Ny metode til vandrensning vil revolutionere markedet

tirsdag 02 maj 17

Kontakt

Irini Angelidaki
Professor
DTU Miljø
45 25 14 29

Kontakt

Yifeng Zhang
Lektor
DTU Miljø
45 25 14 10

Forskere på DTU Miljø har udviklet en ny metode til rensning af vand, der vil betyde en kraftig reduktion af udgifterne for  medicinalvirksomheder, svømmehaller og andre med behov for at få fjernet giftige stoffer fra vand.

Rensning af vand for giftstoffer ved hjælp af brintoverilte er en velkendt og meget effektiv metode, der dog har den udfordring, at det er meget dyrt først at tilsætte brintoverilte og efterfølgende fjerne resterne af det fra vandet. Men ved at anvende en elektrokemisk proces, er det lykkedes professor Irini Angelidaki og hendes team at udvikle en metode, der under processen producerer brintoverilte, så vandet i det samme apparat først renses for uønskede giftstoffer, hvorefter brintoverilten forbrændes.

”Metoden virker upåklageligt. Apparatet består af et vandkammer, inddelt i to områder med to elektriske komponenter, henholdsvis en anode og en katode, adskilt af en membran. I de to forskellige områder af apparatet bliver først brintoverilte dannet, som derefter forbrænder alt organisk forurenende materiale i spildevandet såsom giftige kemikalier og bakterier. Herefter ændres processen, så brintoverilten bliver reduceret til vand. Metoden er afprøvet med spildevand fra forskellige virksomheder, bl.a. fra medicinalindustrien. I samtlige forsøg er alle medicinrester fuldstændigt fjernet, så der ikke efterfølgende har kunnet detekteres et målbart indhold af stofferne,” forklarer professor Irini Angelidaki, DTU Miljø.

Den nye metode er meget billig i drift og vil derfor betyde en omvæltning af markedet, da de nuværende metoder til vandrensning er meget dyre. De første undersøgelser af markedets størrelse viser, at der hvert år bruges næsten 50 milliarder Euro på rensning af vand med brintoverilte alene i EU. Den nye metode vil kunne nedsætte udgifterne med op til 90 %.

”Resultaterne fra forsøgene ser lovende ud. Metoden er meget effektiv overfor alle kemiske forbindelser, hvilket er utrolig vigtigt. Derudover er den økonomisk attraktiv, da både selve rensningen af spildevand og transport af vandet til eksterne behandlingsanlæg er omkostninger, som det bestemt vil være interessant at få reduceret for os og andre typer af virksomheder”, siger Steen Søgaard, der er direktør for medicinalvirksomheden Lundbecks produktionsanlæg i Vestsjælland.

Næsten for godt til at være sandt
Forskerne på DTU Miljø er stadig selv meget imponerede over, hvor fantastisk den nye metode virker.

”Det er næsten for godt til at være sandt. Men nu har vores pilotanlæg på 40 liter været i drift det sidste halve år, og hverken membranen mellem de to kamre eller effekten af vandrensningen er blevet forringet i den periode”, siger seniorforsker Yifeng Zhang, der er ansvarlig for målingerne.

Visuelt er det også meget tydeligt at se, hvordan det grumsede spildevand i den venstre side af anlægget efter rensning er fuldstændigt klart i den højre side.

Som så mange andre store forskningsgennembrud var det lidt af en tilfældighed. To unge forskere i Irini Angeladikis gruppe talte ofte sammen, selvom de arbejdede inden for hvert sit felt, henholdsvis Fenton-metoden og bioelektriske systemer, og fandt derigennem ud af, at de sammen kunne løse udfordringen med både at tilsætte brintoxid til brug for en effektiv rensningsproces og efterfølgende fjerne den igen fra vandet.

Model af Bio-Electro-Fenton vandrensningssystemet. Til venstre anode med børste-lignende elektroder, til højre katode med grafit elektroder. Flasker med spildevand fra henholdsvis kommunalt rensningsanlæg og medicinalvirksomhed i hver sin side. I midten det rensede vand fra de to prøver.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/2017/05/ny-metode-til-vandrensning?id=9ca0869d-f5f4-4945-9b70-f4281eb46272&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=AFR%20Uge%2018
7 JULI 2020