Aarhus havn

Klimatilpasning ved danske kyster - fra sprint til maraton

onsdag 20 apr 22

Kontakt

Roland Löwe
Lektor
DTU Sustain
45 25 16 94

Kontakt

Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor
DTU Sustain
45 25 14 50

Tre gode råd

1. Kom i gang med arbejdet hurtigst muligt og erkend, at ting tager tid.

2. Start med de overordnede analyser, herunder af forskellige løsninger over tid, og læg jer ikke fast på en løsning for tidligt.

3. Deltag i opbygningen af et vidensnetværk.

Erfaringer fra 8 kommuner, der har fået Realdania-midler til kystbeskyttelsesprojekter, peger på behov for at anvende længere tidshorisonter og en systematisk videndeling. 

Vi har vidst det længe, og hver gang en ny storm rammer de danske kyster, bliver vi mindet om risikoen for oversvømmelse i de mest udsatte dele af landet.

Realdania har iværksat projektet ”Byerne og det stigende havvand”, hvori otte kommuner i første omgang har fået tilskud til at gennemføre pilotprojekter, der omfatter nye tilgange til kystbeskyttelsesopgaven. Det er otte meget forskellige projekter, som både gennemføres i kommuner, der har arbejdet med problematikken i mange år, og i kommuner, der netop er startet.

En del af projektet har været, at forskere fra både Arkitektskolen Aarhus, DTU og Københavns Universitet har besøgt og interviewet de ansvarlige i kommunerne, typisk planlæggere og folk fra miljøafdelingen og nogle steder også en havnechef eller stadsarkitekt. Det har givet et øjebliksbillede af, hvordan der arbejdes med at klimatilpasse kysten i en række danske kommuner.

Læs konklusionerne i seneste udgave af magasinet Teknik & Miljø April 2022

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.