fra sprint til maraton

Erfaringer fra 8 kommuner, der har fået Realdania-midler til kystbeskyttelsesprojekter, peger på behov for at anvende længere tidshorisonter og en systematisk videndeling...

Thomas Steen Sørensen
11 APR

Plastens potentiale kan udnyttes bedre

Bedre genanvendelse af plast kræver en indsats fra såvel forbrugere som kommunale affaldsselskaber og ikke mindst plastproducenterne.

31 MAR

Når forsyningen leverer regnvand til toiletskyl og tøjvask

I den nordlige udkant af Aarhus bliver der i disse år opført en helt ny by, Nye. Som det første sted i Danmark er der etableret et centralt tostrenget vandsystem for...

Spildevand og vandafledning Vandforsyning Klimatilpasning
Miljøigeniørstuderende Henriette Binderup skriver speciale i samarbejde med virksomheden LAGUR A/S og Cembrane A/S. Specialet handler om membranfiltrering og elektromagnetiske felters indflydelse på drikkevandskvalitet. Fotograf: Martin Rygaard
30 MAR

International ros til uddannelse af miljøingeniører

Udenlandske universiteter roser dansk uddannelse af miljøingeniører, der skal løse fremtidens udfordringer med klimasikring og bæredygtighed.

Spildevand og vandafledning Jordforurening Luftforurening Miljøkemi Affaldshåndtering Klimatilpasning
Huse ved strand. Foto: Colourbox
28 FEB

DTU ekspert opfordrer til øget fokus efter IPCC rapport

I Danmark er den største klimatrussel oversvømmelser på grund af den øgede vandstand i havene, der vil påvirke mange af vores kyststrækninger.

Emner
Colourbox
12 JAN

DTU indgår bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

DTU går sammen med 18 interessenter om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Energi Energisystemer Energilagring Energieffektivisering CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning
2021
29 NOV

Faglig viden om vand og miljø skal til for at få digitaliseringen til at lykkes

Hvis visionen om en fortsat dansk styrkeposition inden for vandteknologi skal realiseres, kræver det fokus på både data, vand og miljø. 

Spildevand og vandafledning Vandforsyning
25 NOV

Grundvandspris tildeles professor på DTU

Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, er tildelt VandCenter Syds Grundvandspris 2021 for at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Spildevand og vandafledning Vandforsyning
16 NOV

Er det fornuftigt at bruge regnvand til toiletskyl?

Ny bydel i Aarhus bruger som verdens første sekundavand fra forsyning til toiletter og vaskemaskiner. Livscyklusvurdering støtter løsningen.

Spildevand og vandafledning Vandforsyning Klimatilpasning
15 NOV

Danske målestationer bidrager med vigtige klimadata

For at understøtte arbejdet med at reducere CO2-udledningen i Europa er der opsat et netværk af målestationer, der gør det muligt at måle og ikke blot estimere CO2-udslippet...

Klimatilpasning Luftforurening

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.