Fra højre: Kim Nøhr Skibsted, Fondsdirektør og derefter de tre vindere Tobias Washeim, Kristian Katholm Nielsen og Sebastian Lykke Dalsgaard, 2.g Egaa Gymnasium (Foto: ASTRA)

Gymnasieelever skal med DTU’s hjælp forsvare Danmark

fredag 10 maj 19

Kontakt

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor
DTU Miljø
45 25 15 86

Kontakt

Berit Godskesen
Postdoc
DTU Miljø
45 25 16 06
Vinderne af Stockholm Junior Water Prize-særprisen i konkurrencen Unge Forskere skal i de kommende måneder coaches af DTU-forskere, før de skal forsvare de rød-hvide farver i stor international konkurrence om vandteknologi og bæredygtighed.

Tre gymnasieelever fra Egaa gymnasium, Tobias Washeim, Kristian Katholm Nielsen og Sebastian Lykke Dalsgaard, har netop i Unge Forskeres konkurrence vundet en særpris med et projekt om identifikation af mikroplast i vand. Essensen i projektet er, at for at kunne handle på problemet, må man kunne måle det. Deres projekt undersøger en innovativ måde til at opkoncentrere og måle mikroplastmateriale i vand. Dermed har de fået adgangsbillet til at deltage i Stockholm Junior Water Prize-konkurrencen i august måned, hvor de skal konkurrere mod gymnasieelever fra hele verden.

”Det faglige niveau i Stockholm Junior Water Prize er meget højt, så vi vil gerne hjælpe de danske deltagere ved at klæde dem på med faglig viden. De kommer til at konkurrere hårdt mod deltagere fra 30 andre lande, der kommer med hver deres vandrelaterede projekt, som skal gavne miljøet og have social, teknologisk eller videnskabelig betydning for at kvalificere sig,” siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

Deltagelsen i konkurrencen er del af et nyt projekt mellem DTU Miljø og Naturvidenskabernes Hus, der netop er skudt i gang. Projektet skal sikre en øget viden hos gymnasieelever om en af de store udfordringer, verden står overfor, nemlig håndteringen af vores vandressourcer.

Undervisningsmateriale om vand og bæredygtighed
Det er nogle af Danmarks førende forskere inden for vandteknologi fra DTU Miljø, der som en del af projektet vil støtte og coache de danske vindere af særprisen fra konkurrencen Unge Forskere. I spidsen for det nye projekts faglige indhold står Hans-Jørgen Albrechtsen, Berit Godskesen og Poul Løgstrup Bjerg.

”Stockholm Junior Water Prize er en slags ungdommens nobelpris i vand, som Danmark ikke tidligere har deltaget i. Det vil vi gerne lave om på. Vi er et af de lande i verden med den største viden og innovation inden for vandområdet og bør derfor være repræsenteret ved en sådan lejlighed,” siger professor Poul Løgstrup Bjerg, DTU Miljø.

Det nye projekt mellem DTU Miljø og Naturvidenskabernes Hus har dog et langt bredere perspektiv end konkurrencen. Målet er at øge alle danske unges viden om vandteknologier og bæredygtighed ved at sætte temaet på dagsorden i gymnasiet. Det sker først og fremmest med udarbejdelse af et nyt undervisningsmateriale samt kurser for gymnasielærere i at anvende materialet. Derudover indeholder projektet også skole-virksomhedssamarbejde, med vandrelaterede virksomheder, der er arrangeret af Tektanken.

Projektet er netop skudt i gang og kommer til at strække sig over de kommende 3 år. Projektet er støttet med 3.5 millioner af Poul Due Jensens Fond, hovedejeren af pumpekoncernen Grundfos.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=BF6CF675-A9CD-4D7A-8391-A979A6B5FE2A
21 AUGUST 2019