Regn på vand

Baggrund for undervisningsmaterialet

En forskergruppe fra DTU Miljø har udviklet nyt undervisningsmateriale om vand og bæredygtighed målrettet brug i gymnasiet. Materialet er baseret på ny forskning og sat sammen i tværfaglige emner om aktuelle udfordringer på vandområdet. Formålet er at gymnasielærerne kan bruge dele eller hele materialet efter eget ønske – er det cases og quizzes der efterspørges kan de bruges direkte suppleret med den baggrundsinformation der henvises til.

Forløbene har fællestitlen 'Regn på vand' og omhandler pesticidforurening af drikkevand, grundvandsforurening, pesticidnedbrydning, bortledning af regnvand ved skybrud, klimatilpasningsløsninger m.m. Materialet omfatter forskellige elementer som quiz, you-tube film, øvelser, slideshow og læsemateriale samt læringsmål for hvert emne.

En følgegruppe af gymnasielærere fra henholdsvis STX og HTX sikrer, at materialet rammer det rette niveau til undervisningsbrug og de rette aktuelle emner.

”Vores vision er, at eleverne får en oplevelse af, at de kan anvende redskaber fra gymnasieundervisningen til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Man skal ikke bare lære formler for formlernes skyld. Forhåbentlig vil nogle af dem også efterfølgende få lyst til at blive ingeniører og arbejde videre med eksempelvis løsninger til vandsektoren,” siger den unge forsker Mathilde Jørgensen Hedegaard, der sammen med nogle af Danmarks førende forskere på området har udviklet materiale til nogle af emnerne.

Formål med undervisningsmaterialet

Med undervisningsmaterialet ’Regn på vand’ vil vi i hele landet bidrage til at øge gymnasieunges interesse, engagement og handlekompetencer inden for naturvidenskab, vand og bæredygtighed, ved dels at udvikle og formidle (kurser) undervisningsmateriale af høj kvalitet, dels ved afholdelse af konkurrencer omkring ’Stockholm Junior Water Prize’ (SJWP).

Undervisningsmaterialet er opdelt i relevant forløb, som adresserer aktuelle emner inden for vand og bæredygtighed. Forløbene er opdelt i under-emner med tilhørende 1) baggrundsmateriale og 2) opgave, quiz eller case til at afprøve elevernes læring. Vi har valgt en ingeniørmæssig tilgang, da det herved giver mulighed for at kvantificere teorien – eller med andre ord at regne på vand!

Studie/karrierevejledning

Følgende materiale er inspireret af emner, der undervises og forskes i på DTU Miljø. Hvis du er interesseret i at høre mere om den tilhørende bacheloruddannelse ’Vand, Bioressourcer og Miljømanagement’, kan du se mere her: http://www.dtu.dk/uddannelse/bachelor/vand-bioressourcer-og-miljoemanagement

Kontaktpersoner

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor, Sektionsleder Water Technology and Processes
DTU Sustain
45 25 15 86

Nyhedsmail

Ønsker du at modtage en mail, når der bliver udviklet nye undervisningsforløb eller nyt undervisningmateriale, så send en mail hertil!
Forløb om vandværker og drikkevand
Forløb om grundvand, vandløb og forurening
Forløb om regn, afløbssystemer og infiltration
Forløb om vandforurening

Book en vandvirksomhed

I forbindelse med undervisningsmaterialet kan du og dine elever samarbejde med en vandvirksomhed. Jeres gymnasium vil få besøg af en medarbejder (eksempelvis en ingeniør), der til daglig arbejder med vand og bæredygtighed i den pågældende virksomhed. Sammen med medarbejderen skal dine elever idégenere og opstille en problemstilling, som de kan arbejde videre med på gymnasiet, inden de skal besøge virksomheden. Forløbet er opbygget som et projektarbejde, hvor eleverne til sidst skal præsentere deres projekter for hinanden og evt. for virksomheden.

Læs mere om Tekcases til gymnasier HER

Er du interesseret i at samarbejde med en vandvirksomhed, så kontakt Ulla Lindbæk Strøm

Information

Poul Due Jensens Fond
Undervisningsmaterialet ’Regn på vand’ støttes af Poul Due Jensens Fond. Materialet er en del af Stockholm Junior Water Prize-projektet, som afvikles i et samarbejde mellem Astra, DTU Miljø og Naturvidenskabernes Hus.

Naturvidenskabernes Hus
Som en del af Stockholm Junior Water Prize-projektet etablerer Tektanken, Naturvidenskabernes Hus’ program for skole-virksomhedssamarbejde, samarbejder med relevante virksomheder, der kan give eleverne inspiration til deres projekter.

Astra*
Særprisen Stockholm Junior Water Prize uddeles under Unge Forskere-konkurrencen, som afholdes af Astra. Vinderen af særprisen inviteres til at deltage i Stockholm Junior Water Prize, som afholdes under Stockholm World Water Week i august.