Nyheder

Vælg nyhedstype

Filtrer på emne

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
19 DEC

Biogasteknologien skal producere fremtidens grønne råstof

DTU skal bidrage til at udvikle en mere rentabel måde at producere biogas. Det åbner op for produktion af biobrændstoffer til lastbiler og fly.

11 DEC

Nyt samarbejde om løsninger på plastforurening i havet

DTU går sammen med fire andre forskningsinstitutioner for at undersøge konsekvenserne af plast i havet og behovet for ny lovgivning.

Økosystemer Miljøkemi Fisk og skaldyr
10 DEC

Q&A: "Vi bør rense pesticidforurenet drikkevand"

I det seneste år er der fundet for høje mængder af pesticider i 250 danske vandboringer mod 30 boringer om året de foregående år. Hvor alvorlig er situationen? Professor...

Vandforsyning
10 DEC

Nyt værktøj sikrer bæredygtig vandforsyning i flygtningelejre

Et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og forskere fra DTU har skabt et værktøj, der fremover kan anvendes til beslutning om bæredygtig vandforsyning i flygtningelejre...

Vandforsyning
05 DEC

Arriva støtter miljøforskning på DTU

Arriva har valgt at støtte forskningen på DTU med en krone for hver togbillet, der bliver solgt i Arrivas app. Her kan man som noget nyt købe togbilletter til hele...

04 DEC

Ny viden muliggør mere vandgenbrug i fødevaresektoren

Uden at kompromittere fødevaresikkerheden kan kyllingefødder renses med 50 procent mindre vand, og rengøringsvand genbruges i køleanlæg, viser forskning fra DTU.

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevareproduktion Fødevaresikkerhed
30 NOV

Claus Hélix-Nielsen ny direktør for DTU Miljø

DTU's nyeste institutdirektør har stærke kompetencer inden for innovation og virksomhedssamarbejde.

21 NOV

DTU-spinout opfinder billig teknik til måling i vand

Ny teknik nedbringer markant udgifterne til at måle temperatur, strømninger og tryk i vand nær kysten, eksempelvis i havbrug eller i små havne.

07 NOV

Kvaliteten af den genanvendte plast er for dårlig

En indsats på flere fronter er nødvendig, hvis vi i fremtiden skal højne kvaliteten, så en større andel af det plastik, vi smider ud, kan genbruges – og dermed...

Affaldshåndtering
30 OKT

Nemmere at søge om private klimaløsninger

Ansøgningsprocessen om klimatilpasningsløsninger er blevet automatiseret og gjort både nemmere og hurtigere. Det er sket på baggrund af et samarbejde mellem virksomheden...

29 OKT

Two DTU ENV master students nominated for the prestigious Veolia Trophées Performance...

Jie Deng supervised by Henrik Rasmus Andersen, Barth F. Smets & Elena Torresi and Arnaud Jéglot supervised by Irini Angelidaki, Ioannis Fotidis, Miao Yan & Hailin...

09 OKT

Two DTU ENV master students nominated for the prestigious Veolia Trophées Performance...

Jie Deng supervised by Henrik Rasmus Andersen, Barth F. Smets & Elena Torresi and Arnaud Jéglot supervised by Irini Angelidaki, Ioannis Fotidis, Miao Yan & Hailin...

21 SEP

Colding Award 2018

DTU Miljø afholder hvert år Colding Award, hvor der gives priser til Årets Bedste Bachelorprojekt og Årets Bedste Kandidatspeciale og hvor de studerende kårer årets bedste...

Miljø og forurening
20 SEP

Teknologisk topmøde inspirerer til digital nytænkning

DTU inviterer til High Tech Summit – Danmarks universitetsdrevne teknologi-topmøde, som åbnes af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

11 SEP

Fremtidens bæredygtige spildevandsbehandling

Vil du på forkant med fremtidens spildevandsbehandling og styrke dit netværk og din synlighed i branchen?

