Foto: Jacob Kragh Andersen, EnviDan

Københavnernes bioaffald kan blive til bøffer

tirsdag 02 apr 19

Kontakt

Kontakt

Yifeng Zhang
Lektor
DTU Miljø
45 25 14 10

Kontakt

Irini Angelidaki
Professor
DTU Kemiteknik

Nyt projekt vil udvikle teknologi til at udvinde protein fra organisk affald, som efterfølgende kan anvendes som tilskud til mennesker eller i foder til husdyr.


I takt med at verdens befolkning vokser, øges efterspørgslen på fødevarer, der er produceret bæredygtigt og klimavenligt. Det gælder ikke mindst produktionen af de livsnødvendige proteiner.

Et nyt projekt vil med baggrund i den cirkulære økonomi se på muligheden for at udnytte bioaffald fra københavnerne til at producere encellede proteiner, der kan anvendes som proteintilskud til mennesker eller indgå i dyrefoder til kvæg, svin, fjerkræ, fisk m.v. som erstatning for de klimatunge alternativer, fiskemel og sojabønner, der anvendes i dag.

Anvendelse af både velkendt og nyudviklet teknologi
Projektet bliver drevet af et team af forskere på DTU.

”Vores idé er at kombinere eksisterende teknologi, som allerede anvendes til produktion af biogas, med en ny baseret på de gasser og det spildevand, der bliver resultatet af biogasproduktionen,” siger Panagiotis Tsapekos, der er en del af forskerteamet.

Projektet vil anvende biogas produceret af organisk affald fra københavnske husholdninger, men det kan i princippet lige så godt være biogas produceret af spildevand eller organisk industriaffald.

Fra produktionen af biogas udskilles gassen metan. I projektet anvendes metan som vækstmiddel til mikroorganismer, methylotrofer. Disse mikroorganismer har en rigtig god proteinsammensætning og er godkendt af EU som proteintilskud til mennesker samt til anvendelse i dyrefoder.

I processen med at dyrke de mehtylotrofe bakterier anvendes ud over metan også næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Begge dele findes i rigelige mængder i spildevandet fra biogasproduktionen.

”Vi vil anvende en helt ny elektrokemisk teknologi til at trække næringsstofferne kvælstof og fosfor ud af spildevandet for at anvende dem i produktionsprocessen af proteiner,” siger lektor Yifeng Zhang, som også er en del af DTU-teamet.

Både metan og de udskilte næringsstoffer fra biogasproduktionen kommes i en reaktor, hvor de methylotrofe bakterier producerer encellede proteiner. Proteinerne kan herefter høstes fra reaktoren, frysetørres og anvendes som proteintilskud eller i dyrefoder som erstatning for det fiskemel eller sojabønner, der i øjeblikket udgør proteinkilden.

”Der er store perspektiver for en fremtidig mere klimavenlig fødevareproduktion, hvis det lykkes os med de nye teknologier at anvende organisk affald til at udvinde proteiner. Vi genanvender med vores metoder både det organiske materiale og næringsstofferne fra husholdningsaffaldet, så intet går til spilde. Dermed belastes miljøet mindst muligt,” siger professor Irina Angelidaki, der er overordnet ansvarlig for projektet.

En pilotdemonstration af metoderne vil blive opbygget på Renseanlæg Avedøre i samarbejde med Unibio, Envidan og Biofos. Projektet er støttet af MUDP og har en varighed på halvandet år.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/2019/04/fra-bioaffald-til-boef??id=732578bf-3322-4dbd-8196-c5656ebdfcb8
22 APRIL 2021