Fotograf: Niels Hougaard

Stor pris til forskning i effekt af mikroplast i miljøet

mandag 09 dec 19

Kontakt

Nanna B. Hartmann
Seniorforsker
DTU Miljø
45 25 14 01

Jorcks Fond har netop uddelt 500.000 kr. til seniorforsker Nanna B. Hartmann fra DTU Miljø for hendes forskning i effekten af mikroplast i miljøet.

 

Reinholt W. Jorck og Hustrus Fond hædrer hvert år yngre forskere for særligt fremragende indsatser inden for den samfundsrelevante forskning til gavn for det danske samfund og erhvervsliv.

I år blev priserne tildelt til tre yngre forskere, der får hver 500.000 kr. til deres forskningsområder.

En af forskerne er seniorforsker Nanna B. Hartmann fra DTU Miljø. Hun får legatet som hæder for hendes forskning med de miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer knyttet til mikroplast i miljøet.

De to øvrige prismodtagere var Rupali Vohra, Københavns Universitet og Sheila Ingemann Jensen, DTU Biosustain.

Det er Jorcks Fonds håb, at prismodtagernes forskning vil kunne skabe opmærksomhed om og anerkendelse af Danmark som markant forskningsnation.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
Reinholdt W. Jorck og Hustru opbyggede i slutningen af det 19. århundrede en betragtelig formue ved hårdt arbejde og omfattende bygherrevirksomhed i det indre København. Mest kendt er i dag passagen og bygningskomplekset, som bærer Jorcks navn (Jorcks Passage). Sønnen Knud Jorck oprettede den 4. april 1936 fonden i forældrenes navn.

Fondens bestyrelse består af højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand) og af adm. direktør Kim Nielsen, der repræsenterer Dansk Erhverv, og direktør Steen Nielsen, der repræsenterer Dansk Industri.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=0374544D-2424-4AEC-BE09-870537FB0580
26 JANUAR 2021