Spildevand og vandafledning
10 SEP

34,7 mio. til radikale forskningsideer

Villum Fonden støtter 53 nye forskningsideer i sit Villum Experiment-program. 18 bevillinger går til DTU-forskere.

28 AUG

Ozon kan rense forurenet vand

Et samarbejde mellem virksomheden O3Nordic og forskere på DTU har vist, at ozon er effektiv til at fjerne forurening med klorholdige opløsningsmidler fra vand.

Spildevand og vandafledning
06 AUG

Byplanlæggere skal tænke mere på klimasikring

Nye værktøjer skal gøre det muligt for byplanlæggere at arbejde med klimasikringstiltag, der ikke blot kan beskytte vores byer nu, men også om 30 og 90 år.

Vandforsyning Spildevand og vandafledning Klimatilpasning
27 JUN

Forurening fra kloakvand er vanskelig at måle

Overløb af kloakvand til åer og søer har skabt øget interesse for at kunne måle hvor forurenet, vandet er. DTU-studerende har nu bragt os tættere på svaret.

26 JUN

Pant på drikkevareemballage er bedst for miljøet

Ny analyse fra DTU viser, at emballage fra drikkevarer, der ikke er omfattet af den nuværende pantordning, kan bortskaffes mest miljørigtigt gennem pant- og retursystemet...

24 MAJ

Antibiotikaresistens kan overføres mellem bakterier

Forskere har vist, at bakterier kan udveksle gener på tværs af stammer. Den viden kan forhåbentlig bruges til at reducere spredningen af antibiotikaresistens.

16 MAJ

Ny teknologi til opgradering af biogas giver flere miljøfordele

Forskere på DTU har udviklet en ny metode, der binder CO2 fra biogas sammen med sukker i spildevand. Det resulterer både i en opgradering af biogassen til methan, der kan...

13 APR

Nyt ph.d.-kursus om modellering af urbane vandsystemer på DTU Miljø

DTU Miljø udbyder et nyt ph.d.-kursus om avancerede emner inden for modellering af urbane vandsystemer med gæsteforelæsere fra Aalborg Universitet og flere af de danske...

06 APR

GEOCON Knowledge Exchange meeting at DTU May 15th, 2018

This meeting is the final meeting for the whole GEOCON project and as the program shows the international partners and the advisory board for the project have been invited...

04 APR

Kom nu i gang med at lovgive om nanomaterialer

Doktorafhandling Lektor Steffen Foss Hansens doktorafhandling er et gennemarbejdet forslag til en lovgivning om brugen af nanomaterialer. For det er på høje tid...

15 MAR

DTU skal undersøge havforurening i Vestafrika

Forskere fra DTU Aqua står i spidsen for nyt forskningsprojekt finansieret af Udenrigsministeriet, der skal skaffe viden om, hvad forurening fra skibe og land betyder...

Miljø og forurening Økosystemer
15 MAR

Forskere sikrer ny energivirksomhed hurtigere adgang til markedet

Bedre kvalitet og en computervisualisering af nyt bølgeenergisystem er resultatet af et samarbejde mellem DTU og virksomheden Wavepiston.

23 FEB

Ole Mark udnævnt til adjungeret professor

Forskningschef Ole Mark fra DHI er udnævnt til adjungeret professor ved DTU Miljø, hvor han bl.a. skal deltage i instituttets undervisning og forskning i vand i byer...

06 FEB

DTU Miljø-forskere vinder priser ved DWF 2018

Ph.d.-studerende Mathilde J. Hedegaard og Forskningsassistent Emma D. Thomassen vandt ved Danish Water Forum, afholdt den 30. januar 2018, henholdsvis en pris for banebrydende...

2017
27 NOV

Ny viden om mikroplast i ferskvand

Forskere fra DTU har bidraget til ny bog, der samler global viden om mikroplast i ferskvand. Bogen er gratis for at sikre opmærksomhed på området.

17 NOV

Forskning i klimaændringer opgraderes

Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger millionbeløb til opjustering af DTU’s Phytotron, der måler følgerne af klimaændringer og luftforurening.

