Kamilla Marie Speht Kaarsholm på forsøgssystemet i Nordsjælland

Ozon kan rense forurenet vand

tirsdag 28 aug 18

Kontakt

Kamilla Marie Speht Kaarsholm
Seniorforsker
DTU Miljø
45 25 16 80

Kontakt

Nilspeiter Agerholm
2780 8087 el. 3145 8118


Et samarbejde mellem virksomheden O3Nordic og forskere på DTU har vist, at ozon er effektiv til at fjerne forurening med klorholdige opløsningsmidler fra vand.

Den teknologiske virksomhed O3Nordic har de sidste 8-10 år arbejdet på at udvikle et nyt system til rensning af vand, der er forurenet. Omkring 20.000 grunde i Danmark alene skønnes at være forurenet af tidligere industri på stedet. Nedsivning fra disse grunde kan være til fare for grundvandet og bliver derfor pumpet væk med en afværgeboring og renset, før det igen lukkes ud i det naturlige vandmiljø.

O3Nordic har hidtil arbejdet med et rensningssystem, der bestod af 5 meter høje tanke. Der var dog et stort ønske om at gentænke systemet, så det lettere kunne være i en almindelig bygning eller placeres i en container og dermed udgøre en mobil løsning.


”Vi indgik derfor et samarbejde med forskere på DTU for at udvikle en ny udgave af vores eksisterende vandrensningssystem, der nu er reduceret til 1,8 meter i højden og samtidig er blevet forbedret teknologisk på flere punkter,” fortæller Nilspeiter Agerholm, administrerende direktør i O3Nordic.

Den rette dosis ozon er væsentlig
I samarbejde med Region Hovedstaden har forskerne og virksomheden opsat et forsøgssystem ved en boring i Nordsjælland, hvor der i forvejen sker rensning af en punktforurening. Her har DTU foretaget test af, hvilken mængde ozon, der optimalt skal tilsættes det forurenede vand, samt hvordan ozonen opnår bedst opløsning i vandet, for at de klorholdige opløsningsmidler kan fjernes.

”Vi har tidligere arbejdet med ozonering af spildevand, men ikke med forurenet grundvand. Vi har derfor været nødt til at foretage en række supplerende test for at kunne finde frem til, hvilken mængde ozon, der var nødvendig at tilsætte vandet for at opnå den ønskede rensning”, siger Kamilla Marie Speht Kaarsholm, forsker på DTU Miljø.

En af udfordringerne har været, at vandet udover at indeholde klorholdige opløsningsmidler efter en tidligere metalindustri på stedet, var meget rent. Det gjorde det vanskeligt eksempelvis at anvende fluorescens som målemetode, hvor man via lys måler omsætning af ozon i vandet.

Ozon er aggressivt overfor forurening i vand, hvor det bl.a. er i stand til at fjerne klorholdige opløsningsmidler. Samtidig er det en luftart, der er skadelig for mennesker. Den skal derfor ’bruges op’ i det forurenede vand, så en overskydende del ikke bobler op til overfladen. Det kræver en hårfin dosering, så mængden hverken bliver for høj eller for lav.


"Vi har været nødt til at tage en stor del af udstyret fra vores laboratorium på DTU med til forsøgssystemet for at kunne opnå den rette kalibrering og gennemføre de nødvendige analyser som dokumentation for, at det nye vandrensningssystem virker som ønsket,” siger Kamilla Marie Speht Kaarsholm.
Til gengæld har resultaterne af indsatsen overrasket forskerne.

”Vi havde ikke forventet, at der skulle tilsættes så lidt ozon, før det kunne fjerne en stor del af de klorholdige opløsningsmidler, eksempelvis al vinylklorid, i vandet. Det vil i mine øjne gøre det helt oplagt at anvende ozonbehandling i eksempelvis Grindsted, hvor vinylklorid udgør et stort problem,” siger Kamilla Marie Speht Kaarsholm.


Kræver blot strøm

Fordelen ved at rense vand ved brug af ozon er for det første, at man kan opstille et rensningsanlæg, der stor set er vedligeholdelsesfrit og kan køre uden stop de næste 6-8 år. Det kræver kun, at der er strøm til at drive en ozon-generator.

For det andet kan man begrænse brugen af kulfiltre til vandrensning, der både er en omkostningstung og miljøbelastende metode. Målinger fra forsøgssystemet har vist, at vinylklorid kan fjernes fuldstændigt med ozon. Det samme gælder for omkring 80 % af det klorholdige opløsningsmiddel, TCE.


"Den sidste del skal opfanges i et kulfilter, hvis levetid dog vil blive forlænget betydeligt, når hovedparten af forureningen fjernes med ozonering,” siger Nilspeiter Agerholm.

Projektet mellem DTU, Region Hovedstaden og O3Nordic har været i gang siden 2017 og bliver afsluttet med en rapport, der indeholder resultaterne af de analyser, DTU har foretaget.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/nyhed?id=CE9BE12E-81DD-446D-81DA-6050737CE3BC&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=BIOFOS
27 NOVEMBER 2020