Uddannelse

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Docent, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Morten Borup
Lektor
DTU Miljø
45 25 21 82

Studieadministration

Helene Hviid
Administrativ koordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Fighting the spread of antibiotic resist...

Background Antibiotics have been used for decades to save lives, but bacteria have slowly started to become more resistant. This is a major health threat that...

Område: København og omegn

Frist: 01 sep
Opslået: 13 mar
01 sep
13 mar
Område: København og omegn
Bacteriophages to combat antibiotic resi...

Background: New technologies to combat antibiotic resistant bacteria is needed to avoid their spread Objective: •Isolate and characterize viruses (phages...

Område: København og omegn

Frist: 31 aug
Opslået: 12 mar
31 aug
12 mar
Område: København og omegn
Bioaugmentation of long-term preserved a...

The aim of the current project is to assess and optimize the use of the long-term preserved ammonia tolerant consortia as bioaugmentation inocula in batch and...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 07 mar
31 dec
07 mar
Område: København og omegn
Gene transfer in environmental microbial...

Many bacteria can instantly exchange genetic information, for example by transferring plasmids, extra chromosomal genetic elements coding non essential functions...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 mar
31 dec
05 mar
Område: København og omegn
Fate of antibiotic resistant organisms a...

Water systems have not been designed to cope with emergent contaminants. This is the case for antibiotic resistance, which constitutes a mounting health concern...

Område: København og omegn

Frist: 01 aug
Opslået: 05 mar
01 aug
05 mar
Område: København og omegn
Comparing the toxicity of different meta...

A wide variety of nanoparticles are being produces and used in an increasing range of products. One of the most commonly used groups of nanoparticles today is...

Område: København og omegn

Frist: 01 jan
Opslået: 04 mar
01 jan
04 mar
Område: København og omegn
Size-dependent uptake of plastic nanopar...

While microplastic in the aquatic environment is gaining a lot of focus the smaller plasticparticles (nanoparticles) are largely overlooked. Nanoparticles are...

Område: København og omegn

Frist: 01 feb
Opslået: 04 mar
01 feb
04 mar
Område: København og omegn
Estimation of long-term micropollutant e...

Currently, several Stormwater Control Measures (SCM) are under development around the world. For example, great investments are currently made both in Denmark...

Område: København og omegn

Frist: 01 jul
Opslået: 04 mar
01 jul
04 mar
Område: København og omegn
Modelling of micropollutant fluxes acros...

Micropollutants (MP) represent a challenge to ensure a good ecological status in natural waters and they may also represent a threat to human health when e.g...

Område: København og omegn

Frist: 01 jul
Opslået: 04 mar
01 jul
04 mar
Område: København og omegn
Effect of environmental key factors on N...

Atmospheric concentrations of nitrous oxide (N2O) are increasing at alarming rates. The ongoing accumulation of N2O in the atmosphere (~0.3% per year) is of great...

Område: København og omegn

Frist: 22 dec
Opslået: 04 mar
22 dec
04 mar
Se alle opslag