Den nye løsning til at måle spildevand, som de studerende har udviklet

Studerende udvikler ny metode til at måle spildevand

tirsdag 30 jun 20

Kontakt

David Juul Ørnsholt

Kontakt

Ole Larsen
27 95 42 60

En gruppe DTU-studerende har udviklet en simpel løsning til at måle, hvor meget regnvand, der løber ned i kloakkerne fra veje og tage. Nu gør de klar til at starte virksomhed på baggrund af deres idé.

Vandsektoren bliver i disse år stadig mere digitaliseret. En forudsætning for dette er dog, at de nødvendige data er til rådighed, hvilket endnu ikke er tilfældet på alle områder. Eksempelvis mangler der viden om, hvor meget regnvand, der ledes fra tage og veje ned i kloakkerne, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne styre spildevandet bedre.

En løsning til at skaffe disse data på en enkel og billig måde var derfor en af opgaverne på årets X-Tech Entrepreneurship på DTU. Det er et 13-ugers forløb for studerende, hvor de får en række innovationsværktøjer, som de kan bruge enten til at starte egen virksomhed eller til at håndtere udviklingsopgaver i deres fremtidige jobs. Opgaverne på X-Tech Entrepreneurship er i vid udstrækning stillet af virksomheder, og i forårets forløb kom en af opgaverne fra innovationsnetværket CALL Copenhagen, der arbejder med klimatilpasning på vandområdet.

”I øjeblikket har vi ikke data om den mængde regnvand, der tilgår kloaksystemet, og som kan have meget stor lokal variation. Det var derfor interessant for os at prøve, om de studerende kunne foreslå nye idéer til en enkel og billig løsning, der kan indhente disse data,” siger projektleder Ole Larsen, CALL Copenhagen.

Enkel løsning udviklet
Udfordringen blev modtaget af en af de deltagende studentergrupper, der har skabt en løsning i form af et kar, der installeres ved indløbet af regnvandet til kloaksystemet. Det kan f.eks. være under en af de mange riste, vi kender fra gadebilledet. Når karret er fyldt, tipper det, så vandet kan løbe ud, og samtidig registreres mængden af regnvand.

”Vi har udviklet løsningen i samarbejde med et par virksomheder inden for spildevandsområdet. En del af løsningen består derfor af komponenter, der allerede eksisterer, mens vi selv har stået for udviklingen af andre dele,” fortæller David Juul Ørnsholt, der er en af de studerende bag projektet.

Ved finalen i X-Tech Entrepreneurship fik gruppen en pris på 25.000 kr. for bedste ’Tech Demo’. Næste mål er at blive udtaget til Venture Cup, hvor de studerende håber på sparring til at finpudse deres forretningsidé yderligere.

”Vores gruppe bestod oprindeligt af i alt seks studerende med meget forskellige faglige baggrunde. Det er dog kun to af os, der vil arbejde videre og skabe en startup-virksomhed på baggrund af den måler, vi har udviklet,” siger David Juul Ørnsholt. Den anden studerende er Sebastian Hoppe.

Pilotprojekt som grundlag for startup
I første omgang er det lykkedes de to studerende og Ole Larsen fra CALL Copenhagen at få etableret et pilotprojekt, hvor den nye måler skal afprøves. Det sker i samarbejde med HOFOR og Frederiksberg Forsyning. Projektet omfatter installation af målere i nogle af de regnbede, der som en del af klimatilpasningen er anlagt de senere år. Her vil målerne skulle levere data om, hvor meget regnvand, der kommer ind i bedene, og hvor stor en andel af vandet, der efterfølgende strømmer ud.

”Regnvandsbede er bygget op med en faskine, der med tiden bliver fyldt med ler og derfor skal renses jævnligt. I øjeblikket sker det på baggrund af et skøn, men med pilotprojektet vil der skabes værdifuld viden om, hvorvidt det er nødvendigt at rense eksempelvis en gang om året, eller om det i virkeligheden kan udskydes til kun at være hvert femte år,” siger Ole Larsen.

For de to studerende, David Juul Ørnsholt og Sebastian Hoppe, er sommerferien således inddraget. Den skal i stedet bruges til at udvikle deres idé til en regnvandsmåler yderligere og producere den mængde prototyper der skal anvendes i pilotprojektet. Derudover vil de to DTU-studerende bruge tid på at finde et tredje medlem til deres startup, som skal have forretningsforståelse som sit faglige felt.

”I X-Tech Entrepreneurship-forløbet blev det tydeligt for os, at vi ikke har de nødvendige kompetencer på dette område. De deltagende studerende fra eksempelvis CBS havde en helt anden indsigt, som er nødvendig at tilføre vores virksomhed,” siger David Juul Ørnsholt.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/Nyhed?id=%7B31E6221A-3D2D-42C0-97B0-8EEB1AF23103%7D
27 NOVEMBER 2020