Hans-Jørgen Albrechtsen

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 124

Tlf.
Mobil
Fax 45 93 28 50
E-mail hana@env.dtu.dk
ORCID 0000-0003-3483-7709

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
DTU nyheder
Loading

DTU Nyheder

2019
12 NOV

Nyopdaget bakterie er væsentlig for rensning af drikkevand

Forskere har netop slået fast, at en bakterie, der blev opdaget for få år siden har stor betydning for processen med at fjerne ammonium fra vores drikkevand.

Vandforsyning
07 NOV

Bæredygtighedsindikatorer for vand har stort potentiale

Et netop afsluttet forskningsprojekt fra DTU har haft fokus på bæredygtighed og kvalitet i indvinding af grundvand. Det åbner for et stort potentiale, både i Danmark og internationalt.

06 NOV

DTU-eksperter klædte EU parlamentariker på

Pernille Weiss fik indsigt i både behandling af spildevand og beskyttelse af grundvand under sit besøg på DTU Miljø.

10 MAJ

Gymnasieelever skal med DTU’s hjælp forsvare Danmark

Vinderne af Stockholm Junior Water Prize-særprisen i konkurrencen Unge Forskere skal i de kommende måneder coaches af DTU-forskere, før de skal forsvare de rød-hvide farver i stor international konkurrence om vandteknologi og bæredygtighed.

20 MAR

DTU styrker sit arbejde med vand i byer

Behovet for at gennemføre klimatilpasninger på vandområdet er stigende, særligt i byerne.

Klimatilpasning Vandforsyning Spildevand og vandafledning
2018
10 DEC

Q&A: "Vi bør rense pesticidforurenet drikkevand"

I det seneste år er der fundet for høje mængder af pesticider i 250 danske vandboringer mod 30 boringer om året de foregående år. Hvor alvorlig er situationen? Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø har i tre årtier forsket i grundvandsforurening. Han mener, at det er på tide at erkende, at moderne teknologi kan være løsningen...

Vandforsyning
2017
16 OKT

Nu gør vandværkerne vandet blødt - men det er ikke helt simpelt

I hovedstadsområdet er drikkevandets indhold af kalk meget højt. Det kan derfor være en fordel at blødgøre vandet fra centralt hold. Efter omfattende undersøgelser foretaget af DTU Miljø iværksætter Hofor nu afkalkning af vandet på Brøndbyvester Vandværk.

03 MAR

Drinking water - Biological treatment in rapid sandfilters

Professor Charlotte Scheutz explains how to measure greenhouse gas emissions from environmental facilities.

02 FEB

Ny viden om blødgøring af vand i Danmark

For første gang vil danske vandværker fjerne kalk fra drikkevandet i større skala. Nyt forskningsprojekt mellem DTU, NIRAS og HOFOR skal skabe større viden om de forskellige teknologier til brug for blødgøring af vand.

Vandforsyning
05 JAN

Smådyr i vandværksfiltre kan fjernes uden kemikalier

Nyt studie påviser, at forekomster af orme i vandværkers sandfiltre kan fjernes med en bæredygtig metode, der ikke påvirker den ønskede bakterieforekomst. Orme forekommer sjældent i Danmark, men den biologiske bekæmpelsesmetode er væsentlig for dansk eksport af vandrensningsteknik.

Vandforsyning
2016
14 DEC

Fordelagtigt samarbejde mellem forskning og forsyning

DanskVAND bringer i månedens nummer en artikel med Camilla Tang, der beskriver sin oplevelse med at skrive speciale i samarbejde med HOFOR.

04 FEB

Naturlige mikroorganismer skal rense drikkevand for pesticider

Vi har gennem de seneste år påvist, at en række pesticider kan nedbrydes af naturlige bakterier i vandværksfiltre. Det er i sig selv meget opmuntrende i forhold til at håndtere pesticidforureningen af grundvandet, udtaler Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor v. DTU Miljø. Med dette projekt håber vi at bringe denne viden i arbejde og udvikle...

Bioenergi
2015
16 NOV

Virksomheder skal reducere vandforbruget

Fødevareindustrien er storforbruger af vand. Nu vil et partnerskab udvikle løsninger, der kan reducere sektorens forbrug af det rene drikkevand med helt op til 30 procent.

Spildevand og vandafledning Vandforsyning Fødevareproduktion
28 SEP

Forskere og erhvervsliv mødes for at udveksle viden om miljøvenligt fiskeopdræt

For tredje gang afholder det nordiske netværk for recirkuleringsteknologi i akvakultur, NordicRAS.net, en international workshop for forskere, industri og fiskeopdrættere – denne gang med 215 deltagere fra 28 lande.

Hav- og dambrug Spildevand og vandafledning
2014
2013
19 SEP

Professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø involveret i ambitiøst drikkevandsprojekt

Danmarks hidtil største udviklingsprojekt for drikkevandsforsyning skal støtte dansk eksport

Vandforsyning Spildevand og vandafledning Sundhedsfremmende stoffer
22 APR

DTU Miljø med i EU-Projekt, der skal forbedre Europas drikkevand

Selv om de fleste europæiske lande har noget af det sikreste drikkevand i verden, er forurenet drikkevand stadig årsag til sygdomsudbrud. Et nyt europæisk projekt – Aquavalens – har fået 67 millioner kroner fra EU til at udvikle og implementere billigere og hurtigere metoder til at påvise sygdomsfremkaldende organismer - virus, bakterier...

Vandforsyning Spildevand og vandafledning
2012
24 MAJ

PhD Defence: Nemanja Milosevic, Tuesday 19th June 2012, at 1 p.m.

PhD Title: ”Attenuation of xenobiotic organic leachate compounds from a landfill to surface water: transition in clay till settings”

Miljø og forurening
2011
21 JUN

BSc presentation by Lene Crafack & Marta Munk Tønder 27th June at 15pm

Thesis title: "Survival of Campylobacter jejuni in drinking water – effects of environment"

Miljø og forurening
https://www.env.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=19&tab=7
26 JANUAR 2020