Ny forskning skal afhjælpe iltsvind

torsdag 01 okt 20

Kontakt

Stefan Trapp
Professor
DTU Miljø
45 25 16 22

Kontakt

Andreas Libonati Brock
Postdoc
DTU Miljø
45 25 21 74

Fakta

I projektet indgår også lektor Yifeng Zhang, DTU Miljø og professor Colin Stedmon, DTU Aqua.

Udvikling af en simpel elektrodeløsning kan fremover være løsningen på at afhjælpe det iltsvind, som vi oplever i de indre danske farvande næsten hver sommer.

Iltsvind opstår, når vandtemperaturen er høj, eller i områder med stor udledning af næringsstoffer fra bl.a. gødning og spildevand. Det skyldes, at bakterier nedbryder organisk materiale ved brug af ilt.

Et nyt projekt vil i de kommende år undersøge, om det er muligt at anvende en forholdsvis simpel løsning med elektroder til at sikre et højere iltindhold i vandet nær havbunden. Det vil rent praktisk ske ved at placere en elektrode i den øverste del af vandet nær overfladen, hvor iltindholdet er højest, og via et kabel forbinde den til en anden elektrode nær den iltfattige bund.

”På bunden findes sedimenter af døde alger, planter og fisk. Når bakterier nedbryder det døde materiale, frigives elektroner, som reducerer iltmængden. Når der ikke længere er ilt til stede i sedimentet, vil bakterierne i stedet anvende sulfat, som i processen reduceres til svovlbrinte, der er meget giftig og kan medføre fiskedød,” siger professor Stefan Trapp, DTU Miljø, der er ansvarlig for projektet.

”Ved hjælp af vores løsning med de nedsænkede elektroder og kabel kan bakterierne i stedet anvende elektroden (anoden) til at ”udånde” elektronerne i stedet for at bruge ilt eller sulfat. Elektronerne vil via kablet blive transporteret til katoden i overfladevandet. Indholdet af ilt er her stort, og derved undgås at anvende den sparsomme ilt, der findes nær bunden,” siger Stefan Trapp.

Kendt løsning til nyt formål
Elektroder anvendes allerede til bl.a. rensning af spildevand, og Stefan Trapp og hans gruppe af forskere har længe overvejet, om det er muligt også at bruge dem til at løse det miljømæssige problem med iltsvind.

Projektet vil starte i laboratoriet, men målet er hurtigt at afprøve løsningen i et iltfattigt område som eksempelvis Mariager Fjord. Her er tanken at udforme et gitter, hvor elektroder og kabler monteres. Gitteret skal sænkes ned i fjorden på et sted, hvor strømforhold tillader det, og markeres med en bøje, så forbipasserende ikke sejler ind i det.

”Løsningen med elektroder og kabler kræver ingen energi, tværtimod vil den skabe lidt elektricitet, der f.eks. kan anvendes til de sensorer eller måleinstrumenter, som bliver tilknyttet,” siger Andreas Libonati Brock, der vil udforme den nye løsning i praksis.

Projektet er støttet af Villum Experiment, der har fokus på modige projekter med potentiale til at kunne ændre den måde, vi hidtil har arbejdet med væsentlige emner.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.