Rensning Soelleroed soe

Ny metode til rensning af søer viser lovende resultater

torsdag 01 jul 21

Kontakt

Stefan Trapp
Professor
DTU Miljø
45 25 16 22

Fakta

Den videnskabelige artikel med resultater fra forsøgene:
“Novel method to immobilize phosphate in lakes using sediment microbial fuel cells”, Water Research, April 2021.
Se mere i ScienceDirect

Et pilotprojekt i Søllerød Sø har anvendt elektroder til iltning af søbunden med stor succes. Metoden bør nu testes i et stort demonstrationsforsøg.

Problemet med iltsvind og alger findes i godt 75 % af alle danske og europæiske søer. Det kan først og fremmest tilskrives fortidens synder, hvor spildevand med et højt indhold af fosfor blev udledt direkte til søerne. I sedimentet på bunden af søerne er der således ikke længere ilt til de bakterier, som kan nedbryde døde planter, fisk og alger, og søerne fremstår derfor ofte både plumrede og ildelugtende.

Gennem de senere år er der udført mange forsøg med at tilføre ilt til bunden af søer. I følge professor Stefan Trapp fra DTU Miljø, der fik ideen til den nye lovende metode, er det dog karakteristisk for disse tiltag, at de har været både dyre og med en begrænset virkning.

”Vores nye metode er derimod både enkel og prisbillig. Vi har først afprøvet den i laboratoriet og efterfølgende i et pilotforsøg i Søllerød Sø og kan på den baggrund fremvise meget lovende resultater i form af en reduktion af fosfor i de dybeste vandlag på op til 94 %,” siger Stefan Trapp.

Fosforen bliver indkapslet
Stefan Trapp fik ideen til at anvende elektroder til iltning af søbunden under et foredrag med sin kollega, Yifeng Zhang, der bruger metoden inden for et helt andet område.

”I praksis består metoden af to metalgitre, der sænkes ned i henholdsvis toppen og bunden af søen. De to gitre er forbundet med en ledning og udgør en slags elektrisk batteri. Når bakterierne i bunden af søen skal nedbryde døde planter og fisk, afgiver de elektroner, som fanges af metalnettet og løber op til overfladens net, hvor ilt er til stede og kan optage elektronerne,” forklarer Karl Haxthausen, DTU Miljø, der har været ansvarlig for den praktiske udførsel af arbejdet.

”På den måde kan bakterierne nedbryde det døde organiske materiale, som om der var ilt til stede. Den nedbrydning sker oven i købet uden at producere uønsket metan. Fjernelsen af elektroner ændrer derudover kemien i bunden af søen, så fosforen bliver bundet i sedimentet og hindrer dens videre omsætning,” siger Karl Haxthausen.

Afprøvning i hel sø
Denne indkapsling af fosforen er et væsentligt resultat ved anvendelse af den nye metode, da der er mere fosfor i en enkelt centimeter af sedimentet på bunden end i 10 meter dybt vand.

Pilotforsøget med de to metalgitre i Søllerød Sø blev etableret i sommeren 2019 og slutter nu.

”Vores resultater er så lovede, at vi gerne vil gennemføre et stort demonstrationsforsøg, hvor vi ikke blot bruger et par små gitre på 4 x 4 meter, men i stedet anvender vores metode på en hel sø, på f.eks. 100 gange 100 meter,” siger Stefan Trapp.

Hvis det kommende projekt også forløber tilfredsstillende, er der ingen tvivl om, at den nye metode kan blive afgørende for at sikre rene søer i fremtiden. Derudover vil den være interessant at anvende i havområder, der oplever lignende iltsvind.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.