Foto Bax Lindhart
16 NOV

Ny testfacilitet til droner og selvkørende køretøjer

En ny testfacilitet er første skridt i en strategi, der skal gøre DTU førende inden for forskning og uddannelse i autonome systemer.

16 NOV

Poul L. Bjerg vinder Grundvandsprisen 2017

Professor Poul L. Bjerg vandt i år G.O. Andrups Grundvandspris, som hvert år bliver uddelt til en ildsjæl,  der har ydet en særlig indsats for at beskytte grundvandet...

31 OKT

DTU Miljø-ph.d. vinder pris for Årets ph.d.-afhandling på DTU

Fredag den 27. oktober var der den årlige ph.d.-reception på DTU, hvor Dekan Philip Binning hilste de nye ph.d.-kandidater fra 2016 og 2017 velkommen, før rektor Anders...

25 OKT

Klimaændringer overvåges nøje

Nyt europæisk netværk af målestationer overvåger udviklingen af drivhusgasser og stiller disse data offentligt til rådighed. Pålidelige og standardiserede data er nødvendige...

CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning
11 OKT

22 talentfulde unge forskere til DTU

DTU har i 2017 udvalgt 22 yderst talentfulde unge forskere til at modtage H.C. Ørsted COFUND legater. De unge forskere stammer fra hele verden og vil bruge de næste år...

06 OKT

Drone giver nye muligheder for klimasikring af vandløb

Målinger af vandløb skal i fremtiden foretages med droner. Dronerne vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring. Innovationsfonden...

Geovidenskab Kortlægning og opmåling
05 OKT

Grundfos prisen til verdens førende forsker i at omdanne affald til bioenergi

Professor Irini Angelidaki modtager årets Grundfospris på baggrund af sin mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

Bioteknologi og biokemi Energi Miljø og forurening
03 OKT

Ny lovgivning om regnvand er nødvendig

Stadig flere skybrud og øgede mængder af nedbør betyder, at regnvand mange steder bliver ledt urenset ud i søer og åer. For at beskytte vores vandmiljø er det nødvendigt...

Miljø og forurening Bioteknologi og biokemi
26 SEP

Skær 15 % af dit vandforbrug med en smartere livsstil

Virksomheden Aqubiq har sammen med forskere på DTU udviklet en metode, der gør det muligt at se, hvor meget vand din husholdning bruger på fx bad, vaskemaskine og toiletter...

14 SEP

Vindere af Colding Award 2017 og Årets bedste kursus

DTU Miljø afholder hvert år Colding Award, hvor der gives priser til Årets Bedste Bachelorprojekt og Årets Bedste Kandidatspeciale og hvor de studerende kårer årets bedste...

25 AUG

Enighed om at støtte energilagring og -konvertering

Energilagring og -konvertering skal bidrage til at skabe større balance og mere sammenhæng i det danske energisystem.

Energi Elteknik
24 AUG

Hvad sker der med grundvandet, når klimaet ændrer sig?

Udvekslingen af CO2 og ilt mellem atmosfæren og grundvandet er en vigtig del af vandets kredsløb. Men ingen ved, hvordan ændringerne i klimaet påvirker grundvandets kvalitet...

20 JUN

Kan spredning af antibiotikaresistens forhindres med spildevandsrensning?

Ny viden skal skabe klarhed over, om og hvordan vi gennem rensning af spildevand kan forhindre, at antibiotikaresistente gener spredes mellem mikrober og dermed ender...

19 JUN

DTU’s undervisning får international anerkendelse

Det førende videnskabelige tidsskrift Nature Nanotechnology har netop bragt en sjælden artikel om undervisning i nanosikkerhed på DTU. Det tætte samspil mellem forskning...

16 JUN

Universitetsforskning øger life science-sektorens konkurrenceevne

Danske life science-virksomheder oplever, at deres samarbejde med danske universiteter øger konkurrenceevnen, viser en ny analyse.

