Susanne Kruse og Lars Skjolding med LEVIATATT

Nyt testprincip for kemikalier udnævnt til Excellent Innovation

mandag 07 sep 20

Kontakt

Lars Michael Skjolding
Forsker
DTU Miljø
45 25 14 74

Kontakt

Susanne Kruse
Laboratoriefuldmægtig
DTU Miljø
45 25 15 78


Et nyt test-setup til analyse af kemikaliers miljøgiftighed har netop fået udmærkelsen ’Excellent Innovation’ af EU. DTU Miljø har udviklet det nye udstyr, der både reducerer forbruget af plads, energi og kemikalier.

Inden et kemikalie kan komme på markedet i EU, skal det først gennemgå flere test. En af dem er en øko-toksikologisk analyse på alger, hvor kemikaliets giftighed testes.

Testen udføres typisk ved at hælde kemikaliet i 20 kolber, der placeres på en meterstor plade. Pladen vipper under testen, der varer tre dage at gennemføre. I den periode bliver kolberne belyst med lysstofrør for at sikre den rette lysmængde til optimal vækst af algerne.

”Lysstofrørene skaber til gengæld så meget varme, at det er nødvendigt at nedkøle laboratorierummet for at nå de ønskede 20 grader, som algerne trives bedst ved. Det er meget energikrævende, og vi har derfor gennem flere år snakket om, hvordan man i stedet kunne anvende LED-lys til testen,” siger laboratoriefuldmægtig Susanne Kruse. Sammen med forsker Lars M. Skjolding står hun bag den nye opfindelse LEVITATT, LED Vertical Illumination Table for Algal Toxicity Tests.

Ny opfindelse bygget op fra bunden
For et par år siden fik de to kollegaer mulighed for gennem EU-projektet PATROLS at gøre deres ide til virkelighed. De gik derfor i gang med at lede efter de helt rigtige komponenter, som skulle indgå i den nye laboratorie-opstilling, der ikke kun er relevant for test af kemikalier, men også anvendes til eksempelvis analyser af nanomaterialer og andre substanser, hvor giftigheden er vanskelig at måle med traditionelle metoder.

”Vi var enige om, at opstillingen skulle være så lille, at den passede ind i et af de klimaskabe, der findes i alle laboratorier. Her er det muligt at regulere temperaturen på en energivenlig måde, ligesom det kræver mindre prøver og dermed en mindre mængde kemikalie til at gennemføre testen,” siger Lars M. Skjolding.

Prøverne skulle belyses nedefra med LED-lys. For at få de små dioder monteret, så de kunne klare vippebevægelserne under analysen, blev en virksomhed hyret til at montere lysene i en ramme.

”Oven på rammen placerede vi en række udsavede ventilationsrør, som vi købte i et byggemarked og selv skar op. Inden i dem skruede vi i alt fem metalholdere, som vi kender fra anden anvendelse i laboratoriet. Her bliver de små rør med prøverne placeret,” siger Susanne Kruse.

Det tog omkring et halvt år at udvikle det nye test-up. Undervejs var der et par afstikkere til andre løsninger, som dog viste sig ikke at virke og derfor måtte kasseres.

Andre europæiske laboratorier tester
”Vi endte med en opstilling, der virkede som den skulle. Vi har lavet 4 eksemplarer i alt, som i øjeblikket bliver sendt til ringtest på laboratorier i Europa for at validere vores metode. De første tre laboratorier har allerede meldt tilbage, at de har opnået lige så korrekte måleresultater med det nye laboratorie set-up, som vi selv gjorde,” siger Lars M. Skjolding.

Ved en konference tidligere på året blev det nye test-setup præsenteret, og bl.a. den store kemivirksomhed BASF viste stor interesse.

”I samarbejde med DTU’s patentansvarlige har vi afsøgt mulighederne for patentering og kommercialisering. Det er endt med, at vi ikke vil kommercialisere ideen, men ’opskriften’ er publiceret, og dermed håber vi, at vores koncept kan blive den nye standard for algetest,” siger Lars M. Skjolding.

DTU Miljø har stor erfaring med test af kemikalier, som er blevet anvendt i forskning og uddannelse af de studerende i mere end 30 år. Forskerne på DTU har gennem alle årene bidraget til at forbedre og udvikle testmetoderne. Deres seneste indsats er nu hædret med betegnelsen ’Excellent Innovation’ af EU Kommissionens Innovation Radar.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.