Variationer i Grønlands reflektionsindeks i 2014

DTU Space forskere bidrager til Arktis rapport

mandag 15 dec 14

Kontakt

Louise Sandberg Sørensen
Seniorforsker
DTU Space
45 25 97 14

Polar Portalen

Arktis havis 

polarportal.dk stiller danske forskningsinstitutioner deres viden om havisen i Arktis og den grønlandske indlandsis til rådighed for den danske og internationale offentlighed.

Portalens hovedformål er at gøre det muligt for offentligheden at få indblik i den overvågning af isen, som foretages.

Desuden er det tanken, at portalen kan fungere som indgang til forskningsmiljøer og gode informationsressourcer.

Louise Sandberg Sørensen og kolleger fra DTU Spaces Afdeling for Geodynamik har bidraget med data og analyse til Polar Portalens Sæson Rapport 2014 om Arktis og Grønland.                      

Polarportal.dk offentliggør nu årets sæsonrapport. Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres.

Hen over året har forskerne foretaget observationer og beregninger af Grønlands indlandsis og den arktiske havis. Efter afslutningen af årets smeltesæson er det tid til at gøre status. Rapporten udkommer på dansk, engelsk og grønlandsk.

Året har været præget af ganske høj afsmeltning og lav refleksion af sollys på Grønlands indlandsis, mens havisen kommer styrket ud af 2014. Samtidig blev der sat ny rekord for juni-temperaturer i Grønland.

I punktform er de væsentlige overvågningsresultater i Arktis i 2013:

  • Indlandsisen bidrog med ca. 1,2 mm hav-niveaustigning
  • Lav refleksion af sollys afspejler øget afsmeltning fra Indlandsisen i 2014
  • Overflademassebalancen var lavere end normalt – men ikke rekordlav
  • Havisen kommer styrket ud af 2014
  • Ny varmerekord i juni i Vestgrønland

Kun få større ændringer i gletsjerfronternes bevægelse

Logo'er af Polar Portalens tre partnere: DMI, DTU og GEUS 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/Nyhed?id=%7BCA521F13-A637-44DA-A46D-A3DBDF172280%7D
8 DECEMBER 2019