Huse ved strand. Foto: Colourbox

DTU ekspert opfordrer til øget fokus efter IPCC rapport

mandag 28 feb 22

Kontakt

Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor
DTU Sustain
45 25 14 50

Næste rapport

Den tredje del af IPCC's sjette klimarapport offentliggøres den 4. april 2022.
I Danmark er den største klimatrussel oversvømmelser på grund af den øgede vandstand i havene, der vil påvirke mange af vores kyststrækninger.

Den nyeste IPCC-rapport har både fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne og på de muligheder, der er for tilpasning til de kommende ændringer i klimaet.

I forhold til de nuværende tilpasninger til klimaændringerne peger rapporten på et par væsentlige opmærksomhedspunkter. For det første er en del af de eksisterende globale tiltag ikke tilstrækkelige i forhold til de store ændringer, vi kommer til at opleve som følge af klimaforandringerne. Det skyldes blandet andet, at tidshorisonten i mange af løsningernes perspektiv er for kort og ikke har et tilstrækkeligt bredt sigte. Med andre ord betyder det, at vi i øjeblikket i nogle sammenhænge direkte øger menneskers, naturens og samfundets sårbarhed i forhold til de klimaændringer, vi kommer til at skulle leve med i fremtiden.

Karsten Arnbjerg-Nielsen, der er professor i klimatilpasning, nedbør og oversvømmelse ved DTU, uddybede ved præsentationen af rapporten disse budskaber i lyset af danske forhold.

”I Danmark har vi længe kun været fokuseret på reduktioner af CO2 og andre klimagasser, når vi har talt om klimaændringer. Men vi er nødt til i langt højere grad også at have fokus på at tilpasse samfundet til de ændringer af klimaet, vi har set og er sikre på, vi vil opleve i fremtiden. For det vil påvirke vores dagligdag, vores økonomi, samt vores natur og miljø. Ved at tænke langsigtet kan vi afbøde de værste konsekvenser og faktisk også mindske udledningen af drivhusgasser”.

Stigende havvand truer Danmark

IPCC-rapporten fremhæver tre trusler, som fremover kommer til at påvirke Europa i hidtil uset omfang på grund af klimaændringer. Det er dels hedebølger i stil med den, vi oplevede i Sydeuropa i 2003 med stor overdødelighed til følge. Derudover er det mangel på vand, som allerede er et enormt problem i storbyer som eksempelvis Los Angeles, Sydney, Taipei og Johannesburg.

"Vi er nødt til i langt højere grad også at have fokus på at tilpasse samfundet til de ændringer af klimaet, vi har set og er sikre på, vi vil opleve i fremtiden. For det vil påvirke vores dagligdag, vores økonomi, samt vores natur og miljø. "

Disse klimaændringer rammer først og fremmest den sydlige del af Europa. I Danmark er det derimod det stigende havvand, der udgør den største trussel på baggrund af klimaændringerne. I øjeblikket stiger havvandet globalt med 3,7 mm om året – det lyder måske ikke af så meget, men det betyder, at vandet er steget mere de sidste 15 år, end det gjorde fra vikingetiden og frem til år 1900. Og forventningen er, at stigningen vil fortsætte og måske endda øges de næste 200-400 år.

Nationalt perspektiv på klimaændringer

I den forbindelse påpeger IPCC, at tiltag i forbindelse med havvandsstigninger bør ske med udgangspunkt i så store geografiske områder, at de bliver rationelle. I Danmark har dette arbejde hidtil været forankret i kommunerne, men bør snarere ske på regionalt, nationalt eller internationalt plan.

”Efter min opfattelse er det åbenlyst, at Danmark har områder, hvor vi er nødt til at prioritere beskyttelsen af de mange værdier, der befinder sig der. For eksempel har man igennem de sidste årtier udviklet mange store byområder i lavtliggende områder, tæt på havets overflade. Nogle af disse områder har opnået en status som ’too big to fail’,” siger Karsten Arnbjerg-Nielsen.

”Men i resten af landet bør vi overveje, om eksempelvis de mange forladte havneområder alle skal omdannes til ny by med attraktive boliger og kulturinstitutioner, som det sker i stor udstrækning i øjeblikket. Disse områder vil kræve beskyttelse i form af diger og derved skabes en ond cirkel mellem byudvikling og beskyttelse med diger”.

Ifølge Karsten Arnbjerg-Nielsen vil det i stedet være fornuftigt at diskutere andre muligheder. Det kunne eksempelvis være, at man bevidst vælger at flytte de centrale dele af byen til mere sikre områder og udnytter de tidligere havne til aktiviteter, der er mere kortsigtede eller robuste over for oversvømmelser. Det kunne være områder med bynatur, hvorved områdets biodiversitet øges.

”Sådanne diskussioner bør fremover i højere grad indgå i udviklingen af de kystnære områder af Danmark, men det kræver en langsigtet indsats,” siger Karsten Arnbjerg-Nielsen.

Læs anden del af IPCC’s sjette hovedrapport her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.