Virksomheder skal reducere vandforbruget

mandag 16 nov 15

Kontakt

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor
DTU Miljø
45 25 15 86
Udviklingsprojekt banede vejen for INNO+VIP

I 2010 initierede DTU et sektorudviklingsprojekt, som i 2013 resulterede i rapporten ’Rengøring på slagterier og mejerier i Danmark: Udvikling af fremtidens effektive, ressourcebesparende teknologier’. Dette arbejde identificerede forsknings- og teknologiudviklingsbehov inden for dette område og har bidraget først til etablering af ’Partnerskab om vandeffektive mejerier’ og nu til INNO+VIP.

 
INNO+VIP

Det samlede budget er 98 mio. kr., hvor Innovationsfonden har investeret de 50 mio. kr. Projektet er femårigt med start i 2015.

 
Parterne er:
 • DTU (DTU Fødevareinstituttet, DTU Kemiteknik, DTU Miljø)
 • DHI
 • Grundfos A/S
 • Danish Crown A/S
 • Alfa Laval A/S
 • UltraAqua A/S
 • Siemens A/S
 • Arla Foods a.m.b.a.
 • Carlsberg Danmark A/S
 • TripleNine A/S
 • Landbrug & Fødevarer
 • Teknologisk Institut
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • DSS A/S
 • Aquaporin A/S
 • Liqtech International A/S
 • Cabinplant A/S
 • HK Scan A/S
Fødevareindustrien er storforbruger af vand. Nu vil et partnerskab udvikle løsninger, der kan reducere sektorens forbrug af det rene drikkevand med helt op til 30 procent.

Danish Crown er på vej ud i ukendt territorium. Slagterivirksomheden ønsker at gå nye veje for at minimere vandforbruget. Med et årligt forbrug på 3,5 millioner kubikmeter rent vand i produktionen i dag, er der store gevinster for Danish Crown, hvis det lykkes at skære i vandforbruget. Nu vil virksomheden undersøge, om genbrug af vand kan være en løsning.

”Det er vores højeste prioritet, at de nye tiltag ikke går ud over fødevaresikkerheden. Genbrug af vand skal ske til opgaver i vores produktion, som er veldefinerede og uden indflydelse på de færdige produkter,” understreger Charlotte Thy, miljøchef i Danish Crown.

Bilvask behøver ikke at gøres med drikkevand 

Hun nævner, at vask af dyretransporter måske vil kunne foregå med genbrugsvand. Når en dyretransport er tømt for slagtesvin, skal bilen vaskes og desinficeres. Bilvasken behøver ikke at ske med drikkevand. Men der er mange ubekendte i ligningen, før genbrug af vand kan implementeres, siger Charlotte Thy.

”Vi ved ikke, hvilken teknologi der skal bruges, hvis vi går over til at recirkulere vand fra et sted i produktionen for at udnytte det et andet sted. Vi ved ikke, hvordan vi monitorerer processen, og vi ved heller ikke, om genbrug af vand ender med at være en mindre bæredygtig løsning på grund af et måske højere energiforbrug,” siger Charlotte Thy.

Eksisterende løsninger skal bruges i nye sammenhænge 

Alt dette er nogle af de problematikker, der skal afklares i et stort såkaldt samfundspartnerskab, INNO+VIP (Vandeffektiv Industriel Produktion), der samler 14 virksomheder og fem videnmiljøer, heriblandt DTU. Ambitionen er at skære vandforbruget med 15-30 procent i fødevareindustrien frem til 2020.

Fra DTU deltager tre institutter i partnerskabet: DTU Fødevareinstituttet, DTU Kemiteknik og DTU Miljø. Fra sidstnævnte institut fortæller professor Hans-Jørgen Albrechtsen, at teknologier til bl.a. rensning, recirkulation og monitorering af vand til en vis grad eksisterer allerede, men skal tænkes ind i nye løsninger:

”Partnerskabet handler i høj grad om at få samlet parternes viden og teknologier og få dem bragt i spil ude i virksomhederne. DTU kan blandt andet bidrage med systemanalyser, livscyklusberegninger og vurdering af vandkvalitet, så vi får et overblik over, hvor virksomhederne kan genbruge vand, uden at det belaster miljøregnskabet eller fødevarekvaliteten.”

Læs også hovedhistorien: "Vand udfordrer storbyerne".

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=B7C480A0-CB42-47C3-9A9C-C99398817057&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=BIOFOS
27 NOVEMBER 2020