Efteruddannelse

 

Ansvarlig for efteruddannelse

Steffen Foss Hansen
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 93

Administrativ kontakt

Mette Topp Hansen
Studiesekretær (orlov)
DTU Miljø
45 25 21 72

Institut for Vand og Miljøteknologi udbyder en vifte af forskellige kompetencegivende efteruddannelseskurser, der baserer sig på den nyeste forskning inden for miljøområdet. Udbuddet af efteruddannelseskurser består af kompetencegivende enkeltfag. Kurserne henvender sig primært til dig, der allerede har en teknisk - eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund, der enten ønsker at opdatere din viden eller udvide dine faglige kompetencer.

Efteruddannelseskurserne er primært målrettet til dig der fx er rådgivende ingeniør eller andre typer for fag, hvor du beskæftiger dig med miljøområdet på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i rådgivende virksomheder, offentlig administration, industrien eller interesseorganisationer. Efteruddannelseskurserne er også relevante for dig der er:

  • Underviser ved de videregående uddannelser
  • Underviser ved gymnasiet
  • Jobsøgende ingeniør, som har lyst til at udvikle (nye) kompetencer inden for miljøområdet  

Har du en god ide til et kursus?

Vi udbyder løbende nye efteruddannelseskurser, og forslag til målrettede kurser er meget velkomne. Tidligere kurser omfatter fx "Risikovurdering af kemiske stoffer i vandmiljøet", "Datasøgning for miljøfremmede stoffer", "Reaktive barrierer som afværge" og "Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand".

Efter aftale kan kurserne tilpasses en større eller mindre gruppe medarbejdere.
Alle kurser udbydes som enkeltkurser med deltagerbetaling.

Sommerkurser
Institut for Vand og Miljøteknologi udbyder også en række meritgivende sommerkurser, som giver dig mulighed for specialisering inden for forskellige miljøfaglige områder. Alle kurserne er intensive 3 ugers kurser. Kurser med danske titler udbydes på dansk og kurser med engelske titler udbydes på engelsk.

Gæstestuderende som er indskrevet på en anden naturvidenskabelig universitetsuddannelse kan anmode deres institut om en forhåndsgodkendelse med henblik på at få kurserne meritoverført.

Enkeltkurser for studerende og andre med interesse for miljøområdet

Vi udbyder også kurser til gæstestuderende og andre med en naturvidenskabelig universitetsuddannelse, som ønsker at fordybe sig i et eller flere af de miljøfaglige områder.


Se hele kursusudbuddet:

http://www.kurser.dtu.dk/search.aspx?menulanguage=en-GB

Du har også en mulighed for at tage en såkaldt deltidsuddannelse. Det kan du læse mere om ved at klikke her.

EFTERUDDANNELSESKURSER

    

Risikovurdering af forurenede grunde

Kurset bliver ikke udbudt 2021. 
Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men vi kan sende dig en mail, så straks der åbnes for tilmelding.


Env. Risk Assessment of Nanomaterials

Kurset bliver ikke udbudt i 2021.

Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men vi kan sende dig en mail, så straks der åbnes for tilmelding.

DTU Environment - Continuing Education Course - Life cycle assessment of waste management systems

EASETECH Ph.d.-kursus 12902 og 12909

Kurset udbydes igen i 2021.
Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men vi kan sende dig en mail, så straks der åbnes for tilmelding.


Advanced Course: Modelling Of Integrated Urban Drainage-Wastewater Systems

Kurset udbydes muligvis igen til august 2021.
Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men vi kan sende dig en mail, så straks der åbnes for tilmelding.