Bioteknologi og biokemi Fødevarer, fisk og landbrug Kemi Medicin og medicoteknik
10 JUN

Nødvendighed bør være nyt princip ved miljøvurdering

En af verdens førende forskere i miljøregulering af nanomaterialer råber vagt i gevær og anbefaler, at godkendelse af nye materialer ikke kun skal ske ud fra et forsigtighedsprincip...

01 JUN

DTU Miljø er stærkt repræsenteret i ny EU-guide om nanomaterialer

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har netop publiceret nye retningslinjer for testning af nanomaterialer. De væsentligste retningslinjer er baseret på arbejde udført...

10 MAJ

Nyt teknologi-topmøde fokuserer på digitalisering

Til september holder DTU Danmarks første universitetsdrevne teknologi-topmøde med fokus på digitalisering af Danmarks industri. Med digitalisering som tema debatteres...

02 MAJ

Ny metode til vandrensning vil revolutionere markedet

Forskere på DTU Miljø har udviklet en ny metode til rensning af vand, der vil betyde en kraftig reduktion af udgifterne for  medicinalvirksomheder, svømmehaller og andre...

01 MAJ

Advanced Course: Modelling of Integrated Urban Drainage-Wastewater Systems

PhD Course organized by DTU Environment, modelEAU, Université Laval, Canada, and Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering Course: "12918 Modelling of...

24 MAR

General Engineering er DTU's mest populære studieretning

Den engelsksprogede bachelorretning General Engineering er for andet år i træk den mest søgte studieretning på DTU.  

Bioteknologi og biokemi Elektroteknologi Energi Fysik Kemi Materialer
20 MAR

Efteruddannelseskursus: Urban afstrømning - metoder og værktøj

Efteruddannelseskursus: Urban afstrømning - metoder og værktøj, herunder Skrift 31 Fra tirsdag den 6. juni til torsdag den 8. juni 2017

17 MAR

BIOCOVER - Reducing greenhouse gas emission from old landfills

Professor Peter Kjeldsen forklarer BIOCOVER teknologien, der bliver brugt for at reducere udledningen af drivhusgasser fra gamle lossepladser.

10 MAR

Land-air exchanges - an important aspect of climate change

Senior researcher Andreas Ibrom forklarer forholdet mellem landjorden og atmosphærens betydning for klimaforandringerne.

03 MAR

Drinking water - Biological treatment in rapid sandfilters

Professor Charlotte Scheutz explains how to measure greenhouse gas emissions from environmental facilities.

03 MAR

Measuring greenhouse gas emissions from environmental facilities

Professor Charlotte Scheutz forklarer her i videoen, hvordan man kan måle drivhusgas-emissioner fra lossepladser, spildevandsanlæg mv.

28 FEB

2017 JAPAN–DENMARK: WORKSHOP ON BIOMASS RESEARCH

Japan-Denmark Workshop on Biomass research March the 8th – 9th 2017 At Technical University of Denmark, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark

27 FEB

Rejsestipendiat til forskning i ozonbehandling i fiskeopdræt

Aikaterini Spiliotopoulou har modtaget et EliteForsk-rejsestipendium til sin forskning i vandbehandling med ozon, et samarbejde mellem DTU Miljø og virksomheden OxyGuard...

24 FEB

Targeted membrane technologies

I denne video præsenterer associate professor Claus Hélix-Nielsen hvordan membraner kan bruges i forhold til vandbehandling og specielt rensning af vand.

H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses og forskningsminister Søren Pind sammen med modtagerne af EilteForsk-priserne. Thomas Lars Andresen er nr. to fra venstre. Foto: Ditte Valente
23 FEB

Institutdirektør modtager Eliteforsk-pris

Institutdirektør og professor Thomas Lars Andresen fra DTU Nanotech modtager en ud af fem EliteForsk priser. Samtidig modtager fire ph.d.-studerende fra DTU EliteForsk...

Nanomedicin Sundhed og sygdomme
17 FEB

Plants and greenhouse gasses

I denne video præsenterer senior researcher Teis Nørregaard Mikkelsen ny forskning, der bliver udført på DTU Miljø, om planter og deres udledning af drivhusgasser. ...

