Test af løbehjulsbatteri i vand

Batterier fra elløbehjul forurener vandmiljøet

tirsdag 15 sep 20

Kontakt

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22


Analyser viser, at batterier på elløbehjul udskiller blandt andet nikkel og kobolt til skade for vandmiljøet, når de dumpes i havne og søer.

Et par studerende på DTU Miljø har undersøgt forureningsrisikoen fra lithium-batterier på elløbehjul, når løbehjulene ender i havne, søer eller kanaler. En analyse, der er meget aktuel, da der i starten af sommeren på få dage blev fisket 144 elløbehjul op af Københavns Havn.

Analyserne blev gennemført med to batterier af typen ’Ninebot MAX battery pack’, der bl.a. anvendes på elløbehjul. De blev placeret i hver sit forsøgsbassin med 200 liter vand for at undersøge lækager. Bassinerne blev opstillet udenfor og var derfor underlagt varierede vejrforhold i de fire måneder, forsøget varede.

”Efter vores bedste overbevisning er vi de første, der har udført et sådan forsøg,” siger Marie Christine Laursen, der er en af de to studerende bag analysen.

Særligt nikkel og kobolt siver ud
Analyser fra de to forsøgsbassiner blev sammenholdt med resultater fra et tomt kontrol bassin, der udelukkende indeholdt vand.

”Særligt indholdet af nikkel, kobber og kobolt var højt i de bassiner, hvor batterierne havde ligget”, siger Frieda Hammershøi Petersen, der er den anden studerende bag forsøget.

De fundne niveauer overskred ikke de gældende EU-standarder. Men der er risiko for, at forureningen i virkeligheden kan være betragteligt større.

”Elløbehjul der ender i byernes vandmiljø vil ofte være beskadiget og lækager fra batterierne kan dermed være betydeligt højere. Derudover vil metaller korrodere hurtigere, når vandet er saltholdigt og ikke som i forsøget kommer direkte fra vandhanen,” siger Marie Christine Laursen.

”Efter vores mening bør der derfor være fokus på at få fjernet elløbehjul hurtigst muligt efter, de er endt i vandet – gerne inden for de første par dage,” siger Frieda Hammershøi Petersen.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.