Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Rensning Soelleroed soe
01 JUL

Ny metode til rensning af søer viser lovende resultater

Et pilotprojekt i Søllerød Sø har anvendt elektroder til iltning af søbunden med stor succes. Metoden bør nu testes i et stort demonstrationsfors...

copper_mine
19 MAJ

Minedrift kan i fremtiden ske med elektriske felter i stedet for udgravning

Udvinding af metaller har stået på i flere tusinde år, men er næsten udelukkende sket ved fysisk udgravning. Ny teknologi udviklet på bl.a...

Riccardo
06 MAJ

Eliteforsk-rejsestipendium til miljøteknolog

Ung forsker modtager Eliteforsk-rejsestipendium til sit banebrydende arbejde med at finde nye metoder til at bruge elektriske felter til oprydning af forurenede steder...

Fiskefarm
03 MAJ

Ny sensor skal øge velfærden på fiskefarme

Et samarbejde mellem DTU og danske OxyGuard, der er verdensførende leverandør af udstyr til fiskefarme, vil udvikle en ny sensor, som kan overvåge vandkvaliteten...

08 APR

Ny miljøvenlig metode til at rense hospitalsspildevand

Ny teknologi gør det muligt at fjerne multiresistente bakterier fra hospitalers spildevand, før dette når rensningsanlægget og kan udgø...

Copyright: Rambøll
11 FEB

Bedre styring af byernes vand fremmer grøn omstilling

Både den grønne omstilling og miljøet vil nyde godt af, at byernes regn og spildevand fremover kan styres bedre med øget digitalisering og mere...

Spildevand og vandafledning Klimatilpasning
Køer på græs, Unsplash
09 FEB

Biofiltre skal reducere klimabelastningen fra malkekøer og svin

Biofiltre, som nedbryder metan, kan  blive et vigtigt skridt på vejen mod at reducere klimaaftrykket fra danske malkekøer og svineproduktion på...

Amu Darya River in Afghanistan
18 JAN

Ny teknologi skal finde og rense vand i Afghanistan

Nyt projekt vil anvende satellitdata til at afdække vandressourcer i Afghanistan og udvikle nye teknologier til rensning af drikkevand.

2020
Massimo Rolle
14 DEC

Grundvand anvendes til opvarmning og bliver samtidig renset

Et nyt projekt vil udvikle en model til opvarmning og køling af bygninger ved hjælp af grundvand, der samtidig bliver renset for forurenede stoffer, som kan...

Forskere sorterer bunddyr fra prøve på dækket af havforskningsskibet Dana
06 NOV

Forskere på togt for at kortlægge mikroplastik

Forskere fra fem danske universiteter har været på togt med forskningsskibet Dana for at undersøge mængden af mikroplastik i vore farvande. ...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.