Om instituttet

Velkommen til DTU Miljø

I 1865 gav professor L. A. Colding de første forelæsninger på DTU (dengang Den polytekniske Læreanstalt) om vandforsyning og vandafledning. Dette var starten på hvad, der i dag er DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi.

Instituttets aktiviteter inden for forskning, undervisning og innovation foregår inden for 3 tværfaglige sektioner:

  • Circularity & Environmental Impact
  • Climate & Monitoring
  • Water Technology & Processes

Instituttets faglige bredde og multidisciplinære tilgang til at finde løsninger af komplekse miljørelaterede problemstillinger afspejles i det videnskabelige personales faglige profil. DTU Miljø beskæftiger således både ingeniører, kemikere, biologer, geologer og fysikere, der samarbejder med en bred kreds af danske og internationale samarbejdspartnere.

DTU Miljø har omkring 175 ansatte fordelt på mere end 20 nationaliteter. Den videnskabelige stab består af 50 fastansatte professorer, lektorer, adjunkter, seniorforskere og forskere; 30 postdocer og videnskabelige assistenter samt 50 ph.d.-studerende. Administrationen har 16 ansatte, og laboratoriefunktionen er bemandet med 22  teknikere.

Instituttet råder over moderne og veludstyrede forskningslaboratorier, hvor der udover forskning også foregår mange undervisningsrelaterede aktiviteter.

Langt størstedelen af de studenterprojekter, som gennemføres ved DTU Miljø, er baseret på selvstændigt, forskningsbaseret laboratorie- og/eller feltarbejde.

Ud over laboratoriefaciliteter råder DTU Miljø over feltfaciliteter og avanceret udstyr til feltarbejde samt IT-faciliteter til komplekse modelleringsopgaver.

Institutdirektør

Claus Hélix-Nielsen
Professor, Institutdirektør
DTU Sustain
45 25 22 28

Advisory Board

  • Ole Fritz Adeler, Supply Director, HOFOR A/S

  • Yvonne Amskov, Director of Development, Vestforbrænding
  • Helle Vang Andersen, Sr. Vice President, COWI A/S

  • Leif Bentsen, CEO, Krüger A/S
  • Jens Brandt Bering, Sr. Vice President, NIRAS A/S
  • Rikke Festersen, Director, Novozymes
  • Wilbert van de Ven, Product Group Director, Grundfos A/S