Pressekontakt

I nedenstående liste er angivet kontaktpersoner for instituttets overordnende emner. Kontaktpersonen vil henvise til relevant kollega, såfremt henvendelsen ikke ligger inden for kontaktpersonens eget kerneområde.

Emner Kontakt Telefon  Mobil
AFFALD & GENANVENDELSE      
Afbrænding Professor Thomas Astrup 45 25 15 58  
Håndtering Professor Thomas Astrup

Professor Thomas H. Christensen

45 25 15 58

45 25 16 03

 
Ressourcegenanvendelse Professor Thomas Astrup
Adjunkt 
Borja Valverde Peréz
45 25 15 58
45 25 16 88 
 
52 69 09 79
Lossepladser/Affaldsdeponering 

Professor Peter Kjeldsen

Professor Charlotte Scheutz
45 25 15 61
45 25 16 07
24 61 45 38
26 28 58 28
       
CIRKULÆR ØKONOMI      
Cirkulær Økonomi

Professor Thomas Astrup
Seniorforsker Anders Damgaard

45 25 15 58
45 25 16 12
 
Livscyklusvurdering Adjunkt Valentina Bisinella
Lektor Martin Rygaard
45 25 14 43
45 25 15 70
51 88 33 29
25 33 31 88 
       
RADIOAKTIVITET      
Dekommissionering, nuklear Professor Xiaolin Hou
Seniorforsker Jixin Qiao
46 77 53 57
46 77 53 67
21 32 51 29
21 79 87 24 
Nukleart beredskab Seniorforsker Kasper Grann Andersson
Seniorforsker Jixin Qiao
46 77 41 73
46 77 53 67
 

21 79 87 24 
Radioaktive sporstoffer i miljøet
Seniorforsker Jixin Qiao
Seniorforsker Kasper Grann  Andersson
46 77 53 67
46 77 41 73

21 79 87 24 
       
DRONE- & SATTELITMÅLINGER
Professor Peter Bauer-Gottwein
Lektor Monica Garcia
45 25 22 28 
45 25 22 87
41 12 08 27 
       
KLIMA & KLIMATILPASNING      
Klimaforandringers betydning for økosystemer Lektor Andreas Ibrom
Lektor Teis Nørgaard Mikkelsen
45 25 16 26
21 32 52 01
21 33 13 94
Klimasikring og –tilpasning

Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen
Professor Peter Steen Mikkelsen
Lektor Hjalte J.D. Sørup

Lektor Roland Löwe 

45 25 14 50 

45 25 16 05
45 25 15 90 
45 25 16 94
22 85 56 66
21 79 88 35
28 18 66 17
Drivhusgasser Lektor Andreas Ibrom 
Professor Charlotte Scheutz
Seniorforsker Marlene Mark Jensen
45 25 16 26
45 25 16 07
45 25 15 51
21 32 52 01
26 28 58 28
26 16 72 50
Skybrud/oversvømmelser Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen
Lektor Roland Löwe
45 25 14 50 
45 25 16 94
22 85 56 66 
       
MILJØFORURENING      
Jord Professor Poul L. Bjerg
Lektor Mette Broholm
45 25 16 15 
45 25 14 75

20 10 09 92 
Luft  Lektor Teis Nørgaard Mikkelsen   21 33 13 94
Naturlige vandmiljøer Professor Stefan Trapp  45 25 16 22  
Pesticider 

Professor Poul L. Bjerg 

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen

45 25 16 15 

45 25 15 86 

21 76 38 89 
Miljøfremmede stoffer

Professor Henrik R. Andersen

Professor Philipp Mayer
45 25 15 83
45 25 15 69 
28 66 49 16
26 18 25 39 
       
MIKROBIOLOGI      
Mikrobiologi

Professor Barth F. Smets

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen

Seniorforsker Marlene Mark Jensen
45 25 22 30
45 25 15 86 
45 25 15 51

24 21 70 34
21 76 38 89
26 16 72 50

Antimikrobiel resistens
Professor Barth F. Smets
Seniorforsker Arnaud Dechesne
45 25 22 30
45 25 22 91
 
24 21 70 34
26 50 35 72
 
       
NANOMATERIALER OG MIKROPLAST

Professor Anders Baun

Seniorforsker Nanna B. Hartmann

45 25 15 67

45 25 14 01
42 70 20 35
22 15 53 36

     
VAND      
Drikkevand 

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen
Lektor Martin Rygaard

45 25 15 86

45 25 15 70 
21 76 38 89
25 33 31 88 
Grundvand 

Professor Poul L. Bjerg

Lektor Massimo Rolle 

45 25 16 15

45 25 15 66 
 
Spildevand 

Professor Henrik R. Andersen

Adjunkt  Borja Valverde Peréz

45 25 15 83

45 25 16 88 
28 66 49 16
52 69 09 79
 
Håndtering af vand i byer  Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen
Lektor Roland Löwe 
45 25 14 50
45 25 16 94
22 85 56 66 
Kloaker, overløb Professor Peter Steen Mikkelsen 
Lektor Luca Vezzaro
45 25 16 05
45 25 15 79
 
21 79 88 35
21 79 40 96
Svømmebassiner  Professor Henrik R. Andersen
Professor Hans-Jørgen Albrechtsen 
45 25 15 83 
45 25 15 86
28 66 49 16
21 76 38 89 
Desinfektion Professor Henrik R. Andersen
Seniorforsker Kamilla Kaarsholm 
45 25 15 83 
45 25 16 80
28 66 49 16 

Forskningsansvarlig

Claus Hélix-Nielsen
Professor, Institutdirektør
DTU Sustain
45 25 22 28