Samarbejde

SamarbejdeDTU Miljø har en lang tradition for at samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner (styrelser, regioner, kommuner mm.). Instituttet arbejder anvendelsesorienteret og bestræber sig på at integrere innovation i alle sine aktiviteter.

DTU Miljø indgår i følgende samarbejdstyper med eksterne partnere:

  • Forskningsprojekter
  • Samarbejdsprojekter
  • Konsulentassistance
  • Forskningsbaseret rådgivning
  • Studenterprojekter

 

Chef for Outreach

Peter Steen Mikkelsen
Professor, Head of Outreach
DTU Sustain
45 25 16 05

Chef for innovation

Viggo Aaberg Kærn
Head of Innovation
DTU Sustain
24 92 17 72

Chef for forskningsbaseret rådgivning

Thomas Fruergaard Astrup
Professor
DTU Sustain
45 25 15 58

Forskningsprojekter

DTU Miljø har løbende et omfattende samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner om forskningsprojekter finansieret af EU, Innovationsfonden, styrelser, regioner, forskningsfonde, industri, internationale organisationer mm.

Samarbejdsprojekter

DTU Miljø indgår i forsknings- og udviklingsprojekter inden for instituttets kerneområder med eksterne partnere, hvor projektet finansieres i fællesskab mellem den eksterne partner og instituttet. Den eksterne partner og DTU Miljø oppebærer rettighederne til deres respektive bidrag til ny viden og har efterfølgende ret til at publicere resultaterne.

Konsulentassistance

Hvis en virksomhed ønsker at få udført et forsknings- og udviklingsarbejde, hvor rettighederne til resultaterne overdrages til virksomheden, skal projektet udføres som konsulentarbejde. DTU Miljø indgår kun aftaler af forskningsmæssig interesse inden for instituttets kerneområder og under forudsætning af, at opgaven ikke bedre kan løses af en rådgivende virksomhed.

Forskningsbaseret rådgivning

Forskningsbaseret rådgivning betegner alle de typer af opgaver, som DTU Miljø varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner samt internationale institutioner og organisationer. Opgaverne omfatter blandt andet risikovurderinger, overvågning, kortlægning, bidrag til besvarelse af §20-spørgsmål.

Studenterprojekter

Mange BSc- og MSc-studerende udfører projekter som specialkurser over et selvvalgt emne - ofte i samarbejde med en virksomhed. Ordningen gælder både for danske og udenlandske studerende, ligesom projektarbejdet kan foregå i Danmark eller i udlandet. Virksomheder og institutioner er velkomne til at henvende sig til DTU Miljø med ideer til kommende fælles studenterprojekter.

Guest researcher

You can visit DTU Environment as an unpaid guest researcher after prior agreement with one of the department’s scientific staff.

DTU offers our international guest researchers and guest PhD students assistance with administrative, practical, and cultural issues before and after arrival. This includes the process for work and residence permit/EU residence document. Please note that you must have received a Master's degree in order be considered a guest researcher.

If you are going to visit DTU Environment for at least 14 days, please use the online guest registration form.