Claus Andersen

Dobbelt ph.d.-grad åbner døre i Kina

mandag 28 nov 16
En dansk/kinesisk ph.d.-grad har gjort Claus Davidsen til en af Danmarks førende eksperter i den kinesiske vandsektor.

Claus Davidsen fra DTU har som den første dansker taget en ph.d.-grad fra både DTU Miljø og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) i Beijing, som er et af Kinas førende universiteter. Claus Davidsens treårige ph.d.-projekt foregik dels i Danmark, dels i Kina. Det har været lærerigt, men også forbundet med en del udfordringer, fortæller han.

”En række af de kinesiske data på vandområdet er hemmeligt-stemplede og kun tilgængelige for kinesiske forskere. På grund af min tilknytning til eliteforskningsenheden på UCAS og den indsigt i både kinesisk kultur og sprog, som jeg opnåede under mit ophold, lykkedes det mig dog at få stort set alle ønskede data. Suppleret med egne målinger og interviews med kinesiske aktører gav det mig tilstrækkeligt grundlag til at kunne færdiggøre mit projekt med succes,” fortæller Claus Davidsen.

Hans ph.d. er et resultat af det kinesisk-danske samarbejdsprogram Sino Danish Center, SDC, der er en platform for øget samarbejde mellem Kina og de danske universiteter. I dette tilfælde var Claus tilknyttet DTU og UCAS, som begge er førende institutioner inden for forskning og viden på vandmiljøområdet.

Punkterede myter

Claus Davidsens arbejde har resulteret i, at han nu er en af Danmarks førende eksperter i den kinesiske vandsektor. Hans projekt har bidraget med en serie økonomiske modeller til at optimere forvaltningen af vandressourcerne i det nordlige Kina. Området lider af stor vandmangel og en tilsvarende hård kamp om de knappe ressourcer mellem de forskellige provinser, virksomheder og landmænd i området.

"Kineserne har enormt stort fokus på miljøet. Regeringen har eksempelvis afsat en mia. yuan hver dag over de næste 10 år til at forbedre det kinesiske vandmiljø."
Claus Davidsen, DTU Miljø

På baggrund af Claus Davidsens modeller er det nu muligt for de kinesiske myndigheder at beregne, hvordan vandressourcerne anvendes bedst muligt, hvor meget der bør pumpes fra grundvandsmagasinet, og hvordan man billigst opnår god vandkvalitet i floderne.

”Der er i Vesten mange myter om kinesernes holdning til miljøspørgsmål. Vi tror som udgangspunkt, at de udelukkende har fokus på profitoptimering og virksomhedernes økonomiske interesser. Men i virkeligheden har kineserne enormt stort fokus på miljøet. Regeringen har eksempelvis afsat en mia. yuan hver dag over de næste 10 år til at forbedre det kinesiske vandmiljø,” fortæller Claus Davidsen.

Ny ph.d. på vej

Samarbejdsaftalen mellem DTU og UCAS blev indgået i 2011 via Sino Danish Center og har udover to eksamenspapirer til Claus Davidsen netop givet endnu en DTU-studerende, Bentje Brauns fra Tyskland, en dobbelt ph.d.-grad. Dertil har DTU Miljø yderligere tre ph.d.-studerende på samme stipendie, alle med mulighed for at opnå dobbeltgrader for deres arbejde.

Claus Davidsen er indtil februar ansat som postdoc på DTU og er i den forbindelse netop taget på en måneds ophold i Kina, hvor han underviser danske og kinesiske masterstuderende og er medvejleder for to studenterprojekter i forlængelse af sin egen ph.d. De studerende er tilknyttet DTU og SDC, fuldstændig ligesom Claus Davidsen i sin tid var det.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=67A40BE5-F9B0-43A1-9EE0-ACE0FE2DDE26&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=BIOFOS
27 NOVEMBER 2020