Den teknologi, som eFuel-projektet vil anvende til at omdanne kuldioxid og brint til metan, er den samme, som projektpartneren Biogasclean allerede bruger til at fjerne svovlbrinte på eksisterende biogasanlæg – her på Nature Energys Månsson-biogasanlæg i Brande (foto: Biogasclean).

Biogasteknologien skal producere fremtidens grønne råstof

onsdag 19 dec 18

Kontakt

Irini Angelidaki
Professor
DTU Miljø
45 25 14 29

DTU skal bidrage til at udvikle en mere rentabel måde at producere biogas. Det åbner op for produktion af biobrændstoffer til lastbiler og fly.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop bevilliget et større millionbeløb til projektet eFuel, der vil udvikle en ny og robust teknologi til at omdanne CO2 fra biogasanlæg til metan, som kan blive fremtidens grønne råstof i fremstillingen af bl.a. fossilfrit flybrændstof og plastik. 

Det vil ske ved at hente CO2 fra biogasanlæg, der producerer op til 40 procent CO2, som i dag frigives til atmosfæren. Derfor er produktionen fossilfri, og opsamlingen af CO2 gør det samtidig mere rentabelt at producere biogassen. Processens andet råstof er brint, som produceres ud fra vand og elektricitet. Med stadig mere vindmøllestrøm i nettet er teknologien således samtidig en af de stærkt efterspurgte veje til lagring af vindmøllestrøm.

eFuel-teknologien vil øge udbyttet af biomassen med over 60 procent og dermed gøre det mere rentabelt at forarbejde biogassen til avancerede biobrændstoffer til den tunge transport og luftfarten.

Unikke teknologier
DTU har gennem de seneste 6-7 år arbejdet med at udvikle unikke teknologier til at opgradere biogas til ren metan ved at anvende biologiske metoder.

”Vi skal i projektet arbejde videre med vores teknologier, der giver en effektiv og hurtig biologisk omsætning af brint og CO2 til metan. Det skal vi gøre ved at opskalere og optimere de reaktorer, vi tidligere har udviklet, som skal anvendes til processen,” siger professor Irini Angelidaki, DTU Miljø.

Bag eFuel står virksomhederne Nature Energy og Biogasclean samt forskningsinstitutionerne SDU og DTU. Det er MiljøForum Fyn, som har samlet partnerne omkring projektet som led i Energiplan Fyn – en fælles fynsk plan for den grønne omstilling.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/2018/12/efuel?id=eba386db-358e-47eb-ae00-d1e872ba310e
20 SEPTEMBER 2019