Uddannelse

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Docent, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Morten Borup
Lektor
DTU Miljø
45 25 21 82

Studieadministration

Helene Hviid
Administrativ koordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Risk assessment of heavy metals

Collecting and summarize data relevant for the risk assessment of the potentially toxic elements arsenic (As), cadmium (Cd), chromium III (Cr3+), chromium VI...

Område: København og omegn

Frist: 04 maj
Opslået: 20 mar
04 maj
20 mar
Område: København og omegn
Gas releases from harbour sludge deposit...

Sediments from harbours and channels are being dredged and disposed of in special landfills. Due to the organic content of the dredged sediments biogas - containing...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 mar
31 dec
05 mar
Område: København og omegn
Biofilter performance for gaseous pollut...

Production of pig meat in the agricultural sector leads to generation of large quantities of liquid manure, which are stored in manure storage tanks. During storage...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 mar
31 dec
05 mar
Område: København og omegn
Modelling methane removal in biocover sy...

Methane is a strong greenhouse gas. Landfills are a significant contributor to methane in the atmosphere. We have here at DTU Environment developed systems based...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 05 mar
31 dec
05 mar
Område: København og omegn
Expanding the green biorefinery

Background Grass is the second most widespread crop in Denmark, which occupies approximately 23% of the land used for agricultural purposes. Studies have found...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 27 feb
31 dec
27 feb
Område: København og omegn
Development of quantification methods fo...

Background Food waste is a growing problem in nowadays society. Thus, EU has set the aim of monitoring food waste and has developed strategies for reduction...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 11 feb
31 dec
11 feb
Område: København og omegn
Industrial Master Project on Development...

Background In order to remove pollutants from water membrane-based filtration and separation processes have offers several benefits over the conventional treatment...

Område: København og omegn

Frist: 27 jan
Opslået: 25 jan
27 jan
25 jan
Område: København og omegn
Numerical modelling of transport process...

The service life of infrastructure depends on the chosen materials and their interaction with environmental conditions such as: ·     ...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 07 jan
31 jan
07 jan
Område: København og omegn
Screening model for flood volumes

This project is placed in the context of evaluating potential options for urban water management in a preliminary screening without performing detailed and time...

Område: København og omegn

Frist: 31 jul
Opslået: 17 dec
31 jul
17 dec
Område: København og omegn
Effects of wetland restoration on greenh...

Natural wetlands accumulate carbon due to wetness inhibited decomposition. In recent centuries, wetlands have been drained to increase their productivity. But...

Område: København og omegn

Frist: 31 jul
Opslået: 17 dec
31 jul
17 dec
Se alle opslag