Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
29 NOV

Faglig viden om vand og miljø skal til for at få digitaliseringen til at lykkes

Hvis visionen om en fortsat dansk styrkeposition inden for vandteknologi skal realiseres, kræver det fokus på både data, vand og miljø. 

Spildevand og vandafledning Vandforsyning
25 NOV

Grundvandspris tildeles professor på DTU

Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU Miljø, er tildelt VandCenter Syds Grundvandspris 2021 for at gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Spildevand og vandafledning Vandforsyning
16 NOV

Er det fornuftigt at bruge regnvand til toiletskyl?

Ny bydel i Aarhus bruger som verdens første sekundavand fra forsyning til toiletter og vaskemaskiner. Livscyklusvurdering støtter løsningen.

Spildevand og vandafledning Vandforsyning Klimatilpasning
15 NOV

Danske målestationer bidrager med vigtige klimadata

For at understøtte arbejdet med at reducere CO2-udledningen i Europa er der opsat et netværk af målestationer, der gør det muligt at måle og ikke blot estimere CO2-udslippet...

Klimatilpasning Luftforurening
04 NOV

Livscyklusvurdering af CO2-fangst

Livscyklusvurdering af CO2-fangst på forbrændingsanlæg viser, at trods enkelte ulemper, er nettoresultatet en klar fordel for klimaet.

CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning Energiproduktion
01 OKT

Colding Award 2021

DTU Miljø afholder hvert år Colding Award, hvor de studerende kårer årets bedste kursus, og der der gives priser til Årets Bedste Bachelorprojekt og Årets Bedste Kandidatspeciale...

01 SEP

DTU bag målinger af metantab fra biogasanlæg

Energistyrelsen har netop offentliggjort en rapport fra Rambøll og DTU Miljø om indsatsen for at mindske metantab fra biogasanlæg. Udviklingen af målemetoden til at fastlægge...

23 AUG

Kunstig intelligens giver alle adgang til eksperternes viden

Nye værktøjer sikrer os et Smart Society, hvor vi på baggrund af data og nye teknologier hurtigere kan træffe beslutninger på et stærkt fagligt grundlag og samtidig tage...

Rensning Soelleroed soe
01 JUL

Ny metode til rensning af søer viser lovende resultater

Et pilotprojekt i Søllerød Sø har anvendt elektroder til iltning af søbunden med stor succes. Metoden bør nu testes i et stort demonstrationsforsøg.

copper_mine
19 MAJ

Minedrift kan i fremtiden ske med elektriske felter i stedet for udgravning

Udvinding af metaller har stået på i flere tusinde år, men er næsten udelukkende sket ved fysisk udgravning. Ny teknologi udviklet på bl.a. DTU Miljø anvender i stedet...

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.