Om instituttet

Velkommen til DTU Miljø

I 1865 gav professor L. A. Colding de første forelæsninger på DTU (dengang Den polytekniske Læreanstalt) om vandforsyning og vandafledning. Dette var starten på hvad, der i dag er DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi.

Instituttets aktiviteter inden for forskning, undervisning og innovation foregår inden for seks faglige sektioner:

 • Air, Land & Water Resources
 • Environmental Fate & Effect of Chemicals
 • Radioecology & Tracer Studies
 • Residual Resource Engineering
 • Urban Water Systems
 • Water Technology

Instituttets faglige bredde og multidisciplinære tilgang til at finde løsninger af komplekse miljørelaterede problemstillinger afspejles i det videnskabelige personales faglige profil. DTU Miljø beskæftiger således både ingeniører, kemikere, biologer, geologer og fysikere, der samarbejder med en bred kreds af danske og internationale samarbejdspartnere.

DTU Miljø har omkring 200 ansatte fordelt på mere end 30 nationaliteter. Den videnskabelige stab består af 35 fastansatte professorer, lektorer, adjunkter og seniorforskere; 40 forskere, postdocer og videnskabelige assistenter samt 75 ph.d.-studerende. Administrationen har 15 ansatte, og laboratoriefunktionen er bemandet med 15 teknikere.

Instituttet råder over moderne og veludstyrede forskningslaboratorier, hvor der udover forskning også foregår mange undervisningsrelaterede aktiviteter.

Langt størstedelen af de studenterprojekter, som gennemføres ved DTU Miljø, er baseret på selvstændigt, forskningsbaseret laboratorie- og/eller feltarbejde.

Ud over laboratoriefaciliteter råder DTU Miljø over feltfaciliteter og avanceret udstyr til feltarbejde samt IT-faciliteter til komplekse modelleringsopgaver.

Institutdirektør

Claus Hélix-Nielsen
Professor, Institutdirektør
DTU Miljø
45 25 22 28

Advisory Board

 • Ole Fritz Adeler, Forsyningsdirektør, HOFOR A/S
 • Yvonne Amskov, Udviklingschef, Vestforbrænding
 • Helle Vang Andersen, Direktør, COWI A/S

 • Leif Bentsen, CEO, Krüger A/S
 • Carsten Toft Boesen, Adm. Direktør, NIRAS A/S
 • Erik Gormsen, Senior Director R&D, Novozymes
 • Wilbert van de Ven, Program Director Integrated Solutions, Grundfos A/S
https://www.env.dtu.dk/om-os
31 OKTOBER 2020