Smart vandhåndtering til smarte byer

tirsdag 23 feb 16
|

Kontakt

Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor
DTU Miljø
45 25 14 50
I Danmark har vi ligesom mange andre steder på kloden følt effekten af klimaændringer. Det sætter byers håndtering af vand under pres, især i form af skader fra oversvømmelser og miljøproblemer fra udledninger af renset og urenset regn- og spildevand. Et nyt projekt vil udvikle og teste intelligente softwareteknologier, så byerne kan blive klar til at møde udfordringerne.

Pressebeskrivelse 23.02.2016

Både vandmangel, behovet for klimatilpasning og ekstreme vejrfænomener ligger på World Economic Forums toptiliste over globale risici. Omkostninger fra oversvømmelser af især byområder er det seneste årti mangedoblet i forhold til tidligere både i Danmark og globalt.

Der er behov for fundamentalt at gentænke byers form og funktion for at undgå skader fra oversvømmelser og miljøskader og samtidig skabe bedre levevilkår for borgerne. Dette kræver massive investeringer, men der mangler viden om, hvilke tiltag der bedst og billigst løser udfordringerne.

Når der kommer rigtig meget vand fra oven, gælder det om at mindske de fysiske skader, miljøbelastningen og de økonomiske skader, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor på Institut for Vand og Miljøteknologi under DTU.

Projektet Water Smart Cities vil med en økonomisk håndsrækning fra Innovationsfonden udvikle og anvende nye metoder til optimal styring og planlægning af vandets vej gennem byen, så skader og miljøbelastning minimeres, og fordele optimeres. Samtidig udvikles IT-værktøjer, der sikrer, at de nye metoder anvendes optimalt.

Det primære fokus er:

  1. Planlægningsmodeller der gør det muligt at koble vandsystemer, klimaændringer, byudvikling og styring.
  2. IT-værktøjer til styring af vandsystemer, der løbende tilpasses viden fra målinger, prognoser og planlægning.

Water Smart Cities sikrer dermed, at alle aktører præsenteres for den relevante information på rette tid og sted. Bedre forudsigelser af fremtiden på både kort og langt sigt giver mulighed for bedre planlægning og styring, fra bedre nedbørsprognoser på timebasis til fremskrivning af byudvikling over årtier.

Samfundspotentiale:
Risikoen for mere ekstremt vejr sætter øget fokus på at håndtere regnmængderne. Projektet Water Smart Cities har til formål at give mere viden om, hvilke metoder man kan tage i brug for at undgå skader på miljø og værdier i byen. Denne viden skal danne grobund for, at der lettere kan opstilles klare mål og prioriteringer på området.

Hent projektbeskrivelsen som PDF.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.