Colding Award

DTU Miljøs fornemste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse. Instituttets stolte undervisningstraditioner fejres ved en stor årlig begivenhed, Colding Award, hvor den prestigefyldte pris uddeles til de studerende, som har udarbejdet og præsenteret årets bedste kandidatspeciale og årets bedste bachelorprojekt på Institut for Vand og Miljøteknologi. 

Ved samme lejlighed uddeler de studerende prisen for Course of the Year - årets bedste kursus. Kåringen af Course of the Year er tænkt som en motiverende drivkraft for alle de undervisere, hjælpelærere og teknikere, som er involveret i de enkelte kurser. Tanken er at fremme en innovativ dynamik, således at kurserne og undervisningen løbende justeres, forbedres og udvikles.

Næste uddeling af Colding Award finder sted i 6. oktober 2020.    

Kriterier for indstilling til Colding Award

Kandidatspecialet/bachelorprojektet skal være udarbejdet og forsvaret på Institut for Vand og Miljøteknologi. Derudover stilles der krav om, at projektet skal være bedømt i perioden september 2019 – september 2020 (perioden er i år forlænget pga. covid 19-situationen). Det vil typisk være vejleder der indstiller den studerende, men studerende kan også indstille deres eget projekt. 

De indstillede projekter vil blive evalueret af et bedømmelsesudvalg, som vil vurdere følgende:

  • Videnskabelige og ingeniørmæssige kvaliteter
  • Graden af originalitet og selvstændighed
  • Den tekniske og den formidlingsmæssige kvalitet
  • Graden af attraktivt lay-out inkl. den grafiske fremstilling af de opnåede resultater

Deadline for indstilling af kandidater er den 1. oktober 2020. Nomineringer sendes til studiesekretær Mette Topp Hansen.

Spørgsmål vedr. de akademiske kriterier kan rettes til din(e) vejleder(e) eller til undervisningschef Peter Kjeldsen. 

Udover æren vil vinderen af årets bedste kandidatspeciale modtage en check på 5.000 kr. samt et diplom. Tilsvarende vil vinderen af bedste bachelorprojekt modtage en check på 3000 kr. samt et tilsvarende diplom. 

Kriterier for indstilling til Course of the Year
Kurset skal være udbudt af DTU Miljø og være afholdt i studieåret 2019/2020 og det er de studerende, som indstiller kurset. De studerende i Institutstudienævnet gennemgår derpå samtlige nomineringer og udpeger i fællesskab vinderen af Course of the Year


Deadline for indstilling af kandidater er den 1. oktober 2020. Begrundede nomineringer sendes til studiesekretær Mette Topp Hansen.
Evt. spørgsmål vedr. Colding Award kan rettes til undervisningschef Peter Kjeldsen.
 

Colding Award vindere 2019: 

Vinder af bedste MSc-projekt: Manuela A. Schliemann-Haug
med specialet: Modelbaseret optimering af en fuldskala anaerob fordøjelse ved et spildevandsrensningsanlæg
(Engelsk titel: Model-based optimization of full-scale anaerobic digesters at a municipal wastewater treatment plant) 
Vejledere: Borja Valverde Pérez og Irini Angelidaki

Vinder af bedste BSc-projekt: Frederik Lynge Pedersen og Josefine Hededam Sund med projektet: En metode til prioritering af resterende ressourcer i cirkulær økonomi
(eng. A method for waste prioritisation)

Vejledere: Alessio Boldrin og Kostyantyn Pivnenko

Course of the Year 2019:

12145 Terrestrial Ecology  
Kursusansvarlig: Kim Pilegaard
Undervisere: Teis Nørgaard Mikkelsen og Andreas Ibrom
Teknikere (ikke på billedet): Jens Schaarup Sørensen, Sinh Hy Nguyen og Flemming Møller

  

 

Nomineringer sendes til

Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Docent, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder/~/link.aspx?_id=E3E36FC62B0A446A81B6CAE6DC79BE40&_z=z
31 OKTOBER 2020