Uddannelse

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Lektor, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Kandidatstudieleder

Martin Rygaard
Lektor, Kandidatstudieleder
DTU Miljø
45 25 15 70

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Massimo Rolle
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 66

Studieadministration

Helene Hviid
Personale- og studiekoordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Environmental risks associated with the ...

Additives are chemical substances that are added to all plastic products to improve the polymer properties, and thus the product performance. Conventional...

Område: København og omegn

Frist: 05 jan
Opslået: 09 jul
05 jan
09 jul
Område: København og omegn
Forecasting rainfall with deep learning ...

Short-term forecasts of rainfall (0-2 hours into the future) can be very valuable for society, such as for management of urban water systems and for issuing flood...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 08 jul
31 jan
08 jul
Område: København og omegn
Projects that involve big data and machi...

Please contact me if you are interested in writing a thesis that involves machine learning and data analysis with a focus on water problems. This can e.g. involve...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 06 jul
31 jan
06 jul
Område: København og omegn
Calibrating runoff from green urban area...

Background Infiltration and runoff formation on green urban areas are key processes for quantifying flood hazard in urban areas. The realistic range of infiltration...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 06 jul
01 jun
06 jul
Område: København og omegn
Deep learning for urban pluvial flood mo...

Urban flood modelling is traditionally performed using hydraulic models that are slow to run and tedious to maintain. Very recent research suggests that we can...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 06 jul
01 jun
06 jul
Område: København og omegn
Machine learning for short-term urban fl...

Neural networks offer flexibility to include many different data types and model non-linear effects in a flexible manner. They can therefore likely improve existing...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 06 jul
01 jun
06 jul
Område: København og omegn
Water Distribution Networks

DTU Environment and Niras invite students to collaborate with us for a better operation, and evaluation of water distribution networks. New data sources and modelling...

Område: København og omegn

Frist: 12 nov
Opslået: 15 jun
12 nov
15 jun
Område: København og omegn
Treatment of toxic leachate from waste d...

In Denmark, there are several old waste deposit site/land fields, which generates leachate. Leachates is often toxic and should be handled accordantly. The water...

Område: København og omegn

Frist: 31 maj
Opslået: 14 jun
31 maj
14 jun
Område: København og omegn
Removal of formalin in fume gas condensa...

In Denmark and many other countries, district heating is very common. The source of fuel is often natural gas, wood chips, or straws. To increase the energy efficiency...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 14 jun
30 jun
14 jun
Område: København og omegn
Treatment of formation water (geotermi e...

Formation water (water with high salinity from underground) is produced during activities such as geotermi, creation gas storage in salt domes and oil production...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 14 jun
30 jun
14 jun
Se alle opslag