08 FEB

Environmental electrochemistry in next generation

I denne video præsenterer postdoc Yifeng Zhang ny forskning på emnet mikrobiel elektro-kemi, der bliver udført på DTU Miljø.

02 FEB

Ny viden om blødgøring af vand i Danmark

For første gang vil danske vandværker fjerne kalk fra drikkevandet i større skala. Nyt forskningsprojekt mellem DTU, NIRAS og HOFOR skal skabe større viden om de forskellige...

Vandforsyning
18 JAN

Data om regnvand skal danne grundlag for arkitekters første skitser

Arkitektfirmaet Vandkunsten og forskere fra DTU undersøger sammen nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal...

10 JAN

Små virksomheder får mulighed for stor udvikling

Nyt projekt for små og mellemstore virksomheder sikrer udvikling og dermed mulighed for nye arbejdspladser. Det skyldes et samarbejde med DTU, som bidrager med den nyeste...

05 JAN

Smådyr i vandværksfiltre kan fjernes uden kemikalier

Nyt studie påviser, at forekomster af orme i vandværkers sandfiltre kan fjernes med en bæredygtig metode, der ikke påvirker den ønskede bakterieforekomst. Orme forekommer...

Vandforsyning
2016
16 DEC

Uddannelse med jobgaranti

De gode jobmuligheder får unge til i højere grad at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

14 DEC

Fordelagtigt samarbejde mellem forskning og forsyning

DanskVAND bringer i månedens nummer en artikel med Camilla Tang, der beskriver sin oplevelse med at skrive speciale i samarbejde med HOFOR.

13 DEC

DTU ansætter to uddannelsesdekaner

I 2017 fortsætter Martin Vigild i stillingen som dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, mens direktionen tager imod et helt nyt medlem, når professor Philip Binning...

07 DEC

Sådan sikrer vi energi, vand og mad nok til alle

Der skal tænkes nyt, og der skal samarbejdes på tværs af sektorer, hvis den globale energi-, vand- og fødevareproduktion skal følge med den stigende efterspørgsel. Sådan...

Energi Fødevarer, fisk og landbrug Vandforsyning Spildevand og vandafledning Miljø og forurening Produktion og ledelse
05 DEC

Møde om forurening af kalkmagasiner: Konceptuelle modeller, transport, spredningsprocesser...

Region H og DTU har de sidste 3 år arbejdet på et projekt, som skal forbedre vores forståelse af grundvandsforurening i kalkmagasiner, og afdække hvilke værktøjer der...

01 DEC

Bedre energiforsyning i verdens mindst udviklede områder

Udviklingslande kan øge energiforsyningen i deres landområder ved at udnytte restprodukter fra landbrugets afgrøder og spildevand. DTU Miljø har bidraget til at udvikle...

28 NOV

Dobbelt ph.d.-grad åbner døre i Kina

En dansk/kinesisk ph.d.-grad har gjort Claus Davidsen til en af Danmarks førende eksperter i den kinesiske vandsektor.

Vandforsyning Spildevand og vandafledning Miljø og forurening
11 NOV

Peter Bauer-Gottwein er udnævnt til professor i hydrologi og vandressourcehåndtering

I anledning af Peter Bauer-Gottweins udnævnelse til professor inden for  hydrologi og vandressourceforvaltning inviterer DTU Miljø onsdag den 14. december til tiltrædelsesforelæsning...

11 NOV

Første miljøingeniør med dansk-schweizisk kandidatgrad.

Den første kandidat er færdiguddannet efter at have fuldført en masteruddannelse i vandmiljø med et år på DTU og et år på EPFL i Lausanne. Han afsluttede sin kandidat med...

Miljø og forurening
31 OKT

DTU nr. 125 på Best Global Universities Ranking

Best Global Universities Ranking er netop blevet offentliggjort, og de har nu for tredje gang udarbejdet en international ranking, hvor DTU placerer sig som nr. 125 - en...

