Cécile M.M. Kittel

Ung forsker får EliteForsk-rejsestipendium til forskning i vand set fra rummet

torsdag 28 feb 19

Kontakt

Cecile Marie Margaretha Kittel
Postdoc
DTU Miljø
45 25 22 85

Målet er at udvikle et robust modelleringsværktøj, der bl.a. er baseret på data fra satellitter, som kan anvendes af beslutningstagere til forvaltning af vandressourcer.

Vand er en af vores vigtigste ressourcer og udgør også en af vor tids store udfordringer. Vandmiljøer over hele verden bliver nemlig påvirket af klimaændringer og menneskelige aktiviteter. Den udfordring ønsker den unge forsker Cécile M. M. Kittel at bidrage til at løse, og hun har netop modtaget et EliteForsk-rejsestipendiat til at videreudvikle et robust modelleringsværktøj, der kan støtte beslutningstagere til en bæredygtig forvaltning af vandressourcer.

Cécile Kittel blev tidligt optaget af hydrologiske modeller, der beskriver, hvordan vand bevæger sig igennem et flodsystem, hvor det opbevares undervejs, og hvor meget vand der løber igennem kritiske punkter som f.eks. vådområder eller dæmninger.

Data fra satellitter kan lære os meget
”Jeg drømte egentlig om at blive journalist, men da jeg skulle vælge studie, tog min interesse for matematik, naturvidenskab og hang til at løse problemer alligevel over. Jeg valgte derfor at læse miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, hvor de hydrologiske modeller fangede min interesse,” siger Cécile Kittel.

Hun blev tiltrukket af modellernes kombination af fysik, matematik og programmering, der kan give os en større forståelse af store flodsystemer. Data til modellerne kommer i vid udstrækning fra satellitter.

”Jeg synes, det er utrolig spændende, hvor meget vi kan lære om verden set ude fra rummet. Satellitobservationer kræver ikke lokale installationer og vedligeholdelse og er derudover værdigfulde målinger på tværs af landegrænser og fra områder, hvor data enten ikke findes eller hemmeligholdes,” forklarer Cécile Kittel.

Den store forskningsmæssige udfordring, som Cécile Kittel skal arbejde med, ligger i at fortolke satellitobservationerne korrekt samt oversætte dem til modellens beregninger og omvendt. Når det lykkes, kan det være med til at udvide anvendelsesrammen for eksisterende datasæt.

EliteForsk-rejsestipendiet vil Cécile Kittel først og fremmest bruge til at forlænge hendes ophold på Bristol universitet i England, hvor hun arbejder med Professor Paul Bates førende forskningsgruppe.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/2019/02/kittel?id=eb0145c3-efb8-40f7-b12c-e38bd677cc19
26 JANUAR 2021