Uddannelse

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Morten Borup
Adjunkt
DTU Miljø
45 25 21 82

Studieadministration

Helene Hviid
Administrativ koordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Optimization of a full-scale anaerobic d...

Background One of the widely used methods for sludge treatment is anaerobic digestion. In this process, a large fraction of the organic matter (cells) is broken...

Område: København og omegn

Frist: 30 sep
Opslået: 10 jan
30 sep
10 jan
Område: København og omegn
Evaluating industrial wastewater treatme...

Background: Fresh water is one of the main natural resources used excessively by manufacturing industries. To minimize the fresh water uptake, industries can...

Område: København og omegn

Frist: 31 mar
Opslået: 09 jan
31 mar
09 jan
Område: København og omegn
From waste to food microbial protein pro...

Background Current modes of agricultural protein production are inefficient, generate large amounts of waste, have a high land and water footprint, are energy...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 08 jan
30 jun
08 jan
Område: København og omegn
Effect of environmental key factors on N...

Atmospheric concentrations of nitrous oxide (N2O) are increasing at alarming rates. The ongoing accumulation of N2O in the atmosphere (~0.3% per year) is of great...

Område: København og omegn

Frist: 22 dec
Opslået: 21 dec
22 dec
21 dec
Område: København og omegn
Uncertainty and decision-making in integ...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 14 dec
31 dec
14 dec
Område: København og omegn
Assessing flood dynamics in rivers and w...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 14 dec
31 dec
14 dec
Område: København og omegn
Dynamite Bioremediation

- Nitroglycerin (glycerol trinitrate [GTN]) is manufactured for use as an explosive (dynamite) and a pharmaceutical vasodilator. - GTN is typically found...

Område: København og omegn

Frist: 07 jan
Opslået: 12 dec
07 jan
12 dec
Område: København og omegn
Screening Models for Urban Development

This project aims at creating a fast setup for simulating city development in the context of urban water management. A main objective of the work will be to identify...

Område: København og omegn

Frist: 30 jun
Opslået: 10 dec
30 jun
10 dec
Område: København og omegn
Development of an improved automated soi...

Soils are considerable sources for gases emitted to the atmosphere. Continuous measurement of gas emissions from soils is by far not trivial. In a recent PhD...

Område: København og omegn

Frist: 20 dec
Opslået: 30 nov
20 dec
30 nov
Område: København og omegn
Measurement of CO2 fluxes through the fo...

The eddy covariance method is being applied at more than 600 ecosystem study sites across the globe (http://fluxnet.fluxdata.org/data/) to measure the CO2 water...

Område: København og omegn

Frist: 01 jul
Opslået: 30 nov
01 jul
30 nov
Se alle opslag
https://www.env.dtu.dk/uddannelse
18 JANUAR 2019