Uddannelse

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Docent, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Bachelorstudieleder

Poul Løgstrup Bjerg
Professor, Bachelor studieleder
DTU Miljø
45 25 16 15
DTU Miljø er verdens førende indenfor miljøteknologi. Vi tilbyder mere end 50 forskellige kurser og har erfaring med mange former for undervisning, fx feltarbejde, laboratoriearbejde og gruppearbejde. 

Der er et stigende behov for miljøingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer. Vores fornemmeste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse.

Retningerne
Som studerende kan du beskæftige dig med en bred vifte af miljømæssige udfordringer, f.eks.: Vandmiljø, vandforsyning, grundvand, vandafledning i byområder og vandressourcer, affaldshåndtering og spildevandsbehandling, bioenergi, håndtering af forurening, risikovurdering af kemiske stoffers effekt i miljøet, og hvordan de påvirker miljøet og menneskets helbred. 

Udstyret

Vi er på forkant med samfundets behov for udvikling af miljøvenlige løsninger og bæredygtige teknologier. Som studerende får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Alle de studerendes eksamensprojekter og specialer på kandidatniveau er baseret på selvstændigt og forskningsbaseret arbejde, som ofte inkluderer laboratorie – og/eller feltarbejde.

Det internationale samarbejde
Instituttets globale udsyn er blandt andet afspejlet ved de mange forskellige nationaliteter, som er repræsenteret blandt studerende, undervisere og forskere. Som studerende på kandidatuddannelsen vil du komme til at møde mange udenlandske unge og få mange værdifulde erfaringer med projektarbejde samtidig med, at du vil skabe et internationalt netværk via kontakten til andre studerende og førende forskere inden for netop dit fag – og interesseområde. 

Du har også flere forskellige muligheder for at komme ud i verden mens du læser på DTU Miljø. Instituttet har bl.a. to særlige 1:1 programmer, enten med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Et 1:1 program indebærer 1 års studie hos henholdsvis TUM eller EPFL samt 1 års studie hos DTU. 

Derudover, udbyder DTU Miljø også det særlige double degree program, eNviro5Tech, som er en del af det nordiske ministerråds Nordic Master programme. Her har den studerende 1 års studier på DTU og 1 år på et af de fem partneruniversiteter. 

Indflydelse
Som studerende på en af DTU miljøs uddannelser er der gode muligheder for at få indflydelse på studiet. I DTU Miljøs studienævn er halvdelen af medlemmerne studerende og den anden halvdel undervisere. Studienævnet tager beslutninger bl.a. angående kursusudbud og udvikling af DTU Miljøs uddannelser. Her er et vigtigt input bl.a. de evalueringer, de studerende laver af alle kurser.

Kandidatstudieleder

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22

Nordic Master/Nordic5Tech-studieleder

Morten Borup
Lektor
DTU Miljø
45 25 21 82

Studieadministration

Helene Hviid
Administrativ koordinator
DTU Miljø
45 25 16 13
Mette Topp Hansen
Studiesekretær
DTU Miljø
45 25 21 72

Uddannelser på DTU Miljø

BSc i Vand, Bioressourcer og Miljømanagement

 

Den 3-årige bacheloruddannelse i Vand, bioressourcer og miljømanagement giver et solidt fundament indenfor miljøområdet, herunder vandteknologi, miljøteknologi og bioressourcer.
Læs mere om uddannelsen her.

Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

 

Den 2-årige kandidatuddannelse i Miljøteknologi (Environmental Engineering) er en bred og tværfaglig uddannelse med fokus på tekniske og miljørelaterede videnskaber.

Læs mere om uddannelsen her.

Internationale fællesprogrammer

 

 

Tag en international kandidatuddannelse med Nordic5Tech på de bedste tekniske universiteter i Norden eller et 1:1 program med TU München (TUM) eller École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.-uddannelsen

 

Ph.d.-programmet er en tre-årig forskeruddannelse, designet til at træne forskere på internationalt niveau og i samspil med den internationale forskningsverden.

Læs mere om ph.d.-programmet her.

Efteruddannelse

 

DTU Miljø udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet.

Læs mere her.

Gymnasiebesøg

 

 

DTU Miljø tilbyder flere forskellige spændende aktiviteter målrettet gymnasieklasser.

 

Læs mere og book dit besøg her.

Opslag til miljøstuderende fra DTU's Praktik- og Projektbank Frist Opslået
Område: København og omegn
Sustainability in textile recycling

Production of textiles, whether natural or man-made, requires use of resources and can be associated with substantial environmental emissions. The “fast fashion...

Område: København og omegn

Frist: 01 jan
Opslået: 12 aug
01 jan
12 aug
Område: København og omegn
Drought stress thresholds derived from w...

Weather variability and extremes lead regularly to situations, where plant growth and carbon cycling in terrestrial ecosystems is limited by access to soil water...

Område: København og omegn

Frist: 31 okt
Opslået: 06 jul
31 okt
06 jul
Område: København og omegn
Landfill gas management in the European ...

Landfills are still the most significant source to greenhouse gas emission from the waste sector in the European Union. There are huge differences on how much...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 23 maj
31 dec
23 maj
Område: København og omegn
SYNGAS BIOMETHANATION ENHANCEMENT VIA BI...

Background The syngas fermentation gained much attention and interests for its potential to produce biofules, such as methane, and biochemicals from syngas...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 13 maj
31 dec
13 maj
Område: København og omegn
Isolation and culturing of novel syntrop...

Background: Microbial activity is the driving force of many biological conversion processes, through which industrially relevant chemicals and energy carriers...

Område: København og omegn

Frist: 31 dec
Opslået: 13 maj
31 dec
13 maj
Område: København og omegn
Single cell protein production from meth...

Increasing growth in the global population has put heavy pressure on our current food system. The UN Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that global...

Område: København og omegn

Frist: 09 maj
Opslået: 08 maj
09 maj
08 maj
Område: København og omegn
LEAKman - optimize data use and analysis...

DTU Environment participates in the large innovation partnership LEAKman (http://leakagemanagement.net/) The project seeks to optimize leakage detection in distribution...

Område: København og omegn

Frist: 31 jan
Opslået: 24 apr
31 jan
24 apr
Område: København og omegn
Eco-efficiency of water efficient food i...

Water efficient food production is the main goal of a Danish partnership (DRIP) connecting food and beverage industries with technology providers and knowledge...

Område: København og omegn

Frist: 01 jun
Opslået: 24 apr
01 jun
24 apr
Område: København og omegn
Quantifying historical city development

Cities in Denmark plan areas for new and redevelopment in municipal plans that are updated every 4th year. As political and societal preferences change over time...

Område: København og omegn

Frist: 30 nov
Opslået: 24 apr
30 nov
24 apr
Område: København og omegn
Central Softening of drinking water A n...

The water utility HOFOR A/S is currently implementing central drinking water softening in the Greater Copenhagen area. In areas with hard drinking water...

Område: København og omegn

Frist: 01 jan
Opslået: 24 apr
01 jan
24 apr
Se alle opslag
https://www.env.dtu.dk/uddannelse
19 AUGUST 2019