DTU får arkitektonisk diamant for bæredygtigt byggeri

torsdag 11 nov 21

Kontakt

Claus Nielsen
Universitetsdirektør
45 25 10 02

DTU´s campusudvikling og byggeri

Udbygningen af DTU Skylab får som det første bæredygtighedscertificerede byggeri på DTU en arkitektonisk diamant for høj arkitektoniske værdi.

Når forskere og studerende udvikler nye ideer og bruger værkstederne i DTU´s innovationshub, DTU Skylab, sker det i en bygning, som i sig selv viser nye veje. Udbygning af DTU Skylab fik i denne uge en særlig anerkendelse, en DGNB Diamant, for arkitektonisk værdi, efter byggeriet tidligere i år blev certificeret med bæredygtighedsstandarden DGNB Guld.

Udvidelsen af DTU Skylab er den første bygning af sin slags, der har været igennem den fulde proces for bedømmelse og certificering af byggeriets arkitektoniske kvalitet.

”DTU Skylab er et arkitektonisk ambitiøst byggeri. Det ligger et særligt sted på DTU´s campus, og det ydre afspejler, at her sker der noget særligt. Byggeriet står legende frem, som den optimale legeplads der uden tvivl vil understøtte og inspirere til et innovativt og frugtbart forskningsmiljø. Hele bygningen har en fantastisk akustik, som gør den rar at være i – og blive hørt i. Og det er vigtigt for bygningens bæredygtighed,” sagde David Bülow-Jacobsen, stifter af Primus Arkitekter, som repræsenterede dommerkomiteen bag certificeringsprocessen DGNB Diamant.

Bæredygtighed på DTU

"DTU Skylab står legende frem, som den optimale legeplads, der uden tvivl vil understøtte og inspirere til et innovativt og frugtbart forskningsmiljø. "
David Bülow-Jacobsen, stifter af Primus Arkitekter og repræsentant for dommerkomiteen i DGNB Diamant

DTU´s direktør Claus Nielsen modtog certificeringen og takkede Den A. P. Møllerske Støttefond, som har gjort byggeriet muligt med en donation på 80 mio. kr., og takkede arkitekter, ingeniører, entreprenører og brugere, som har været involveret i udvidelsen af DTU Skylab.

”Når vi taler om bæredygtighed på DTU, så kommer den store impact fra vores forskning og uddannelse af ingeniører. Bæredygtighed er en integreret del af enhver ingeniøruddannelse på DTU, og 80-90 procent af den forskning, der foregår på DTU, har noget med den grønne omstilling at gøre. Men vi skal have orden i eget hus. Vi har et ønske om, at der er bæredygtighed i de bygninger, vi opfører. Derfor er det vigtigt, at vi er kommet på denne her rejse, og så er det vidunderligt at få arkitektonisk anerkendelse for det,” sagde Claus Nielsen.

Rå og robust

To af dommerne bag DGNB Diamant, David Bülow-Jacobsen stifter af Primus Arkitekter, og Morten Kjer Jeppesen fra Tegnestuen Vandkunsten, fremhæver i deres bedømmelse, at DTU Skylab´s indvendige rum fremstår rå og robust, og meget i tråd med bygningens brug. De fremhæver, at rummene har ekstraordinær god akustik, som understøtter at de sammenhængende rum er velegnede til at huse både værkstedsarbejde og fordybelse.

”Der er fine dagslysforhold og hele tiden en fornemmelse af, at de grønne omgivelser er til stede i både fysiske forbindelser og kig. Der er rumligt en levende og oplevelsesrig kombination af overskuelige rumlige forbindelser. Samtidig forbindes og omsluttes rumforløbene af den nødvendige og charmerende labyrintiske stemning, der skal til for at uformelle møder og faglig krydsbestøvning kan opstå,” lyder vurderingen.

Set udefra spiller den nye bygning fint sammen med DTU’s klassiske gule murstensbyggeri og de store vinduer og den åbne indretning giver de forbipasserende indblik i, at DTU Skylab er et sted, hvor der bliver arbejdet med prototyper og materialeanalyser.

DGNB certificering af byggeri

Det har igennem flere år været en mulighed, at byggeri kunne projekteres og bygges efter bæredygtighedsstandarden DGNB. I 2019 besluttede DTU, at alt nybyggeri skal certificeres, og udbygningen af DTU Skylab med 5.000 kvadratmeter i 2020, er det første byggeprojekt på DTU, der opnår DGNB Guld, og det første i Danmark, der har gennemgået hele certificeringsprocessen frem til den arkitektoniske pris DGNB Diamant.

DGNB byområde certificering af Lyngby Campus

DTU Lyngby Campus er i dag det største byområde i Danmark, som er plancertificeret til guldniveau efter DGNB-bæredygtighedsklassen for byområde. Byområde-certificeringen måler på sammenhængskraften, dvs. på alt det, som ligger mellem husene, lige fra mikroklima, livscyklus, biodiversitet, klimatilpasning, forsyning til borgerinddragelse og meget mere. Det indebærer, at DTU sætter konkrete mål for bæredygtighed i form af CO2-udledning, ressourcespild og biodiversitet, som DTU forpligter sig til at arbejde ud fra i udviklingen af campus. DTU har opnået DGNB guld på baggrund at Strategisk Campusplan for DTU Lyngby Campus.

 

Certificeringsordning for bæredygtigt byggeri

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. Certificeringsprocessen varetages i Danmark af Green Building Council Denmark. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis.

Afhængig af ambitionsniveau, kan man arbejde efter at blive tildelt enten DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. Derudover kan man arbejde for at opnå tillægsudmærkelser som bl.a. DGNB Hjerte, der omhandler trivsel, sundhed og indeklima, og DGNB Diamant for anerkendelse af arkitektonisk kvalitet. Hensigten med udmærkelsen Diamant er at evaluere og understøtte den arkitektoniske kvalitet i bæredygtigt byggeri.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.