Riccardo

Eliteforsk-rejsestipendium til miljøteknolog

torsdag 06 maj 21

Kontakt

Riccardo Sprocati
Ph.d.-studerende
DTU Miljø
45 25 15 49

Kontakt

Massimo Rolle
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 66

Fakta

Eliteforsk-rejsestipendium uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskerstuderende. Rejsestipendiet er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.

Foto

Riccardo Sprocati
Ung forsker modtager Eliteforsk-rejsestipendium til sit banebrydende arbejde med at finde nye metoder til at bruge elektriske felter til oprydning af forurenede steder og til bæredygtig udvinding af metaller.

Riccardo Sprocati har altid været optaget af, hvordan vi kan leve og anvende teknologier bæredygtigt. Den interesse er gået hånd i hånd med en fascination af de utrolig mange muligheder, som digitalisering og kunstig intelligens giver os. Og de to interesser har han forenet i sit arbejde de sidste par år, hvor han har anvendt kunstig intelligens til at gøre en velkendt miljøteknologi langt mere effektiv.

Teknologien er elektrokinetik, der ved hjælp af elektriske felter oprenser forurenet jord og grundvand. En teknologi, der har stort potentiale til at fjerne miljøfremmede stoffer fra porøse materialer med lav gennemtrængelighed som eksempelvis ler og moræneler.

”Den første hurdle for at optimere teknologien var at få udviklet en matematisk model, der kan tage højde for de mange komplekse geokemiske reaktioner, der finder sted i jorden eller vandet under transporten af de forurenende stoffer,” siger Riccardo Sprocati, der er ansat på DTU Miljø.

Opsigtsvækkende ny kompleks model
Efter flere måneders arbejde lykkedes det ham at udvikle en omfattende ny model, ’NP-Phreeqc-EK’, der afspejler den store kompleksitet i opgaven. Ved hjælp af kunstig intelligens er det samtidig blevet muligt for Riccardo Sprocati at nedbringe tiden til beregningerne i modellen fra flere timer til millisekunder, hvilket gør den praktisk mulig at arbejde med, uanset hvilke jordbunds- eller grundvandsforhold, forureningen optræder i.

Den nye model er offentliggjort i flere anerkendte videnskabelige tidsskrifter. I samarbejde med Region Hovedstaden har den har været anvendt i et pilotprojekt på en forurenet grund, hvilket både har givet en større forståelse af teknikken og klart påvist modellens anvendelighed i praksis.

Bæredygtig minedrift
Den næste del af Riccardo Sprocatis arbejde fokuserer på at anvende elektrokinetiske teknikker inden for et helt andet område. Her er ønsket at erstatte traditionel minedrift med en bæredygtig udvinding af eksempelvis kobber og guld uden opgravning og ved at minimere mængden af mineaffald og påvirkning af miljøet.

”DTU Miljø besidder stor ekspertise og viden om geokemiske processer og transport i porøse materialer. Med rejselegatet får jeg mulighed for at tage til University of Western Australia, der er førende eksperter inden for mine-hydrogeologi og processer i undergrunden,” siger Riccardo Sprocati.

Med den viden bliver det muligt for ham at arbejde med elektrokinetiske eksperimenter i malm fra bjergarter, hvorefter teknologien kan opskaleres og optimeres til brug i minedrift.

Bæredygtig innovation på miljøområdet
Den aktuelle coronasituation betyder, at opholdet i Australien foreløbig er udskudt, men Riccardo Sprocati håber at kunne tage af sted senere på året eller til næste år. Under alle omstændigheder vil han gerne fortsætte sit arbejde med bæredygtig innovation på miljøområdet.

”Jeg håber med mit arbejde at kunne bidrage til, at flere miljøvidenskabelige forskere får øjnene op for de store muligheder, som kunstig intelligens giver. I dag kan vi ved at kombinere indsigt i computerteknologi med viden om miljø gøre ting, der for bare få år siden ikke var mulige,” siger han.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.