31 OKT

Ph.d.-reception med bobler og blomster

Champagnepropperne sprang, da DTU holdt ph.d.-reception for de tidligere studerende, der har afleveret deres afhandlinger i 2016.

28 OKT

Spot på kunsten i det teknologiske rum

Med et symbolsk klip åbnede kultur- og kirkeminister Bertel Haarder en ny kunstrute på DTU Lyngby Campus og en gratis app, der beskriver de 14 udvalgte kunstværker på ruten...

24 OKT

Stort strukturfondsprojekt vinder prestigefyldt EU-pris

Danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt har vundet den prestigefyldte pris ”RegioStar Award 2016”. DTU har bidraget med forskning.

Vindenergi Solenergi Energi
14 OKT

Ultraviolet lys kan blive fremtidens antibiotika

Med nye LED-lyskilder og mere viden om uv-lysets virkning er vi på vej til at kunne udnytte uv-lys til at påvirke menneskers sundhed.

13 OKT

Bedre watermanagement skal gøre fremtidens olieindvinding mere effektiv

Nyt udviklingssamarbejde skal minimere menneskelige fejl i håndteringen af den stadig større mængde vand, der behandles på platforme i den danske Nordsø. Samarbejdet omfatter...

Robotteknik og automation Elektroteknologi Energieffektivisering Energiproduktion Skibe og off-shore-konstruktioner Fossile brændsler
13 OKT

Sources of peanut allergy revealed

Researchers from DTU Nanotech have examined patients’ immune reactions towards peanuts and discovered that the individual patient has allergic reactions towards very specific...

Mikro- og nanoteknologi
13 OKT

Canadisk topuniversitet og DTU skal arbejde tættere sammen

DTU har netop underskrevet en aftale med University of British Colombia i Canada om at udvide samarbejdet inden for forskning og uddannelse.

Fødevarer, fisk og landbrug
13 OKT

DANMAP seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

Kom til seminar om antibiotikaforbrug og –resistens i Danmark, som DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet holder den 15. november 2016...

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
12 OKT

Singapore vil gå i danske smart city-fodspor

En delegation af forskere, myndighedsrepræsentanter og virksomhedsrepræsentanter fra Singapore lagde vejen forbi DTU i slutningen af september. Besøget gav blandt andet...

Energieffektivisering Energiproduktion Energisystemer Kortlægning og opmåling
12 OKT

Opfandt forstærker ved et rent tilfælde

En fejlslagen Google-søgning førte til, at bachelorstuderende Nicolai Dahl i sommer talte ved en international konference i Paris.

Elektroteknologi
11 OKT

Væk fra arternes "tyranni"

En serie netop publicerede kort over den globale fordeling af småliv i verdenshavene siger farvel til arter og beskriver i stedet naturen på en radikalt anderledes måde...

Havforskning CO2-udskillelse og CO2-lagring Klimatilpasning Økosystemer
11 OKT

DTU får del i 20 millioner til nye forskningsfaciliteter

Uddannelses- og forskningsministeren har uddelt 20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter inden for kvanteteknologi på henholdsvis KU og DTU. Bevillingen skal bl...

Fysik Kvanteteori og atomfysik
10 OKT

Supercomputer besvarer spørgsmål om life science

DTU-forskere bruger Danmarks største life science-supercomputer til at analysere komplekse datamængder og klæde lægerne på til at forbedre vores sundhed.

Bioteknologi og biokemi
DTU's hovedindgang i Lyngby. Foto: Vibeke Hempler.
07 OKT

DTU fortsat mest innovative universitet i Norden

DTU er blandt de mest innovative universiteter i verden. På ranglisten ’Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities’, er DTU placeret som nr. 53 i verden, nr...

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.env.dtu.dk/om-os/nyheder?approved=%7BF181E51B-CFAF-4A33-A0CA-7A8BFB549F0D%7D&descending=True&fr=1&mr=100&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=12-01-2019
17 AUGUST 2019