Uddannelse

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Lektor, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Kandidatstudieleder

Martin Rygaard
Lektor, Kandidatstudieleder
DTU Miljø
45 25 15 70

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Massimo Rolle
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 66

Studieadministration

Helene Hviid
Personale- og studiekoordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Organic Micropollutant Biodegradation In...

Background The closure of drinking water wells due to contamination with organic micropollutants (OMPs) has become an ever increasing problem. To protect freshwater...

Område: København og omegn

Frist: 01 sep
Opslået: 12 jan
01 sep
12 jan
Område: København og omegn
Bacteriophages to combat antibiotic resi...

Background: New technologies to combat antibiotic resistant bacteria are needed to avoid their spread Objectives: •Isolate and characterize viruses (bacteriophages...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 11 dec
31 dec
11 dec
Område: København og omegn
Towards energy positive and carbon neutr...

Background The way we treat our wastewater has not changed in the past 100 years. Conventional wastewater treatment plants make inefficient use of energy and...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 23 nov
30 jun
23 nov
Område: København og omegn
Fast screening models for sewer flow

To be able to test many different potential design options for sewer systems, as well as to operate the systems in real-time, we need fast models that can simulate...

Område: København og omegn

Frist: 15 jun
Opslået: 13 nov
15 jun
13 nov
Område: København og omegn
Decentralized water treatment and softe...

Danish households are increasingly installing decentralised softening units. Most common are ion-exchange or electromagnetic/ultrasound based water conditioners...

Område: København og omegn

Frist: 30 nov
Opslået: 11 nov
30 nov
11 nov
Område: København og omegn
Machine learning for short-term urban fl...

Neural networks offer flexibility to include many different data types and model non-linear effects in a flexible manner. They can therefore likely improve existing...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 05 nov
01 jun
05 nov
Område: København og omegn
Deep learning for urban pluvial flood mo...

Urban flood modelling is traditionally performed using hydraulic models that are slow to run and tedious to maintain. Very recent research suggests that we can...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 05 nov
01 jun
05 nov
Område: København og omegn
Sparse data flood models for developing ...

Flood risk assessment in Danish cities is done using high-resolution precipitation and elevation data. Such data are not available in developing countries, so...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 05 nov
01 jun
05 nov
Område: København og omegn
Sustainable urban planning in coastal ri...

Denmark will be confronted by rising sea levels. Given the long Danish coastline, protecting the entire country with dikes is likely to be undesirable in terms...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 05 nov
01 jun
05 nov
Område: København og omegn
Impact of runoff from green areas on flo...

Hydraulic models for the urban water system are typically created and calibrated assuming that there is no runoff from green areas in the city. For extreme events...

Område: København og omegn

Frist: 01 maj
Opslået: 05 nov
01 maj
05 nov
Se alle opslag
https://www.env.dtu.dk/uddannelse
22 APRIL 2021